Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
9 FREE TIME + SPORTS AND GAMES

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (14,3 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

9. FREE TIME + SPORTS AND GAMES Sport and games are very important for active relaxation and are also important for our physical and mental health. Sport helps to keep fit. There are lots of types of sports and games. We can practice some of sports and games indoor and outdoor. We can divide sports to winter and summer sports. Indoors sports and games include : table tennis, gymnastics, chess, bowling, badminton, billiard, boxing, judo etc. Outdoor sports there are skiing, sledging, hiking, horse riding, golf etc. There are also water sports indoor and outdoor as water skiing, swimming, diving, water polo, yachting, rowing, windsurfing atd. Of the more popular and typical sports for Britain are rugby, cricket, rowing, golf and horse-riding. In Britain the best known rowing race is Oxford & Cambridge since 1829. This race is hold on the Thames. One group has eights rowers and one cox. In this race it is a problem to turn in between two buoys. That race has many rules ( you lose when you have one or more rowers, your place is settled etc ). The Olympic Games are probably the most famous and important sports competition. Olympic games were held every four years. There are in winter and summer. Important disciplines in winter games are Ice-hockey, slalom, ski jumping, figure skating etc. In summer games are athletics, rowing, football, cycling, ball games etc. Other important sports competitions is the Football World Cup which is also held every four years. The Wimbledon tennis championship and hockey world championship are held every year. Other are The Formula One Championship, Snooker etc. Popular sports in my country are kockey, figure skating, judo, boxing, athletics, gymnastics, skiing etc. Famous sportsmen of my origin are hockey-players Ovečkin and Markin, who are played in NHL, in figure skating are Jagudin, Pluscenko and Sluckaja, in athletic is Isimbajeva etc. I havent got my favourite sport, I do everything. PŘEKLAD : Sporty a hry jsou velmi důležité pro aktivní odpočinek a jsou taky důležité pro psychické a mentální zdraví. Sporty pomáhají být fit. Je spousta typů sportů a her. Mužeme praktikovat některé sporty a hry uvnitř a venku. Mužeme rozdělit sporty na zimní a letní. Sporty a hry uvnitř zahrnují : stolní tenis, gymnastika, šachy, bowling, badminton, billiard, boxing, judo atd. Venkovní sporty jsou lyžování, sánkování, turistika, jízda na koni, golf atd. Jsou taky vodní sporty venku i uvnitř jako vodní lyžování, plavání, potápění, vodní polo, jachting, veslování, windsurfing atd. Nejvíce populární a typické sporty pro Británii jsou rugby, cricket, veslování, golf a dostihy. V Británii nejznámnější veslovácí závody jsou v Oxford & Cambridge od roku 1829. Tyto závody jsou konány na řece Temže. Jedná skupina má 8 veslářů a 1 kormidelníka. V tomto závodě je problémem otáčení mezi dvěma poplávky. Závod má spoustu pravidel ( prohrájete, když máte jednoho nebo více veslářů, vaše místo je obsazeno atd ). Olympijské hry jsou opravdu nejznámější a nejdůležitější sportovní utkání. Jsou konány každé 4 roky. Jsou v zimě a v létě. Důležité disciplíny v zimních hrách jsou zimní lední hokej, slalom, skoky na lyžích, krasobruslení atd. V letních hrách jsou atletika, veslování, fotbal, cyklistika, míčové hry atd. Další důležité sportovní utkání jsou Football World Cup, který se koná každé 4 roky. Wimbledon tennis šampionát a hokejový světový šampionát jsou konány každý rok. Další jsou Formula One Championship, Snooker etc. Populární sporty v mé zemi jsou hokej, krasobruslení, judo, box, atletika, gymnastika, lyžování atd. Nejznámější sportovci mého původu jsou hokejisty Ověčkin a Markin, kteří hrají v NHL, v krasobruslení jsou Jagudin, Pluscenko a Sluckaja, v atletice Isimbajeva atd. Ja nemám žádný oblíbený sport, dělám všechno.

Témata, do kterých materiál patří