Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Slovíčka

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

c ircular – kulatý ceremony – obřad considered – považovaný inferior – méněcenný ringfinger – prsteníček obedient – poslušný vein – žíla element – prvek engagement – zásnuby fiancé – snoubenec fiancée – snoubenka gem – klenot precious – vzácný faithfulness – věrnost jeweller – klenotník mysterious – tajemný landmark – význačný bod (v krajině) volcano – sopka extinct – vyhaslý siege – obléhání capture – zajmout dungeon – žalář act – sloužit (jako) heritage – dědictví haunted – strašidelný lone – osamělý piper – dudák roam – potulovat se (bag)pipes – dudy suspicionof – nedůvěra vůči armour – brnění throughout – po celý destiny – osud fake – napodobený coronation – korunovace isle – ostrov restore – obnovit off – nedaleko harbour – přístav mainland – pevnina art nouveau – secese by volume – podle objemu hilltop – vrchol kopce purpose – záměr carriage – kočárek order – uspořádání stage – fáze nerve-wracking – vysilující wonder – lámat si hlavu fancy – být přitahován chatup – balit (koho) subtly – nenápadně failure – nezdar cheaton – podvádět getover – dostat se z getbackat – pomstít se suppose – předpokládat office – úřad legal commitment – právní závazek significant other – protějšek seperated – žijící odděleně apart – stranou (jeden od druhého) move – krok lost tough – ztratit kontakt raninto ech other – narazit na sebe vow – slib accidentally – náhodou convince – přesvědčit cut out – odstranit happily ever after – šťastně až do smrti bonding – utváření pouta evolution – rozvoj serious – náročný horn – roh spike - hrot option – možnost stigning anemone – žahavá sasanka poisonous – jedovatý suicide – sebevražda bomber sticky – lepkavý warfare – válčení wemonous – jedovatý greenhouse – stonožka further – pokročit release – vypustit hydrogen kyanid gas – plynný kyanovodík extermination camp – vyhlazovací tábor echidna – ježura stick out – vystrčit platypus – ptakopysk lay – snášet (vejce) disguise – přestrojení leaf – list acid – kyselina poop – výkal wasp – vosa caterpillar – housenka co-operation – spolupráce mammal - savec cub – mládě (šelmy) among – mezi (ve skupině) joey – mládě klokana sibling – sourozenec put on – pustit se affection – city seem – vypadat trunk – chobot otter – vydra look out – dát pozot surface – hladina individual – jedinec float off – odplout cuddle up –tulit se smitten – bláznivě zamilovaný reunite – opět spojit refer – zmiňovat se bond – pouto downhill sking- sjezdové lyžování particularly – především unspoken – nevyřčený avid – nadšený appropriate – vhodný gear – vybavení impressive – úchvatný time-honoured – prastarý

Témata, do kterých materiál patří