Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Slovíčka

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18.96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

circular – kulatý

ceremony – obřad

considered – považovaný

inferior – méněcenný

ring finger – prsteníček

obedient – poslušný

vein – žíla

element – prvek

engagement – zásnuby

fiancé – snoubenec

fiancée – snoubenka

gem – klenot

precious – vzácný

faithfulness – věrnost

jeweller – klenotník

mysterious – tajemný

landmark – význačný bod (v krajině)

volcano – sopka

extinct – vyhaslý

siege – obléhání

capture – zajmout

dungeon – žalář

act – sloužit (jako)

heritage – dědictví

haunted – strašidelný

lone – osamělý

piper – dudák

roam – potulovat se

(bag)pipes – dudy

suspicion of – nedůvěra vůči

armour – brnění

throughout – po celý

destiny – osud

fake – napodobený

coronation – korunovace

isle – ostrov

restore – obnovit

off – nedaleko

harbour – přístav

mainland – pevnina

art nouveau – secese

by volume – podle objemu

hilltop – vrchol kopce

purpose – záměr

carriage – kočárek

order – uspořádání

stage – fáze

nerve-wracking – vysilující

wonder – lámat si hlavu

fancy – být přitahován

chat up – balit (koho)

subtly – nenápadně

failure – nezdar

cheat on – podvádět

get over – dostat se z

get back at – pomstít se

suppose – předpokládat

office – úřad

legal commitment – právní závazek

significant other – protějšek

seperated – žijící odděleně

apart – stranou (jeden od druhého)

move – krok

lost tough – ztratit kontakt

ran into ech other – narazit na sebe

vow – slib

accidentally – náhodou

convince – přesvědčit

cut out – odstranit

happily ever after – šťastně až do smrti

bonding – utváření pouta

evolution – rozvoj

serious – náročný

horn – roh

spike - hrot

option – možnost

stigning anemone – žahavá sasanka

poisonous – jedovatý

suicide – sebevražda

bomber

sticky – lepkavý

warfare – válčení

wemonous – jedovatý

greenhouse – stonožka

further – pokročit

release – vypustit

hydrogen kyanid gas – plynný kyanovodík

extermination camp – vyhlazovací tábor

echidna – ježura

stick out – vystrčit

platypus – ptakopysk

lay – snášet (vejce)

disguise – přestrojení

leaf – list

acid – kyselina

poop – výkal

wasp – vosa

caterpillar – housenka

co-operation – spolupráce

mammal - savec

cub – mládě (šelmy)

among – mezi (ve skupině)

joey – mládě klokana

sibling – sourozenec

put on – pustit se

affection – city

seem – vypadat

trunk – chobot

otter – vydra

look out – dát pozot

surface – hladina

individual – jedinec

float off – odplout

cuddle up –tulit se

smitten – bláznivě zamilovaný

reunite – opět spojit

refer – zmiňovat se

bond – pouto

downhill sking- sjezdové lyžování

particularly – především

unspoken – nevyřčený

avid – nadšený

appropriate – vhodný

gear – vybavení

impressive – úchvatný

time-honoured – prastarý

get up – vstát

Témata, do kterých materiál patří