Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Slovíčka

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

get up – vstát double check – překontrolovat stay up – zůstat vzhůru pass out – ztratit vědomí talk up – zveličovat význam brag – chlubit se lingo – hatmatilka jargon – hantýrka pole – hůl lift ticket – skipas bury – zahrabat cache – skrýš shade – stín upside – horní část diagonal – úhlopříčka clue – nápověda puzzle – rébus spell out – objasnit measure – (z)měřit comforting – uklidňující superior – mimořádný adopt – přijmout scholar – žák reasonable – soudný start out – začít aside from – kromě recording – nahrávání editing – sestřihování mythical – imaginární show off – předvádět se cover – zahrnovat explore – zkoumat schedule – plán stick – vytrvat come back vrátit se consistent – shodný appreciate – ocenit arguably – pravděpodobně flock – hrnout se essential – podstatný director – režisér entirely – naprosto release – vydat range – pohybovat se (v rozmezí) repetition – opakování se character – povaha recognise – ocenit broadcast – vysílat revolution – převrat perform – účinkovat tribute – projev úcty intimidating – nahánějící strach desperate – zoufalý fabulous – báječný leadership – vůdcoství abuse – zneužít treat – chovat se memorable – nezapomenutelný side effect of aging – průvodní jev stárnutí lock – kadeř prematurely – předčasně prediction – předpověď at just – těsně inch – palec (délka) relay – štafeta major – větší scale – stupnice landslide – sesuv půdy calf – mládě stranded – odříznutý od světa once – jakmile overall – celkem be still – nehýbat se mannequin – figurína (ve výloze) také off – uchytit se election – volby take over – převzít (vedení) debt crise –dluhová krize former – první jmenovaný insane – choromyslný hopefully – doufejme combine – sloučit elaborate – propracovaný trademark – typický rys current – současný alive – plný života eccentric – výstřední unpronouncable – nevyslovitelný novelist – romanopisec decade – desetiletí charming – okouzlující above all – především heart attack – infarkt publish – vydat storkbroker – (burzovní) makléř romantically – milostně involved – zapletený affair – milostný poměr gas station – čerpací stanice suspect – mít podezření gas – benzín (AmE) petrol – benzín (BrE) irritable – podrážděný settle – vyřešit immoral – nemravný calm down – uklidnit se slush – břečka solid – tvrdý hard-packed – upěchovaný dash assorted debris – trochu různého smetí sculpt – vytvarovat sphere – koule velocity – rychlost dumb – hloupý eyeball – oční bulva knock out vyrazit gosh – sakra come out – vypadnout socket – oční jamka suppose – předpokládat roll – odkutálet se curious – zvědavý

Témata, do kterých materiál patří