Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


The History of European Architectural Styles

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (57,01 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Maturitní otázka z angličtiny vypracovaná s otázkami bez souvislých textů.
23. The History of European Architectural Styles Romanesque -from the 6th to the 11th century -massive walls (masivní stěny) -small windows -round arches (kulaté oblouků) -sturdy pillars (solidní pilíře) -barrel (hlaveň) -groin vaults (hlubinné sklepy) Rotunda -6-9 meters inner diameter (vnitřní průměr) -apsis was directed toward the east (směřovaná na východ) -3 or 4 apsides were glued to the central circle (přilepeny k centrálnímu kruhu) Gothic -back in the 12 th and 13th centuries -evolved in Northern France -building skills were extremely limited -stone castles and cathedrals were dark, cold and damp (vlhké) -created light, pleasant and airy buildings (světlé, příjemné a vzdušné budovy) -include the pointed arch (špičatý oblouk) -the ribbed vault (žebrovou klenbu) -the flying buttress with pinnacles (vnější opěrný systém) -the stained-glass window (vitráž) -the gargoyle (chrlič) Notre Dame in France Renaissance -began in Florence in Italy -spread to other countries -it started around 1350 -the arts and sciences underwent great changes (umění a vědy podstoupily velké změny) -in architecture, these changes were marked by a return to the classical forms and proportions of ancient Roman buildings (v architektuře se tyto změny vyznačovaly návratem ke klasickým formám a proporcím starověkých římských budov) -places emphasis on symmetry, proportion, and geometry. (je kladen důraz na symetrii, proporci a geometrii.) -stuccoed architecture bricks were significantly widespread (štukovaná architektura a cihly byly rozšířené) -sgraffito was used for decor (Sgrafito bylo použito pro výzdobu.) Features: paint, sculpt, rebirth Famous people: Leonardo Da Vinci-Mona Lisa, The last supper Shakespeare-Hamlet, Romeo and Juliet Michelangelo-David Baroque -evolved in the early 17 th century in Rome (vyvíjeno) -the main characteristic of Baroquw art is dynamism (a sence of motion) -buildings, mainly churches, were built to express the triumph of the Catholic Church (aby vyjádřily triumf katolické církve) sculpture - plastika column - sloup dome - kupole cross - kříž tower - věž clock - hodiny niche - nika storey - patro cornice - římsa stairs – schodiště pediment - trojúhelníkový štít rose window - kruhové zdobné okno Neoclassical -revival of Classical architecture -it evolved during the 18 th and early 19th centuries -geometric forms -Greek or Roman detail use of columns and a preference for blank walls (sloupy a prázdné stěny) -reaction to the excesses of the Rococo style (reakci na excesy rokokového stylu) Historicism -is typical for 19 th century -artistic styles that get their inspiration from recreating historic style -this is known as revival architecture (obrozená architektura) Modern Architecture -in the first half of the 20 th century -became dominant after World War II. -new technologies of construction -particularly the use of glass (použití skla) -steel and reinforced concrete (ocel a železobeton) Dancing House in Prague, Opera House in Sydney, Museum of Art in New York

Témata, do kterých materiál patří