Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
11, Cormobionta=vyšší rostliny

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (122,9 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

11, Cormobionta = vyšší rostliny - mnohob., převážně autotrofní - vyvinuly se ze zelených řas, převážně na souši - tělo =kormus --- u primitivních ještě stélka --- rozlišeno na kořen, stonek, list - tvoří kutikulu a průduchy, dokonalejší vodivá pletiva - vývojem zygoty vzniká zárodek = embryo - různotvárná (=heteromorfní) rodozměna - oplození vázáno na přítomnost atmosferické vody -oddělení :mechorosty kapraďorosty semenné rostliny Oddělení : MECHOROSTY(=Bryophyta) - vývoj od karbonu - asi 25 000 převážně suchozemských druhů, žijí na různých podkladech - ekologicky patří mezi vlhkobytné - nejprimitivnější vyšší R bez CS - gametofyt převažuje nad sporofytem, s. je na g. závislý - k podkladu připevněn příchytnými vlákénky (=rhizoidy) ----lupenitý = má povahu stélky ---- rozlišen nalodyžku (=kauloid) alístky (=fyloidy) - na povrchu rostlinky jekutikula - výraznárodozměna: - z jednob. hapl. výtrusu vyklíčí vláknitý prvoklíček (=protonema), z něhož vyrůstá mechová rostlina - ta tvoří velkou část gametofytu a nese pohl. orgány (=gametangia) -gametangia : =pelatky (=antheridia) - vejčitý tvar, produkují mnoho dvoubičíkatých spermatozoidů =zárodečníky (=archegonia) - lahvicovitý tvar, uzavírají vaječnou b.(=oosféra) -oplození : ve vodním prostř., z oplozené vaječné b. (=zygota) vyrůstá diploidní sporofyt tvořený nohou, štětem a výtrusnicí (=sporangium). Je to tobolka a vznikají v ní redukč. dělením spory - po jejich dozrání sporofyt odumírá - rozmnož. ivegetativně (rozpad mechové rostlinky, prvoklíčku) => mechové koberce - 2 třídy :játrovky mechy tř : JÁTROVKY - nejprimitivnější mechorosty - silně redukovaný prvoklíček - fyloidy ve dvou řadách, nemají střední žebro -zástupci : porostnice mnohotvárná - stélka - lupenitá, vidličnatě větvená - dvoudomá (nebo gametangia) - vlhká stinná místa tř : MECHY - nejdokonalejší a nejbohatší třída, 15 000 druhů - lupenitý nebo vláknitý prvoklíček - lístky uspořádány spirálně, mají stř. žebro - u nejdokonalejších - pruh vodivého pletiva v lodyžce - tobolka - otevírána víčkem, kryta čepičkou - v jejím ústí hygroskopické zuby - reagují na změnu vlhkosti - umožňují šíření výtrusů větrem -zástupci : rašeliníky - nemají rhizoidy -b. lístků rozlišeny :hyalocysty - poutají vodu, bezbarvé chlorocysty - obsahují plastidy - R nahoře dorůstají, dole odumírají => tvorba rašeliny měříky ploník obecný dvouhrotec chvostnatý bělomech sivý - na kyselých půdách pramenička obecná - ve vodách Oddělení : KAPRAĎOROSTY(=Pteridophyta) - cévnaté, 11 000 druhů, rozkvět v prvohorách - sporofyt převládá nad gametofytem - gametofyt - redukovaný, má povahu stélky, výživou nezávislý na sp. - sp. členěn na stonek, listy a pravé kořeny ( výjimka - psilofyty) - pravé CS (dřevní část tvoří pouze tracheidy, vzácně tracheje) - mikrofilní i megafilní vývojová větev ----listy jsou dvojího typu:asimilační = trofofyly výtrusnicové = sporofyly plní obě fce = trofosporofyly ----stejnovýtrusné - výtrusy jsou stejně velké různovýtrusné - velikostně i funkčně rozlišeny :mikrospory - menší megaspory tř : PSILOFYTY 1)ryniofyty = vymřelé typy; jsou základem ostatních vyšších R - žili v siluru až devonu - vidličnatě větvené stonky, až 1m vysoké - nejznámnější rod Rhynia 2)žijící - v tropech a subtropech tř : PLAVUNĚ - stálezelené, stejno i různovýtrusné - plný, nečlánkovaný vidličnatě větvený stonek - mikrofilní listy - na svrchní straně výtrusnice - listy + výtrusnice = výtrusnicové klasy (=strobily) - spermatozoidy převážně dvoubičíkaté - životní cyklus : spora => podzemní prokel (vyživuje se saprofyticky) => vytvoří se na něm nebo gametangia, z oploz. vaječ. b. vyrůstá sporofyt, gametofyt brzo odumírá -zástupci : plavuň vidlačka - chráněná vranečky - v. brvitý tř : PŘESLIČKY - vývoj od devonu, rozkvět v karbonu a permu (vznik uhlí) - vymřelé stromovitého vzrůstu, dnešní byliny - plazivé oddenky, duté přeslenitě větvené stonky - podélně rýhované - pokožka prostoupena SiO2 - v 1 vegetačním období - lodyhy dvojího typu : 1)jarní - nezelené, nesoucí strobily 2)letní - zelené, asimilující - výtrusy jsou kulovité, pohlavně rozlišené; jejich vnější vrstva se dělí na 4 haptery - vlivem změn vlhkosti se pohybují a splétají => rozšiřování ve shlucích - jednopohlavné prokly jsou lupenité a nesou rozlišená gametangia -zástupci : přeslička lesní, přeslička rolní tř : KAPRADINY - převážně byliny, v tropech stromy - megafilní vývojová větev -listy : 2 až 3 krát zpeřené, trofosporofyly, v mládí spirálně svinuté - stonky plné nečlánkované, často jen ve formě oddenku - na rubu listů : výtrusnicové kupky chráněné blanitou ostěrou - výtrusnice mají prstenec - při vysychání pukne a spory se vysypou - prokel je lupenitý, oboupohlavný - spermatozoidy mají mnoho bičíků -zástupci : kapraď samec papratka samičí osladič obecný sleziníky hasivka orličí - 2 metry dlouhé listy, je největší v Evropě žebrovice různolistá - na horách

Témata, do kterých materiál patří