Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
12, Spermatophyta - Gymnospermae

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (191,92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

12, Spermatophyta – Gymnospermae oddělení:SEMENNÉ ROSTLINY=spermatophyta - nejpočetnější a vývojově nejdokonalejší skupina vyšších R - sporofyt převažuje nad gametotofytem (g. je pouze částí s., nemůže bez něj existovat) - v procesu oplození jsou nezávislé na vodním prostředí - tvoří semena = dokonalé mnohobuň. rozmnožovací částice - pododdělení : Coniferophytina = cykasovité Cycadophytina Angiospermophytina = krytosemenné NAHOSEMENNÉ = Gymnospermae - nedokonalá ochrana vajíček - vyrůstají volně na plodolistu => semena - nemají květní obaly ani bliznu, k opylení dojde přenosem pylu přímo na nahé vajíčko - dřevní část CS tvoří většinou jen tracheidy - i výtrusné listy (= mikro - a meganosporofyly) tvoří oddělené šišticovité útvary - k opylení dochází větrem CYCADOPHYTINA= cykasovité - megafilní vývojová větev - listy velké zpeřené - největší rozkvět v druhohorách, 200 druhů - dodnes se zachovalo málo -třídy : Kapraďosemenné = Lyginodendropsida - vymřelá skupina, největší rozkvět v karbonu - dřeviny stromovitého i liánovitého vzrůstu - velké zpeřené listy, připomínaly kapradiny - předchůdci krytosemenných R Cykasy = cycadopsida - žijící, nejprimitivnější semenné R - nízké dvoudomé stromy s nevětveným kmenem a velkými zpeřenými listy až na vrchol kmene - rozkvět v druhohorách - dnes sto druhů v tropických a subtrop. oblastech -rozmnož.: mikrosporofyly (velký počet prašníků) megasporofyly (s několika vajíčky) vytvářejí oddělené jednopohl. šištice = strobily - oplození zajišťují velké obrvené spermatozoidy - zralá semena mají dužnatou vrstvu => připomínají plod peckovice cykasy CONIFEROPHYTINA - mikrofilní větev semenných R - listymaléjehlicovité nebošupinovité - tyčinky (=mikrosporofyly) nesou na spodní straně prašníky (mikrosporangia) - na plodolistech (=megasporofyly) je malý počet vajíček - třídy: Jinany = Ginkgoopsida - vznik v prvohorách, v třetihorách většina vymřela -dnes : pouze druh jinan dvoulaločnatý (Ginkgo biloba) - opadavý, dvoudomý - dvoulaločnaté listy s vidličnatou žilnatinou - velká kulovitá semena připomínají peckovici - opylení větrem - oplození zajišťují mnohobičíkaté spermatozoidy - JV Čína, parky Evropy a S. Ameriky Jehličnany = Pinopsida - většinou stálezelené neopadavé R - rozvoj v druhohorách - patří sem vymřelá skupina kordaitů - podíl na vzniku čern. uhlí - stromovitý i keřovitý vzrůst, jehlicovité nebo šupinovité listy - stavba listů umožňuje dobré hospodaření s H2O - v listech i kmeni -pryskyřičné kanálky - tyčinky i plodolisty (=semenné šupiny) jsou v oddělených jednopohlavných šišticích - ploché plodolisty vyrůstají z úžlabí podpůrných a nesou 2 vajíčka - opylení větrem -opylení: pylové zrno dopadá na kapku tekutiny na klovém otvoru zralého vajíčka a vysycháním tekutiny je vtahováno do vajíčka, kde klíčí v pylovou láčku → ta proniká k zárodečníkům a uvolňuje dvě neobrvené spermatické b. -oplození: jedna z buněk nekonec splyne s vaječnou b., a tak vzniká základ embrya, které dozraje v semeno -semena : nejčast. křídlatá, roznášená větrem, někdy živočichy (jalovec) -samičí šištice dozrávají v šišky - často dřevnatí v době zralosti otevírají své šupiny a --- opadávají (borovice) --- rozpadají se již na větvi (jedle) - zástupci : borovice lesní - jehlice po dvou, chudé půdy b. kleč - keřovitý vzrůst, nad horní hranicí lesa b. vejmutovka - ze S. Ameriky b. černá - dlouhé tuhé jehlice, šupiny na spodu černé, zeStředomoří smrk obecný - nerozpadavé válcovité šišky, rostou dolů s. pichlavý - ze S. Ameriky jedle bělokorá - ploché na konci vykrojené jehlice, vzpřímené šišky modřín opadavý - měkké jehlice ve snopečcích jalovec obecný - dužnaté šištice => koření tis červený - dužnatá semena

Témata, do kterých materiál patří