Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
12, Spermatophyta - Gymnospermae

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (191.92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

12, Spermatophyta – Gymnospermae

oddělení: SEMENNÉ ROSTLINY = spermatophyta

- nejpočetnější a vývojově nejdokonalejší skupina vyšších R

- sporofyt převažuje nad gametotofytem (g. je pouze částí s., nemůže bez něj existovat)

- v procesu oplození jsou nezávislé na vodním prostředí

- tvoří semena = dokonalé mnohobuň. rozmnožovací částice

- pododdělení : Coniferophytina = cykasovité

Cycadophytina

Angiospermophytina = krytosemenné

NAHOSEMENNÉ = Gymnospermae

-nedokonalá ochrana vajíček - vyrůstají volně na plodolistu => semena

- nemají květní obaly ani bliznu, k opylení dojde přenosem pylu přímo na nahé

vajíčko

- dřevní část CS tvoří většinou jen tracheidy

- i výtrusné listy (= mikro - a meganosporofyly) tvoří oddělené šišticovité útvary

- k opylení dochází větrem

CYCADOPHYTINA = cykasovité

- megafilní vývojová větev - listy velké zpeřené

- největší rozkvět v druhohorách, 200 druhů - dodnes se zachovalo málo

- třídy : Kapraďosemenné = Lyginodendropsida

- vymřelá skupina, největší rozkvět v karbonu

- dřeviny stromovitého i liánovitého vzrůstu

- velké zpeřené listy, připomínaly kapradiny

- předchůdci krytosemenných R

Cykasy = cycadopsida

- žijící, nejprimitivnější semenné R

- nízké dvoudomé stromy s nevětveným kmenem a velkými zpeřenými listy až na vrchol kmene

- rozkvět v druhohorách

- dnes sto druhů v tropických a subtrop. oblastech

- rozmnož.:

mikrosporofyly (velký počet prašníků)

megasporofyly (s několika vajíčky) vytvářejí oddělené jednopohl. šištice = strobily

- oplození zajišťují velké obrvené spermatozoidy

- zralá semena mají dužnatou vrstvu => připomínají plod peckovice

cykasy

CONIFEROPHYTINA

- mikrofilní větev semenných R

- listy malé jehlicovité nebo šupinovité

- tyčinky (=mikrosporofyly) nesou na spodní straně prašníky (mikrosporangia)

- na plodolistech (=megasporofyly) je malý počet vajíček

- třídy: Jinany = Ginkgoopsida

- vznik v prvohorách, v třetihorách většina vymřela

- dnes : pouze druh jinan dvoulaločnatý (Ginkgo biloba)

- opadavý, dvoudomý

- dvoulaločnaté listy s vidličnatou žilnatinou

- velká kulovitá semena připomínají peckovici

- opylení větrem

- oplození zajišťují mnohobičíkaté

spermatozoidy

- JV Čína, parky Evropy a S. Ameriky

Jehličnany = Pinopsida

- většinou stálezelené neopadavé R

-rozvoj v druhohorách

- patří sem vymřelá skupina kordaitů - podíl na vzniku čern. uhlí

- stromovitý i keřovitý vzrůst, jehlicovité nebo šupinovité listy

- stavba listů umožňuje dobré hospodaření s H2O

- v listech i kmeni - pryskyřičné kanálky

- tyčinky i plodolisty (=semenné šupiny) jsou v oddělených jednopohlavných šišticích

- ploché plodolisty vyrůstají z úžlabí podpůrných a nesou 2 vajíčka

- opylení větrem

- opylení: pylové zrno dopadá na kapku tekutiny na klovém otvoru zralého vajíčka a vysycháním tekutiny je vtahováno do vajíčka, kde klíčí v pylovou láčku → ta proniká k zárodečníkům a uvolňuje dvě neobrvené spermatické b.

Témata, do kterých materiál patří