Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
14. Protista - chromista a prvoci

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (142,72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

14. PROTISTA - CHROMISTA A PRVOCI OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PROTIST • většinoujednobuněční, ale mnozí jsoukoloniální nebomnohobuněční• rozšířenípo celém světě•rozmanité způsoby výživy• podílí se narozkladu organických látek STAVBA • u jednobuněčných tvoří tělo1 eukaryotická buňka• někteří zástupci mají specializované organely Specializované organely Opory a ochrany•pelikula•pancíře•schránky•cysty - klidová stádia vytvářená za nepříznivých podmínek (sucho, mráz, nedostatek potravy), dochází k zahuštění cytoplazmy buňky a vyloučení pevných obalů (tzv.encystace) Pohybu•bičíky (bičíkovci),panožky (kořenonožci),brvy (nálevníci) Trávicí•trávicí vakuoly s enzymy (u heterotrofních prvoků), popř.buněčná ústa,buněčný hltan,buněčná řiť (nálevníci) Vylučovací a osmoregulační•pulzující vakuoly - odstraňují rozpustní odpadní látky, přebytečnou vodu a udržují stálý osmotický tlak Smyslové•stigma (červeně zbarvené tělísko reagující na světelné podráždění) nebobrvy abičíky s hmatovou funkcí ROZMNOŽOVÁNÍ Nepohlavní • jeběžnější•dělení- může býtpodélné (např. bičíkovci) nebopříčné•pučení- na mateřském organismu se vytvářejívýrůstky(pupeny) postupnědorůstají v nového jedince•schizogonie-rozdělení mateřské buňky na větší počet dceřiných buněk (např. výtrusovci) Pohlavní •kopulace-2jedinci představující pohlavní buňkysplývají vznikázygota•konjugace (spájení)- 2 buňky sedočasně spojí avymění si část hmoty mikronukleů (malého jádra) dále se množí dělením (např. nálevníci) ŘÍŠE KMEN PODKMEN TŘÍDA prvoci praprvoci bičíkovci rostlinní bičíkovci kořenonožci mřížovci výtrusovci kokcidie nálevníci hlenky ŘÍŠE KMEN TŘÍDA chromista chromophyta zlativky rozsivky chaluhy oomycety 1. CHROMISTA KMEN: CHROMOPHYTA • obsahujíbarviva• jsousladkovodníimořské Třída: Zlativky • mají většinoumonadoidní stélku• jsousoučástí planktonu• mořské druhy mívají schránky Zástupci•Dinobryon - keříčkaté plovoucí kolonie Třída: Rozsivky • žijíjednotlivě nebo v koloniích• majíkokální stélku a dvoudílnékřemičité schránky• nepohlavně serozmnožují dělením• slouží jakobioindikátory kvalitní vody• tvoří tzv.rozsivkovou zeminu= porézní hornina tvořená stmelenými schránkami druhohorních a třetihorních rozsivek; mátechnické využití (výroba skla, filtrů, izolačních hmot, dynamitu) Zástupci•Aterionella•Navicula - bilaterálně souměrná schránka, tvar loďky Třída: Chaluhy •evolučně nejpokročilejší• žijív mořích• majímnohobuněčnou, trichální nebopletivnoustélku• rozmnožují serozpadem stélky;nepohlavně zoosporami;pohlavně• využívají se jako hnojivo, palivo, potravina, surovina k výrobě jódu (hromadí ho ve svých stélkách), sody a potaše Zástupci•chaluha bublinatá KMEN: OOMYCETY •saprofyté aparazité• majípohyblivé zoospory• vytvářejítrubicovité podhoubí• buněčně stěny hyf jsou z celulózy aglukanu Zástupci •vřetenatka révová•plíseň bramborová - způsobuje choroby některých lilkovitých rostlin, zvláště brambor a rajčat 2. PRVOCI KMEN: PRAPRVOCI • k pohybu využívajíbičíky nebopanožky Podkmen: Bičíkovci krásnoočko • na povrchu majípelikulu, pohybují se pomocí jednoho nebo vícebičíků• žijíjednotlivě nebov koloniích,heterotrofní iautotrofní výživa• v nepříznivých podmínkách tvoří klidové stádium -cystu Třída: Živočišní bičíkovci• nemají chlorofyl, živí seheterotrofně, častoparazitují •trubénka Haeckelova•trypanosoma spavičná - má 1 bičík a undulující membránu (bičík táhnoucí se podél buňky, spojený s buňkou tenkou blánou), žije ve tropech, způsobujespavou nemoc - přenašečem jemoucha tse-tse•bičenka poševní - parazituje v pochvě, šíří se pohlavním stykem, přenašečem je muž, způsobujetrichomoniázu•lamblie střevní - způsobujezáněty tenkého střeva (horečku, průjmy) Třída: Rostlinní bičíkovci• mají chlorofyl, živí seautotrofně, jsousoučástí planktonu, dříve byli řazeni k rostlinám •krásnoočko zelené•obrněnky - mají schránky Podkmen: Kořenonožci • majíproměnlivý tvar těla, což umožňujípanožky• vytvářejípotravní vakuoly, rozmnožují sedělením, některé druhy tvoříschránky Třída: Měňavky• netvoří schránky •měňavka velká•měňavka úplavičná - střevní parazit, způsobujeúplavici•měňavka zubní - žije v povlaku zubů Třída: Krytenky•chitinové schránky• při dělení si nový jedinec vytváří novou schránku •rozlitka•štítovka - sladkovodní Třída: Dírkonošci• pouzemořští• vícekomůrkovévápenaté schránky, množstvím otvorů vycházejínitkovité panožky •penízek - vyhynulý druh, schránky jsou součástí tzv. nummulitových vápenců Třída: Slunivky•sladkovodní•schránka z oxidu křemičitéhonebochitinu, ze schránky vystupují paprskovité tenképanožky •slunivka obecná Třída: Mřížovci•mořští planktonní živočichové žijícív symbióze s jednobuněčnýmiřasami• kulovitéschránky z chitinu avnější křemičité schránky po odumření mřížkovců vytvářejí jejich schránky na dně moří tzv. radiolariové bahno; řada fosilních mřížkovců se podílela na tvorbě třetihorních usazenin KMEN: VÝTRUSOVCI •endoparazité• původcitěžkých onemocnění• součástí jejich životního cyklu je jejichrozpad na spory (výtrusy) Třída: Krvinkovky • napadají červené krvinky •zimnička - původcemalárie, parazituje na erytrocytech obratlovců; přenašečem je samičkakomára Anopheles (v jejich slinných žlázách se krvinkovky pohlavně rozmnožují); při bodnutí se krvinkovky dostanou do krevního oběhu člověka, v červených krvinkách se množí (schizogonií) a v pravidelných intervalech se vyloučí do krve, napadají další krvinky a do plazmy vylučujítoxickélátky způsobujícímalarické záchvaty-zimnička čtvrtodenní (způsobuje záchvaty ve čtyřdenních cyklech),zimnička třetidenní (třídenní cykly),zimnička tropická (nejnebezpečnější, způsobuje záchvat každý den) Třída: Kokcidie • způsobují tzv.kokcidiózy •kokcidie jaterní - způsobuje hnisavézáněty jater a žlučovodů•toxoplasma gondii - parazituje v jaderných buňkách; je původcem onemocněnítoxoplazmóza, která je přenosná ze zvířat (zejména koček) na člověka; projevuje se nejčastěji dlouhodobými teplotami, zduřením mízních uzlin, bolestmi kloubů a svalů a únavou; je nebezpečná především pro těhotné ženy a vyvíjející se plod KMEN: NÁL

Témata, do kterých materiál patří