Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
15. ZIVOTNI FUNKCE ROSTLIN PRIJEM A VYDEJ LATEK, DYCHANI

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (299.99 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

15. Životní funkce rostlin: příjem a výdej látek, dýchání

Fyziologie rostlin

 • = věda o činnosti rostlin

 • složení rostlinného těla

  • H2O – na její množství má vliv druh rostl., věk, stav a daný orgán

  • sušina – můžeme zjistit tak, že vezmeme např. 100g salátu a necháme vysušit → jakmile začne ubývat jeho hmotnost → vypařila se všechna voda → zvážíme a zjistíme, že váží např. 30g → vezmeme sušinu a spálíme ji → uniknou všechny organické l. a zůstanou anorganické- popel, např. 3g → salát by obsahoval 70% vody, 27% organických l. a 3% anorganických l.

Příjem látek

 • živé organismy jsou soustavy otevřené → probíhá příjem a výdej látek a energie

 • a) pasivní

  • přes polopropustnou buněčnou membránu

  • energie se nespotřebovává

  • appoplastická cesta → rychlá

  • difúze = samovolné pronikání látek z místa o vyšší koncentraci do místa o nižší koncentraci

 • b) aktivní

  • vnitřek buňky

  • nutná energie ve formě ATP, spotřeba energie

  • symplastická cesta → pomalá

 • cytóza = pohyb částic přes cytoplazmatickou membránu

  • endocytóza – příjem látky dovnitř buňky

  • exocytóza – látky jdou ven z buňky

   • difúze

   • pinocytóza – pohlcování kapének tekutin, „vcucnutí“

   • fagocytóza – pohlcování tuhých částic (měňavky, bílé krvinky), vychlípí se panožky

Výdej látek

 • buňka vylučuje látky přebytečné, nepotřebné nebo škodlivé, látky, které mají určité fce např. protilátky

 • exocytóza

 • osmóza = jednostranná difúze molekul rozpouštědla přes polopropustnou plaz. mem. do roztoku → proto třešně, které obsahují mnoho cukru, za vydatného deště praskají → cukerný roztok uvnitř třešňových buněk vtahuje okolní čistou vodu dovnitř buněk

Vodní režim rostliny

 • všechny důležité procesy se dějí za pomocí vody

 • voda – rozpouštědla, zdroj vodíku a kyslíku pro metabolismus, rozvod látek po těle rostliny, utvářejí vnitřní prostředí buňky

 • vodní nižší rostliny – přijímají vodu celým povrchem těla na základě difúze a osmózy

 • vyšší suchozemské rostliny

  • přijímají vodu kořenovými vlásky

  • rozvod vody po těle – cévy a cévice (dřevěná část rostliny)

  • v listech se voda vypařuje do mezibun. prostoru houbového parenchymu → voda průduchy proniká ven

 • rostliny přijímají vodu aktivně nebo pasivně – při aktivním příjmu molekuly procházejí cytoplazmatickou membránou buněk kořenových vlásků přes tonoplast do buněčné šťávy, výsledkem je kořenový vztlak

vodivá pletiva

 • zabezpečují v rostlinném organismu transport vodných roztoků organ. a anorg. látek po celém rostlinném těle

 • dřevní části (xylém)

  • především k rozvádění vody a v ní rozpuštěných anorganických látek

  • po celém těle rostliny od kořene směrem k listům → transpirační proud → jen směrem nahoru!!

  • tvoří mrtvé buňky- cévice (nahosemenné r.,kapraďorosty), cévy a cévice (krytosemenné r.)

Témata, do kterých materiál patří