Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


15. ZIVOTNI FUNKCE ROSTLIN PRIJEM A VYDEJ LATEK, DYCHANI

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (299,99 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

15. Životní funkce rostlin: příjem a výdej látek, dýchání Fyziologie rostlin = věda o činnosti rostlinsložení rostlinného těla H2O – na její množství má vliv druh rostl., věk, stav a daný orgán sušina – můžeme zjistit tak, že vezmeme např. 100g salátu a necháme vysušit jakmile začne ubývat jeho hmotnost vypařila se všechna voda zvážíme a zjistíme, že váží např. 30g vezmeme sušinu a spálíme ji uniknou všechny organické l. a zůstanou anorganické- popel, např. 3g salát by obsahoval 70% vody, 27% organických l. a 3% anorganických l. Příjem látek živé organismy jsousoustavy otevřené probíhá příjem a výdej látek a energiea)pasivní přes polopropustnou buněčnou membránu energie se nespotřebovává appoplastická cesta rychlá difúze = samovolné pronikání látek z místa o vyšší koncentraci do místa o nižší koncentracib)aktivní vnitřek buňky nutná energie ve formě ATP, spotřeba energie symplastická cesta pomalácytóza = pohyb částic přes cytoplazmatickou membránu endocytóza – příjem látky dovnitř buňky exocytóza– látky jdou ven z buňky difúze pinocytóza – pohlcování kapének tekutin, „vcucnutí“ fagocytóza – pohlcování tuhých částic (měňavky, bílé krvinky), vychlípí se panožky Výdej látek buňka vylučuje látky přebytečné, nepotřebné nebo škodlivé, látky, které mají určité fce např. protilátkyexocytózaosmóza = jednostranná difúze molekul rozpouštědla přes polopropustnou plaz. mem. do roztoku proto třešně, které obsahují mnoho cukru, za vydatného deště praskají cukerný roztok uvnitř třešňových buněk vtahuje okolní čistou vodu dovnitř buněk Vodní režim rostliny všechny důležité procesy se dějí za pomocí vodyvoda – rozpouštědla, zdroj vodíku a kyslíku pro metabolismus, rozvod látek po těle rostliny, utvářejí vnitřní prostředí buňky vodní nižší rostliny – přijímají vodu celým povrchem těla na základě difúze a osmózyvyšší suchozemské rostliny přijímají vodu kořenovými vlásky rozvod vody po těle – cévy a cévice (dřevěná část rostliny) v listech se voda vypařuje do mezibun. prostoru houbového parenchymu vodaprůduchy proniká venrostliny přijímají vodu aktivně nebo pasivně – přiaktivním příjmu molekuly procházejí cytoplazmatickou membránou buněk kořenových vlásků přes tonoplast do buněčné šťávy, výsledkem jekořenový vztlak vodivá pletiva zabezpečují v rostlinném organismu transport vodných roztoků organ. a anorg. látek po celém rostlinném těledřevní části (xylém) především k rozvádění vody a v ní rozpuštěných anorganických látek po celém těle rostliny od kořene směrem k listůmtranspirační proud jen směrem nahoru!! tvoří mrtvé buňky- cévice (nahosemenné r.,kapraďorosty), cévy a cévice (krytosemenné r.)lýkové části (floém) rozvádění především energeticky bohaté látky (sacharidy)- ty už jsou fotosyntézou v listech upraveny, po celém rostlinném organismu *floémový tok všesměrný živé buňky – sítkové buňky a sítkovice (děravé)příjem vody ovlivňují: teplota půdy a obsah kyslíku – čím teplejší a okysličenější tím b. přijímají víc vody koncentrace půdního roztoku – na zasolených půdách nedostatek vody (osmotické jevy) velikost půdních částic – čím menší, tím mají větší povrch, na který se přilnavostí (adhezí) vážou molekuly vody, nemohou pronikat do kořenů Transpirace = výdej vody rostlinoutranspirace pokožková – celým povrchemtranspirace průduchová – regulována otevíráním a zavíráním průduchůovlivňuje ji:a) vnitřní faktory – velikost a počet průduchů, stavba listu, vlastnosti kutikulyb)vnější faktory – teplota a vlhkost vzduchu, pohyb vzduchu, půdní vlhkostvýznam: umožňuje zásobování všech částí rostliny, průduchy proniká CO2 – potřebný u fotosyntézy a dýchání Stavba listu z povrchu palisádový parenchym, poté houbový parenchym Stavba průduchu průduchy= stomatazajišťují výměnu plynů mezi rostlinou a okolním prostředím2 svěrací buňky, mezi sebou vytvářejí průduchovou štěrbinuobsahují chloroplastyna straně u štěrbiny mají ztluštělou stěnu otevírání a zavírání (osmotické jevy)pohyb ovlivněn i světlem, teplem a koncentrací iontůu suchozemských rostlin – nejvíce průduchů na spodní straně, u vodních rostlin – průduchy nahořetam, kde rostlina vytváří místo pokožky korek průduchy nahrazenyčočinky (lenticely) – na kmenech a větvích, např. bez, bříza na zimu se uzavírají zkorkovatělými b. na jaře se protrhnou (otevřené od jara do zimy)hydatody zpravidla na konci listu podobné průduchům, ale nemají možnost se zavírat vylučují vodu ve formě kapek obsahující velké množství vápenatých solí

Témata, do kterých materiál patří