Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
15. ZIVOTNI FUNKCE ROSTLIN PRIJEM A VYDEJ LATEK, DYCHANI

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (299,99 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Minerální výživa rostlin kromě uhlíku, kyslíku a vodíku potřebují rostliny další biogenní prvky přijímají je ve formě iontů ty jsou součástí půdního roztoku jsou přijímány kořenovými vlásky:a)pasivně– difuzí, prostorami v bun. stěnách, tzv.apoplastickou cestoub) aktivně –symplastickou cestou, spotřebovává se energie z molekul ATP a rychlost příjmu živin je pozitivně ovlivňována intenzitou dýchánímakrobiogenní prvky je jich hodně C, O, N, H, H, P, S, K, Ca, Mg hořčík – součástí molekuly chlorofylu síra – v aminokyselinách dusík – složkou bílkovinmikrobiogenní prvky je jich méně Fe, Cu, Zn, Co, Clhydroponie = pěstování rostlin v kompletních živných rostocích (především pěstování zeleniny a květin ve skleních) Buněčné dýchání disimilace = rozklad zásobních látek na jednodušší látkyuvolnění energie z glukózy oxidací:C16H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H20 + energieetapy:glykolýza anaerobní odbourávání glukózy (2 molekuly pyruvátu - kvašením) – získává se energie 2 molek.dekarboxylace pyruvátu přeměna pyruvátu, kyslík přenesen na mitochondrie, odštěpení CO2 , který vstupuje do Krebsova cykluKrebsův cyklus uvolnění CO2 , syntéza redukovaných koenzymů, vznikají 2 molek. ATPdýchací řetězec syntéza ATP, uvolnění CO2, * voda- 36 molekul – dohromady zisk 38 molek. ATP Faktory ovlivňující intenzitu b. dýchání vnější = teplota prostředí (optimum 25-35°), obsah kyslíku v prostředívnitřní = fyziologický stav rostliny, stáří, obsah vody v pletivech, množství zásobních látek disimilační procesy – mohou také probíhat jinou formou než dýchání, za nepřístupu vzduchu (anaerobně)= kvašení (alkoholové, mléčné), malý zisk energie

Témata, do kterých materiál patří