Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
15. ZIVOTNI FUNKCE ROSTLIN PRIJEM A VYDEJ LATEK, DYCHANI

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (299.99 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • lýkové části (floém)

  • rozvádění především energeticky bohaté látky (sacharidy)- ty už jsou fotosyntézou v listech upraveny, po celém rostlinném organismu → *floémový tok → všesměrný

  • živé buňky – sítkové buňky a sítkovice (děravé)

 • příjem vody ovlivňují:

  • teplota půdy a obsah kyslíku – čím teplejší a okysličenější tím b. přijímají víc vody

  • koncentrace půdního roztoku – na zasolených půdách nedostatek vody (osmotické jevy)

  • velikost půdních částic – čím menší, tím mají větší povrch, na který se přilnavostí (adhezí) vážou molekuly vody, nemohou pronikat do kořenů

 • Transpirace

  • = výdej vody rostlinou

  • transpirace pokožková – celým povrchem

  • transpirace průduchová – regulována otevíráním a zavíráním průduchů

  • ovlivňuje ji:

  • a) vnitřní faktory – velikost a počet průduchů, stavba listu, vlastnosti kutikuly

  • b)vnější faktory – teplota a vlhkost vzduchu, pohyb vzduchu, půdní vlhkost

  • význam: umožňuje zásobování všech částí rostliny, průduchy proniká CO2 – potřebný u fotosyntézy a dýchání

  Stavba listu

  • z povrchu palisádový parenchym, poté houbový parenchym

  Stavba průduchu

  • průduchy= stomata

  • zajišťují výměnu plynů mezi rostlinou a okolním prostředím

  • 2 svěrací buňky, mezi sebou vytvářejí průduchovou štěrbinu

  • obsahují chloroplasty

  • na straně u štěrbiny mají ztluštělou stěnu → otevírání a zavírání (osmotické jevy)

  • pohyb ovlivněn i světlem, teplem a koncentrací iontů

  • u suchozemských rostlin – nejvíce průduchů na spodní straně, u vodních rostlin – průduchy nahoře

  • tam, kde rostlina vytváří místo pokožky korek průduchy nahrazeny → čočinky (lenticely) –

   • na kmenech a větvích, např. bez, bříza

   • na zimu se uzavírají zkorkovatělými b. → na jaře se protrhnou (otevřené od jara do zimy)

  • hydatody

   • zpravidla na konci listu

   • podobné průduchům, ale nemají možnost se zavírat → vylučují vodu ve formě kapek obsahující velké množství vápenatých solí

  Minerální výživa rostlin

  • kromě uhlíku, kyslíku a vodíku potřebují rostliny další biogenní prvky → přijímají je ve formě iontů → ty jsou součástí půdního roztoku → jsou přijímány kořenovými vlásky:

  • a) pasivně – difuzí, prostorami v bun. stěnách, tzv. apoplastickou cestou

  • b) aktivně – symplastickou cestou, spotřebovává se energie z molekul ATP a rychlost příjmu živin je pozitivně ovlivňována intenzitou dýchání

  • makrobiogenní prvky

   • je jich hodně

   • C, O, N, H, H, P, S, K, Ca, Mg

   • hořčík – součástí molekuly chlorofylu

   • síra – v aminokyselinách

   • dusík – složkou bílkovin

  • mikrobiogenní prvky

   • je jich méně

   • Fe, Cu, Zn, Co, Cl

  • hydroponie = pěstování rostlin v kompletních živných rostocích (především pěstování zeleniny a květin ve skleních)

  Buněčné dýchání

  • disimilace = rozklad zásobních látek na jednodušší látky

  • uvolnění energie z glukózy oxidací: C16H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H20 + energie

  • etapy:

  • glykolýza

   • anaerobní odbourávání glukózy (2 molekuly pyruvátu - kvašením) – získává se energie 2 molek.

  Témata, do kterých materiál patří