Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


16-Obojživelníci-plazi

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (751,63 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Obojživelníci, plazi Čtyřnožci(Tetrapoda) Zpravidla pětiprsté končetinyKrční oddíl páteřePlíce v dospělosti,arteriovenózní srdce, rozlišen tělní a plicní oběh Obojživelníci Vznik pravděpodobně z lalokoploutvých, pak krytolebců (devon)Přechodná skupina – vázáni na vodu - dospělá stadia mohou žít i na souši,vody pouze sladké!Výskyt: - teplo a vlhko, v zimě či suchu – stav strnulosti (v půdě, v bahně na dně nádrží)Dospělci masožravíPoikilotermní/ektotermníStavba: Holá kůže propustná pro vodu (snadno vysychá) pomocí kůže pijí svlékání slizové žlázy (mnohobuněčné!), jedové žlázy chromatofory s pigmenty kožní dýchání– kůže velmi prokrvena zkostnatělá kostra (převážně),končetiny lebka bez krycích kostí primární patro (spodina mozkovny) někdy atlas a čepovec, procélní obratle u žab redukován počet obratlů a vyvinutahrudní kost žebra plně vyvinuta jen u ocasatých pětiprsté končetiny zadní (někdy přísavky, plovací blány), krk, pohyblivá hlava mozek rozvoj koncového mozku, centrum – střední mozek, malý mozeček (malá pohyblivost) 10 párů mozkových a 10 párů míšních nervů smysly žáby – dobrý zrak a sluch oči –oční víčka(jen dolní je pohyblivé)+mžurka, oční žlázky, slzný kanálek střední ucho(u žab?)–1 sluchová kůstka, vnější zvukovod chybí,bubínek na povrchu vnější a vnitřní nozdryspojeny dutinou ústní Jacobsonův orgán– váčky s čichovou sliznicí spojeny s dutinou nosní Proudový orgán – zachován zejména u larev Trávicí soustava Masožravci -krátká trávicí trubice, žlučník Na polykání se podílejí i oční bulvy Drobné nerozlišené zuby, obnovují se (ropuchám chybí) Vyvinutýjazyk – chytání potravy Kloaka Dýchání – i vzdušný kyslík Kožní dýchání – někdy pouze to Larvy –žábry! Dospělci –plicní dýchání (plíce můžou i chybět) – polykání vzduchu (chybí bránice, žebra atd.) Hlasový orgán– u samců zesilován rezonančními měchýřky Cévní soustava !Larvy – oběhová soustava jako u ryb –venózní srdce Arteriovenózní srdce – 2 předsíně+ 1 komora-mísení okysličené a odkysličené krve, neúplná přepážka Velký tělní a malý plicní oběh! Červené krvinky majíjádro Vylučování a osmoregulace Prvoledviny (opistonefros) – produkce hypotonické moči s močovinou, larvy vylučují pouze amoniak Močový měchýř, kloaka Chámomočovod– společný vývod ledvin a varlatRozmnožování: Vázáno na vodu Párové pohlavní žlázy, okolotuková tělesa(energetická zásobárna) Vnější oplození (žáby), vnitřní (většina ocasatých – samci vypouštíspermatofor– samice ho kloakou nasaje) Čolci – vejcorodí, naši mloci – živorodí Někdy péče o potomstvo (hlavně tropy) Nepřímý vývoj – larvální stadium Metamorfóza Larvy ocasatých –vnější žábry, dravé,nejdřív přední končetiny, zánik vnějších žaber (nemusí nastat) Larvy žab =pulci– nejdřívevnější, pak vnitřní žábry, dřív zadní končetiny, ocas mizí, metamorfóza ovlivňována štítnou žlázou Neotenie– jedinec se zachovanými larválními znaky má vyvinuty pohlavní orgány a může se rozmnožovat Klasifikace: Červoři / beznozí Tropy celého světa, půda či voda Beznozí, kruhové zářezy, mnoho obratlů Vyvinuta pouze pravá plíce (jako u hadů), absence středního ucha a bubínku Vejco a živorodí, i vnitřní oplození Červor vodníOcasatí Dlouhý ocas, 2 páry podobných končetin (přední – 4 prsty, zadní 5 prstů) Chybí střední ucho a bubínek Velká schopnost regenerace Velemlok japonský, velemlok čínský, velemlok americký? ČR: mlok skvrnitý (rozmnožování a život na souši, vejcoživorodý), čolci (rozmnožování ve vodě, vejcorodí) – čolek obecný (sezónní dimorfismus), čolek velký, čolek horský Žebrovníci, axolotl mexický (neotenie, dospělá stadia se vyvíjí jen ve stresových podmínkách), axolotl modroskvrnný (gynogeneze – pouze samičí populace), macarát jeskynníŽáby / bezocasí Chybí ocas, silné svalstvo na zadních nohou Dobře vyvinuté střední ucho a bubínek Většinou vnější rozmnožování, nikdy neotenie, malá schopnost regenerace Kuňkovití – nevymrštitelný jazyk, barevné břicho, kuňka obecná, kuňka žlutobřichá Blatnicovití – blatnice skvrnitá (noční – svislá zornice, velcí pulci 17 cm) Ropuchovití – vodorovná zornice, bezzubé čelisti, noční, většinou neskáčou, ropucha obecná, ropucha zelená, ropucha krátkonohá, ropucha obrovská (stř a J Am) Rosničkovití – stromy a keře, rosnička zelená (přísavné polštářky), listovnice Skokanovití – hnědí (ve vodě jen při rozmnožování – skokan hnědý; skokan ostronosý, skokan štíhlý), zelení vodní (celý rok ve vodě, přezimování – skokan skřehotavý, skokan krátkonohý, skokan zelený – jejich kříženec) Pipovití – drápatka vodní (Afrika), pipa americká Pralesničkovití – batrachotoxiny (nebílkovinné jedy) Bezjazyční – nemají jazyk, zachována postranní čára Blanatí (Amniota) Plazi Nejednotná skupina, vznik v karbonuCelkovépřizpůsobení životu na souši (vznik zárodečných obalů, zdokonalení cévní soustavy, zabránění ztrátám vody – zrohovatění pokožky)Studenokrevní – nevyskytují se v polárních oblastech, výskyt omezen teplotou, vodní jen druhotně, hlavně suché a teplé oblasti, v zimě (hibernace) stav strnulosti, v létě může býtestivaceMasožravci (naprostá většina), dlouhověcíStavba: Kůže Rohovatí(rohovinové šupiny, štítky, štíty), chránípřed vyschnutím, málo žláz Svlékání (hadi v celku – hadí košilka, ještěři po částech) Barvoměna (chameleoni) Kostra Nosič+ čepovec Hrudní kost (chybí želvám a hadům), hrudní koš Spánkové jámy, jařmové oblouky Druhotné/sekundární tvrdé patro– přepážka oddělující dutinu ústní a nosní, nejlépe vyvinuto u krokodýlů Ozubené čelisti (krom želv), celoživotní doplňování zubů (krom haterií), rozlišené zuby (hadi a krokodýli), homodontní chrup Pětiprsté končetiny Nervová soustava Centrum – koncový mozek, mozeček je vyvinutější než u obojživelníků Druhotná kůra mozková (neopalium) 12 párů hlavových nervů (jako u savců a ptáků) Smysly Jacobsonův (vomeronasální) orgán(ústí do dutiny ústní, či nosní?), podněty do něj pohyblivým jazykem Oko – horní a dolní víčko+mžurka(blána, přetahuje se od vnitřního k vnějšímu koutku), hadi a gekoni – srostlá průhledná víčka Střední ucho a jedna sluchová kůstka columella (krom hadů),vnějš

Témata, do kterých materiál patří