Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
16. Rozmnožování

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,15 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

16. ROZMNOŽOVÁNÍ BUNĚČNÝ CYKLUS = sled dějů probíhajících v buňce od skončení jedné mitózy (dělení buňky) do konce následující mitózy trvá půl hodiny (u bakterií) až 24 hodin (u složitějších organizmů) Fáze buněčného cyklu: G1 (gap=mezera): doba po mitóze, kontrolní uzel- popud k dalšímu růstu a dělení S: probíhá syntéza DNA (replikace) G2: postsyntetická M: mitóza (dělení jádra) a dělení buňky (cytokineze) DĚLENÍ JÁDRA (karyokineze) Mitóza (rozdělení na 2 dceřiné buňky)Meióza (rozdělení na 4 dceřiné buňky) Mitóza zajistí dokonalé rozdělení genetického materiálu 1. PROFÁZE chromozómy se zviditelňujízaniká jaderná membrána a jadérkovzniká vřeténkocentriol se rozdělí na 2 části 2. METAFÁZE chromozomy se staví do rovníkové polohypodélně se rozdělícentromerou se napojí na vřeténko 3. ANAFÁZE poloviny chromozómů (chromatidy) se rozcházejí k pólům 4. TELOFÁZE chromozomy přestávají být viditelné (prodlužují se)vzniká jaderná membrána a jadérkozaniká vřeténko Meióza= redukční dělení po sobě následují 2 mitotická dělení: 1. HETEROTYPICKÉ (podmiňuje variabilitu druhů, protože přitom probíhá): crossing- over (přetržení a následné napojení části chromozomu)segregace (rozcházejí se celé chromozomy)kombinace (při rozestupu se náhodně kombinují) z jednoho páru je tam vždy jeden chromozóm 2. HOMEOTYPICKÉ (normální mitóza) ROZMNOŽOVÁNÍ NIŽŠÍCH ROSTLIN vegetativní- dělením (jednobuněčné řasy), rozpadem kolonií nebo mnohobuněčných stéleknepohlavní- nepohyblivými nebo pohyblivými sporami, za příznivých podmínek (nepohyblivé spory řas- aplanospory, pohyblivé spory řas- zoospory)pohlavní- spojením dvou gamet (haploidních pohlavních buněk), vznikajících v gametangiích, za zhoršených podmínek, např. nízké teplotě pouze u ruduch a zelených řas se sporofyt (diploidní generace) vyskytuje jako samostatná rostlina, a dochází ke střídání generací- rodozměně oddělení:ČERVENÉ ŘASY rozmnožují se dělením, rozpadem stélky, nepohyblivými výtrusy nebo složitým oogamickým rozmnožovánímnemají žádná bičíkatá stadianapř. potěrka žabí símě oddělení:ZELENÉ ŘASY Mají tyto společné znaky s vyššími rostlinami: 1. kombinace barviv: chlorofyly a, b, b2- karoten, xantofyly 2. zásobní látka: škrob 3. buněčná stěna obsahuje: celulózu rozmnožují se dělením stélky, pohyblivými zoosporami nebo pohlavně (izogamicky, anizogamicky nebo oogamicky) třída:Zelenivky mají jednobuněčnou nebo mnohobuněčnou stélku jednobuněčné samostatné: zelenivkapláštěnka jednobuněčné v koloniích: řetízovka- čtyři propojené buňkyvejcovka- několik buněk ve slizovém obaluzrněnkaváleč koulivý- tvoří ji stovky bičíkatých buněk, slizové koule, jsou vzájemně propojeny výběžky, rozmnožuje se pohlavně nebo nepohlavně mnohobuněčné: kadeřnatka- stélka nevětvenátrentepolie- stélka trichální větvená, často tvoří součást lišejníkůžabí vlas- stélka sifonokladálnímořský salát- stélka pletivná, listovitá, kadeřavá třída:Spájivky pojmenovány podle SPÁJENÍ (konjugace): splývají celé protoplasty, vzniká zygospora (jedná se o pohlavní rozmnožování) 1. Jednobuněčné dvojčátkovité řasy- buňky jsou zářezy rozděleny na 2 souměrné poloviny 2. Mnohobuněčné- vláknité, nevětvené, vlákno mají obalené slizem Jařmatka- má hvězdnicovitý chloroplastŠroubatka- má šroubovitý chloroplast Pohlavní rozmnožování: stélka rostliny je tvořena vláknem s haploidním (n) buňkami dvě vlákna se těsně přiblíží, mezi nimi se vytvoří můstky obsah jedné buňky přejde do buňky sousedního vlákna a splyne s ní, následně splynou jádra (vznikne jádro 2n) buňka s 2n jádrem se osamostatní, zůstává nějakou dobu v klidu po čase se buňka rozdělí meiózou, vytvoří se z ní haploidní buňky (n), z nich vyrostou nová vlákna Nepohlavní rozmnožování: dělení buněk nebo vláken řasy třída:Parožnatky parožnatka- připomíná přesličku, stélka je pletivná ROZMNOŽOVÁNÍ VYŠŠÍCH ROSTLIN dvě odlišné formy života jedna forma dává vznik druhé (rodozměna)- první u řasGAMETOFYT- pohlavní rozmnožování produkuje: gamety, spermie, vajíčka- haploidní (1 pár chromozomů)SPOROFYT- nepohlavní- diploidní (2 páry chromozomů), kapsle- sporangia- produkují haploidní buňky- spóry během života rostliny zůstává sporofyt připojen k mateřskému gametofytu, který mu poskytuje živiny a vodu jakmile se spóry rozptýlí a vyklíčí, produkují gametofyty, které opět dají vznik saprofytní generaci oddělení:MECHOROSTY gametofyty zastrčeny uvnitř zárodečníku GAMETOFYT- samčí- spermatozoidy vznikají mitózou v pelatce (samčí reprodukční orgán) - samičí- vaječná buňka vzniká mitózou v zárodečníku (samičí reprodukční orgán) tyhle dva reprodukční orgány mohou být zavěšeny vedle sebe, spermatozoidy a vaječné buňky jsou připraveny k reprodukci, ale nemohou, jelikož k rozmnožení je potřeba voda pomocí vody najde spermatozoid cestu k samičímu pohlavnímu orgánu (zárodečníku) a poté k vaječné buňce, kde se obě gamety spojí za vzniku diploidní gamety, dělí se mitózou a vyroste SPOROFYT- roste uvnitř zárodečníku až jednoho dne praskne a vyroste z něj dlouhý štět s tobolkou v tobolce je uloženo tisíce malých diploidních spór když tobolky dozrají, víčko odpadne a spóry jsou vystavené vzduchu pokud se spóra dostane na vlhkou půdu, tak vyklíčí malé vlákno- PROTONEMA- ta dává vznik pupenu, ze kterého vyroste mechorost, který je pouze kolonií haploidních gametofytů oddělení: PLAVUNĚ PROKEL- zárodečník- vaječná buňka (samičí) - pelatka- spermatozoidy (samčí) oplození roste prokel s malým sporofytem sporofyt s odlišenými výtrusnými listy (výtrusné listy s výtrusnicí) výtrus prokel - převládá sporofyt nadodělení:KAPRAĎOROSTY třída:PŘESLIČKY GAMETOFYT: samčí prokel s pelatkami (spermatozoidy)samičí prokel se zárodečníky (vaječné buňky) spermatozoid se dostane k vaječné buňce oplození SPOROFYT: Jarní lodyha (2n)- nese výtrusnice s výtrusy Letní lodyha třída:KAPRADINY PROKEL- pelatka- spermatozoidy (n) - zárodečník- vaječná buňka (n) spermatozoid se dostane k vaječné buňce oplození vzniká diploidní zygota v zárodečníku zygota roste a roste vznik nové rostliny nový sporofyt roste mimo gametofyt prokel zani

Témata, do kterých materiál patří