Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
17. TRAVENI, DYCHANI, TELESNE TEKUTINY, VYLUCOVANI

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (48.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Tělesné tekutiny

Typy oběhu tělních tekutin

 • vývojově jednodušší živočichové nemají cévní soustavu (houby, žahavci, ploštěnci)

otevřený oběh

 • hemolymfa se vylévá do prostoru mezi orgány

 • měkkýši (výjimka hlavonožci), členovci

 • měkkýši

  • srdce je uložené v osrdečníku a je složené z 1 komory a 1-4 předsíní

  • okysličená hemolymfa se ze srdeční komory rozvádí cévami po těle → nakonec se vylévá mezi orgány

→ odtud se sbírá do žil → proudí do žabet/plicního vaku, kde protéká síť kapilár → okysličuje se a vrací se do předsíně, odtud do komory

 • členovci

  • krev proudí v cévách

  • trubicovité srdce uloženo v osrdečníku

  • hemolymfa je do srdce nasávána párovými štěrbinami v srdeční stěně, fungují jako chlopně

  • při stahu srdce se napnou a při ochabnutí se pružností roztáhnou

  • hemolymfa nepřenáší kyslík

uzavřený oběh

 • rozvádí pouze krev

 • kroužkovci

  • krev proudí v cévách

  • tekutina vyplňující druhotnou tělní dutinu (coelom) je míza

  • krev proudí v pulzující hřbetní cévě směrem k přední části těla

 • obratlovci

  • pohyb krve zajišťuje srdce (stěna tvořena mohutnou svalovinou)

 • vodní obratlovci

  • kruhoústí, paryby, ryby – jednodušší stavba cévní soustavy – venózní srdce (jen odkysličená krev)

 • ryby

  • odkysličená krev se sbírá do tenkostěnného žilního výplavu a srdeční předsíně → do komory → vlásečnice v žábrech

  • ze žaber proudí krev do hřbetní cévy → do vlásečnice v orgánech → po odkysličení se sbírá do žil a vrací se do žilního splavu

 • obojživelníci a savci

  • rozdělení oběhu na velký a malý

  • obojživelníci 2 předsíně a 1 komora, savci, ptáci, plazy 2-2

Vylučování

Typy vylučovacích soustav

 • jednobuněční – odstranění odpadních látek difuzí → celým povrchem těla nebo pomocí stažitelné pulzující vakuoly

 • protoneferidie – tvořené plaménkovými buňkami a vývodnými kanálky (ploštěnci, hlísti)

 • metanefridie – tvořené obrvenými nálevkami a vývodnými buňkami (měkkýši, kroužkovci)

 • malpighiovy trubice – trubicovitá žláza (klepíkatci, vzdušnicovci)

 • ledviny – plazy, ptáci, savci – párové)

Metabolismus lidského těla

 • přeměna látek, probíhá neustále ve všech buňkách

 • souhrn veškerých dějů, které probíhají uvnitř organismu, a které slouží k tvorbě využitelné energie a látek potřebné pro činnost organismu

přeměna látek

 • anabolické – spotřeba energie

 • katabolické – uvolňování energie, štěpení složitějších látek na jednodušší

 • → probíhají současně

 • některé látky jsou ukládány v těle do zásoby (tuky, sacharidy)

metabolismus sacharidů

 • glukosa

  • nevýznamnější cukr

  • pohotový zdroj energie (hlavně pro mozek)

  • přítomná ve všech tělních tekutinách (krevní plazma)

  • nadbytečná glukosa se přeměňuje na glykogen→ ukládá se v jaterních buňkách a v kostním svalstvu

Témata, do kterých materiál patří