Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
26-Molekulární-základy-dědičnosti-genetika-buňky-a-mnohobuněčného-organismu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (181.68 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Molekulární základy dědičnosti, genetika buňky a mnohobuněčného organismu

Genetika = věda o dědičnosti (heredita) a proměnlivosti (variabilita) organismů, popisuje a vysvětluje pravidla přenosu dědičných znaků z rodičů na potomky (objasňuje odlišnost mezi jedinci)

Nukleové kyseliny

 • Obrovská molekula s nevětveným řetězcem - biopolymer

 • Nese zapsány genetické informace živých soustav – umožňují realizaci určitého znaku – informace zapsány podle genetického kódu

 • Stavební jednotky – nukleotidy

  • Pětiuhlíkatý cukr/pentosa + kyselina fosforečná + dusíkatá báze

  • Řetězec – cukr a H3PO3 + báze – postranní skupiny

  • Báze

   • Purinové – adenin, guanin

   • Pyrimidinové – cytosin, uracil, thymin

   • V DNA 50% purinových a 50 pyrimidinových bází

  • Pětiuhlíkaté cukry (pentosy) – ribosa, deoxyribosa

 • DNA = Deoxyribonukleová kyselina

  • Nositel informace pro syntézu aminokyselin

  • pravotočivá dvoušroubovice – antiparalelní polynukleotidové řetězce (jeden 5´-3´ a druhý 3´-5´)

  • Dvouřetězcová – řetězce spojeny slabými vodíkovými vazbami mezi bázemi, stabilní

  • Složení:

   • Cukr deoxyribosa

   • H3PO3

   • Komplementární báze (C a G – 3 vodíkové můstky, A a T – 2 vodíkové můstky)

  • Replikace

   • Zdvojování během každého buněčného cyklu v S fázi (předtím v G1 probíhají reparační procesy)

   • Podmínky (energie, enzymy, vzorová molekula DNA)

   • Rozpletení dvoušroubovice, počátek (1 prokarya, více – eukarya), vytvořena replikační vidlice

   • Založena na komplementaritě bází – připojování nukleotidů

   • Katalyzována DNA polymerázou (zahajuje syntézu ve směru 5´-3´), rozpletena helikázou (zrušení vodíkových vazeb)

   • Překrucování brání enzym topoizomeráza, DNA primáza katalyzuje syntézu primerů

   • Vedoucí řetězec se dosyntetizuje kontinuálně

   • Opožďující se (ten druhý) řetězec se syntetizuje diskontinuálně, pomocí okazakiho fragmentů – spojí se pomocí DNA ligázy

   • Každá dceřinná molekula tvořena jedním vláknem původním a jedním nově syntetizovaným! - semikonzervativní proces

  • Velká část DNA nemá genovou funkci – tato část většinou není překládána

  • Zvýšenou teplotou dochází k denaturaci (oddělení vláken), snížením k reasociaci/renaturaci

 • RNA = ribonukleová kyselina

  • Složení:

   • Cukr ribosa

   • H3PO3

   • Adenin, guanin, cytosin, uracil (A-U, C-G)

  • Zprostředkovává vznik bílkovin

  • Většinou 1 polynukleotidový řetězec

  • Reaktivnější a méně stabilní než DNA

  • Typy:

   • mRNA (informační, mediátorová, messenger)

    • nositel zápisu o pořadí aminokyselin v bílkovině – obsahuje kodony

    • Vznik (hlavně v jádře) přepisem (transkripcí) určitého genu/úseku DNA

    • Každý kodon mRNA nese množství informace nutné pro zařazení 1 aminokyseliny do syntetizovaného peptidového řetězce

    • Informace uložená pořadím dusíkatých bází z ní překládána (translace) z mRNA do pořadí aminokyselin vznikajícího polypeptidového řetězce bílkoviny

Témata, do kterých materiál patří