Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
23. Dýchací soustava

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (236,78 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

23. DÝCHACÍ SOUSTAVA - FYLOGENETICKÝ VÝVOJ A DÝCHACÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA • slouží krespiraci• respirace =výměna dýchacích plynů mezi vnitřním a vnějším prostředí• umožňujesycení krve O2 a odvod CO2 z organismů • většina organismů včetně člověka získává energii z živin převážněaerobním způsobem (je pro buňku energeticky výhodnější) tento způsob vyžadujeneustálý přívod kyslíku ke tkáním aodvod oxidu uhličitého• dýchací soustavazajišťuje výměnu dýchacích plynů mezi vnějším prostředím a buňkami tkání •primární funkce:sycení krve kyslíkem a odvod oxidu uhličitého z organismů,výměna dýchacích plynů•sekundární (nerespirační) funkce: podíl naformování zvukových projevů (např. řeč, zpěv, pláč), čištění, ohřev a zvlhčování vdechovaného vzduchu,účast na termoregulaci anapomáhá vyprazdňování typy dýchání:a) vnější - výměna dýchacích plynů mezi vnějším prostředím a tělem b) vnitřní - výměna dýchacích plynů uvnitř tkání živočicha horní cesty dýchací:nosní dutina, nosohltan dolní cesty dýchací:hrtan, průdušnice a průdušky hlavní dýchací orgán:plíce 1. FYLOGENEZE žahavci, ploštěnci, kroužkovci, máloštětinatci, drobní členovci:•celým povrchem těla bezobratlí:•plicní vaky na spodní straně (vnitřní záhyby kůže) ostnokožci:•ambulaklární soustava - soustava chodeb uvnitř těla, kterýmiproudí mořská voda hmyz:• vzdušnice / tracheje• larvy hmyzu žijící ve vodě (jepice, vážky) - dýchají vzdušnicovými žábrami paryby:•žaberní otvory - proděravělý jícen axolotl, pulci:•vnější žábry - vyčnívají volně do vodního prostředí ryby:•vnitřní žábry- zvrásněnévychlípeniny pokožky, dýchací orgány živočichů, kteří trvale žijíve vodním prostředí• uloženy v žaberní dutině obojživelníci:•vakovité nezřasené plíce (vzduch pouze polykají)+ kůží plazi:•plášťová dutina -•hadi: mají pouze jednu plíci (druhá je redukovaná) ptáci:• malé a pevnéplíce - vzduch nimi prochází dvakrát, na plíce navazujepět párů plicních vaků• plicní vaky snižují hmotnost těla, napomáhají stabilizaci a podílejí se na termoregulaci savci:• nejdokonalejší plíce s bohatě prokrvenou tkání slouženou z plicních sklípků• dýchání umožňujehrudní koš (mezižeberní svalstvo) abránice •součástí dýchací soustavy jeHLASOVÉ ÚSTROJÍ- u savců leží na začátku hrtanu, u ptáků v blízkosti místa větvení průdušnice v průdušky +obojživelníci, plazi, ptáci a savci:•DÝCHACÍ CESTY- tvoří je nozdry, dutina nosní, hrtan, průdušnice, 2 průdušky, v plicích se dělí na menší průdušinky, kterékončí v plicních sklípc 2. DÝCHACÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA horní cesty dýchací:nosní dutina, nosohltan dolní cesty dýchací:hrtan, průdušnice a průdušky hlavní dýchací orgán:plíce STAVBA STĚNY DÝCHACÍTRUBICE a) sliznice- pokrytacylindrickým řasinkovýmepitelem; řasinky kmitají směrem ven a posunujítak hlen s nečistotami ven z dýchacích cest b) podslizniční vazivo - jsou zde rozptýlenyuzlíky lymfatickétkáně - bariéra proti infekci; bohatév hrtanu; prosáknutí při zánětu vyvolá zúžení dýchací trubice až úplnýuzávěr c) chrupavčitá vrstva - zabraňuje zúžení dýchacích cest; pod chrupavkou je další vrstvavaziva (pod vazivem teprve hladká svalovina) d) hladká svalovina - jejísmrštěníovlivňujeprůchodnostdýchací trubice; v místech, kde chybí chrupavčitá výztuž stěny (např. drobnější průdušky), může smršťování hladkésvaloviny způsobit úplnézamezení proudění vzduchu vyvolat dušení, astmatický záchvat, apod. horní cesty dýchací: NOSNÍ DUTINA•• začínánosními otvory• je rozdělena na dvě polovinynosní přepážkou- tvořena chrupavkou, kostí radličnou a částí kosti čichov•od dutiny ústní je oddělenapatrem• v bočních stěnách jsouskořepy nosní•funkce: oteplování, zvlhčování a čištění (filtrace) vzduchu, rozeznávání pachů a vůní, první barié• ve stropu dutiny ječichovépole s čichovými buňkami•sliznice je tvořenařasinkovým epitelem, obsahuje hlenové žlázky a je dobře prokrvena HLTAN•lat. pharynx• dělí se naa) nosohltan-lat. nasopharynx; na povrchu jeřasinkový epitelb) ústní část hltanu -lat. orinopharynx; na povrchu jedlaždicový vícevrstevnatý epitelac) hrtanovou část hltanu -lat. laryngopharynx;na povrchu je takédlaždicový vícevrstevnatý epitel•nálevkovitýúsek• hranicí mezi nosohltanem a hltanem jeměkké patro ačípek•po stranách vyúsťujeEustachova trubice• v blízkosti Eustachovy trubice je množstvílymfatickétkáně - např.nosohltanové VEDLEJŠÍ NOSNÍ DUTINY•nacházíse v horní čelisti,kostičelní,kostičichové akostiklínové•funkce: hlavní funkcí je napomáhání přiresonanci, dále odlehčují lebku a určují barvu vlasů• u každého člověka mohou být jinak umístěny, vznikají až po narození dolní cesty dýchací: HRTAN•• tři párové chrupavky -drobné hlasivkové chrupavky• tři nepárové chrupavky -štítná chrupavka (největší),prstenčitá chrupavka (zezadu se upínají hlasivkové chrupavky) ahrtanová příklopka (odděluje hrtan a hltan)•hlasivkové vazyjsou napnuty mezi hlasivkovými chrupavkami,• prostor mezi hlasivkovými vazy (jsou jichdva páry - pravé a nepravé) se nazýváhlasivková štěrbina• připojují sehlasivkové řasy• čím jsou vazy delší, tím je hlas hlubší, ale závisí na sklonu hlasivek PRŮDUŠNICE•• cca 12cm dlouhátrubice, prochází před j• tvořená z 15-20podkovovitých chrupavek, kteréjsou spojenévazivem a zaručují stálý tvar (v krčním úseku leží na jejich bocích• vystlána víceřadým cylindrickýmepitelem s řasinkami (kmitají směrem k ústům) apohárkovými buňkami,obsahujehlenové žlázky PRŮDUŠKY••dvě chrupavčitétrubice vstupujícído plic, kde se větví naprůdušinky (lat. bronchioli)• vystlányřasinkovým epitelem, obsahujehlenové žlázky (zvlhčují povrch sliznice) • průduška se rozdělí cca 23× • hlavní průdušky:pravá průduška- větší, je přímým pokračováním průdušnice, snáze zde zapadávají vdechnutépředměty alevá průduška- je delší a má větší úhel odstupu než pravá průduška • sekundární průdušky:dvě levé a tři pravé (jako laloky v plicích) • terciální průdušky:v levé plíci osm segmentů,v pravé deset segmentů (podle dělení laloků) • terminální průdušky: průměr menší než 0,5 mm • respirační průdušky: na povrchuplicní váčky, dělí se naalveolární chodbičky, které jsou opředeny

Témata, do kterých materiál patří