Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
23. Dýchací soustava

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (236.78 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

• slouží k respiraci (dýchání)
• respirace = výměna dýchacích plynů mezi vnitřním a vnějším prostředí
• umožňuje sycení krve O2 a odvod CO2 z organismů

• většina organismů včetně člověka získává energii z živin převážně aerobním způsobem (je pro buňku energeticky výhodnější) tento způsob vyžaduje neustálý přívod kyslíku ke tkáním a odvod oxidu uhličitého, který vzniká v tkáních jako odpadní produkt metabolických pochodů
• dýchací soustava zajišťuje výměnu dýchacích plynů mezi vnějším prostředím a buňkami tkání

• primární funkce: sycení krve kyslíkem a odvod oxidu uhličitého z organismů, výměna dýchacích plynů mezi organismem a vnějším prostředím
• sekundární (nerespirační) funkce: podíl na formování zvukových projevů (např. řeč, zpěv, pláč), čištění, ohřev a zvlhčování vdechovaného vzduchu, účast na termoregulaci a napomáhá vyprazdňování

typy dýchání:
a) vnější - výměna dýchacích plynů mezi vnějším prostředím a tělem

b) vnitřní - výměna dýchacích plynů uvnitř tkání živočicha

horní cesty dýchací: nosní dutina, nosohltan

dolní cesty dýchací: hrtan, průdušnice a průdušky

hlavní dýchací orgán: plíce

1. FYLOGENEZE

žahavci, ploštěnci, kroužkovci, máloštětinatci, drobní členovci:
celým povrchem těla

bezobratlí:
plicní vaky na spodní straně (vnitřní záhyby kůže)

ostnokožci:
ambulaklární soustava - soustava chodeb uvnitř těla, kterými proudí mořská voda

hmyz:• vzdušnice / tracheje = rozvětvená trubice (jedna nebo více), která vyúsťuje na zadečku nebo na žilnatině křídel, trubice prochází celým tělem
• larvy hmyzu žijící ve vodě (jepice, vážky) - dýchají vzdušnicovými žábrami

paryby:
žaberní otvory - proděravělý jícen

axolotl, pulci:
vnější žábry - vyčnívají volně do vodního prostředí

ryby:
vnitřní žábry - zvrásněné vychlípeniny pokožky, dýchací orgány živočichů, kteří trvale žijí ve vodním prostředí a přijímají kyslík rozpuštěný ve vodě
• uloženy v žaberní dutině

obojživelníci:
vakovité nezřasené plíce (vzduch pouze polykají) + kůží

plazi:
plášťová dutina - podobná plicním vakům
• hadi: mají pouze jednu plíci (druhá je redukovaná)

ptáci:
• malé a pevné plíce - vzduch nimi prochází dvakrát, na plíce navazuje pět párů plicních vaků rozmístěných různě po těle i v kostech a z plicních vaků jde zpět do plic
• plicní vaky snižují hmotnost těla, napomáhají stabilizaci a podílejí se na termoregulaci

savci:
• nejdokonalejší plíce s bohatě prokrvenou tkání slouženou z plicních sklípků
• dýchání umožňuje hrudní koš (mezižeberní svalstvo) a bránice

• součástí dýchací soustavy je HLASOVÉ ÚSTROJÍ - u savců leží na začátku hrtanu, u ptáků v blízkosti místa větvení průdušnice v průdušky

Témata, do kterých materiál patří