Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


17. Vznik mnohobuněčnosti, charakteristické znaky živočichů

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (12,64 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

17. Vznik a vývoj mnohobuněčnosti - vývoj živočichů začíná pohlavním rozmnožováním - dvě pohlavní buňky splývají, spermie + vajíčko = oplozená buňka vaječná = ZYGOTA - zygota se opakovaně dělí mitózou (z jedné buňky mateřské dvě buňky dceřinné - 1 -> 2 -> 4-> 8-> 16-> 32-> 64-> ... - tomuto dělení se říká rýhování - probíhá dostředivě - vzniká kulovitý tvar plný buněk = MORULA - vnitřní buňky se postupně vysunují k povrchu a vzniká kulovitý tvar s jednou vrstvou buněk na povrchu a uvnitř s dutinou - PRVOTNÍ TĚLNÍ DUTINA (BLASTULA) - poté vzniká GASTRULA - 2 způsoby - 1, migrace buněk 2, vchlípením stěny dovnitř 2. vzniká dvouvrstevný kulovitý útvar - vnitřní vrstva = ENTODERM - vnitřní zárodečný list - vnější vrstva = EKTODERM - vnější zárodečný list - uvnitř vzniká druhotná tělní dutina - * prvoústa - otvor přijímací a vyvrhovací - živočichové, kteří zůstávají ve stádiu gastruly = DIBLASTIKA - mezi oběma listy se vytvoří pojivo, které se nazývá MEZEMCHYM - živočichové, kteří vytváří ještě 3. zárodečný list se označují jako TRIBLASTIKA - 3. zárodečný list vzniká - 1, migrací buněk (členovci, červy) 2, vrásněním entodermu (člověk) - gastrula se protáhne do předozadního směru, prvoústa se štěrbinovitě protáhnou a postupně se opět uzavřou a posunují se na konec živočicha - na entodermu se na protilehlé straně vytvoří dvě vyvýšeniny (vrásy), které se postupně zvyšují až se nakonec u stropu oba útvary spojí - skupina buněk uvnitř je tvořena vnitřním listem a vzniká z ní trávicí trubice - zbylé buňky entodermu vytvoří střední zárodečný list - MEZODERM a uzavírají druhotnou tělní dutinu - EKTODERM - vzniká z něj trávicí trubice - MEZODERM - uzavírá tělní dutinu COELOM, vznikají z něj orgány - EKTODERM - na povrchu - skupina triblastik, kde prvoústa vykonávají funkci přijímacího otvoru se označují jako PRVOÚSTÍ - schizocel, pseudocel, coelom = 3 typy tělní dutiny - otvor vyvrhovací se vytvoří dodatečně na opačném konci těla, prvoústa se stanou orvorem řitním a přijímací otvor na opačném konci - DRUHOÚSTÍ - coelom = 1 typ tělní dutiny ORGANOGENEZE - orgány se dělí podle toho z jakého zárodečného listu vznikly A, ektodermální - pokožka, nervová soustava, B, entodermální - výstelka trávicí trubice, játra, slinivka, štítná žláza, brzlík C, mezodermální - svalové tkáně, pohlavní orgány, vnitřní kostra, pojivo, cévy, srdce, krev VÝVOJ A, přímý - období vývoje je krátké, mezi zárodek a dospělého jedince je vložena larvální stádium B, nepřímý - období vývoje zárodku je dlouhé, nový jedinec je podobný dospělé formě

Témata, do kterých materiál patří