Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!






18. HORMONALNI A NERVOVA REGULACE

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (371,48 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

18. Hormonální a nervová regulace 1. Řízení látkové prostřednictvím chemic. látek:1)hormony – vylučovány do krve žlázami s vnitřní sekrecí (endokrinními), např. štítná žláza2)neurohormony – produkovány neurosekrečními buňkami (=buňky nervové soustavy schopné sekrece)3)tkáňové hormony– vylučovány z tkání, primárně slouží k jiným účelům, např. žaludek- gastrin, ledviny- reninaby mohla buňka na určitý hormon reagovat musí obsahovat receptor (pro každý hormon jiný receptor)hormon může působit: a)přímo – hormon reaguje s receptorempřímo v buňce, tvorba buněčných bílkovin b)nepřímo - hormon reaguje s receptoremv biomembráně buňky, ovlivňuje propustnost biomembrány pro určité látky komplex hypotalamohypofyzární obsahují neurosekreční buňky spodní části mezimozku =hypotalamuhypotalamus: a) adenohypofýza, b) neurohypofýzaadenohypofýza= přední lalok podvěsku mozkovéhodostane se sem krví, „sekýruje“vysílá svá zakončení do předního lalokuprodukujíneurohormony liberiny – stimulační – příkazové, podporují tvorbu hormonů statiny– inhibující – pozastavují tvorbu hormonůadenohypofyzární hormony růstový hormon – nadměrné vyměšování – obří růst –gigantismus, snížené vyměšování – trpasličí růst –nanismus, velká tvorba i po ukončení růstu –akromegalie – nadměrné zvětšování orgánů, růst kostí + tabulka!!neurohypofýza= zadní lalok hypofýzyneurohypofyzární hormony antidiuretický hormon – řídí vylučování vody ledvinami oxytocin – stahy děložního svalstva, vypuzování mateřského mléka 2. Řízení nervové (reflexní) pomocí buněk =neuronůreflexní oblouk:receptor (hmatová b.) →dostředivá vlákna obvodových nervů →CNS →odstředivá vlákna →efektor (sval, orgán)neuron – dostředivé dendrity, jeden dlouhý axon, povrch kryt 2 pochvami – a) vnitřní – Myelinova p. – zajišťuje vodivost nervových vláken, b) vnější – Schwanovy buňky – zabraňování šíření vzruchu mezi sousedními vláskny Princip šíření nervového vzruchu biomembrána je polopropustná (rozhoduje, co půjde dovnitř a co ven)- nitrobuněčné K+ kationty a mimobuněčné Na+ kationtybiomembrána tyto dvě prostředí odděluje –tzv. klidový potenciálpři podráždění Na+ ionty dovnitř buňky = depolarizace →potenciál akční → šíří elektrickou negativitu =vzruchK+ ionty ihned vystupují z buňky, kde jsou vyměněny zpět na Na+ iontysodíkodraslíkovou pumpou → depolarizace vystřídána za repolarizaci – klidový potenciálpřenos vzruchupomocí zápojů (synapsí) v zakončení neuritu → váčky s chemickým přenašečem – mediátoremv neuronuelektrická cesta, mezi synapsemichemickáprahový podnět – podnět o minimální intenzitě, kterou receptor zaznamená Nervová soustava člověka a) CNS (mozek a mícha páteřní) a b) obvodové (periferní) nervy mozek v ontogenetickém vývoji * v hlavové části nervové trubice → rozdělila se na 3 části – přední mozek (čichový), střední mozek (zrakový), zadní mozek (sluchový)další rozdělení přední část – přední (koncový) mozek + mezimozek střední část – zachována zadní část – mozeček + prodloužená mícha → toto rozdělení probíhá během zárodečného vývojemozkový kmen – nejstarší části mozku, prodloužená mícha, most Varolův, střední mozekpodél mozkového kmene ve vnitřní části síťovitě uspořádané neurony = zajišťuje pohybovou koordinaci a důležité živočišné fceÚstřední nervová soustava(centrální)skládá se z šedé a bílé hmotyšedá hmota – těla neuronů a jejich krátké výběžkybílá hmota – dlouhé výběžky neuronů mozek v dutině lebeční, mícha v kanálku páteřním, z vnějšku jsou chráněny obaly (plenami)obal pro mozek –tvrdá pleny – vystýlá dutinu lební, okolo míchy vytváří míšní vakmezi kostí a tvrdou plenou jsou cévy, tuk a vazivo pod tvrdou plenou dvě měkké pleny: pavučnice – hladká, nezasahuje do záhybů, bezcévná omozečnice – prostoupená cévami, přesně zarůstá do všech záhybůštěrbiny mezi oběma měkkými plenami vyplňuje mozkomíšní mok (ochrana před otřesy a nárazy) Mícha páteřní spojením předních a zadních kořenů * míšní nervy – 31 párů → vystupují meziobratlovými otvoryzadní provazce – z receptorů do CNS – vzestupné (senzitivní) dráhypřední provazce – z mozkové kůry – vědomé, chtěné pohyby (končetin a trupu) – sestupné (motorické) dráhyhlavní motorická dráha =pyramidová dráha – složená z velkých pyramidových buněk šedé mozkové kůry v zadní části čelního laloku → na hranici prodl. míchy páteřní se kříží (vlákna z pravé poloviny mozku přecházejí do levé poloviny míchy)ostatní motorické dráhy v těle =mimopyramidové Prodloužená mícha pokračování míchy páteřní, uvnitř čtvrtá mozková komora → vystupuje z ní 7 párů mozkových nervůvůlí neřízené pokyny k polykání, kašli, kýchání, zvracení, … varolův most nad prodlouženou míchou, spojuje koncový mozek s mozečkemskládá se ze sestupných a vzestupných mozkových vlákenobsahují část šedé mozkové hmoty – kontrolují žlázy (slinné a slzné)obsahují nervové buňky vstupující až do středního mozku, propojují šedou a bílou hmotu, vytvářejí retikulární formaci → aktivuje mozkovou kůru, v případě nedostatku podnětů nastává spánekz mostu vystupuje trojklaný nerv (→bo

Témata, do kterých materiál patří