Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
18. HORMONALNI A NERVOVA REGULACE

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (371,48 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

lest zubů) Mozeček ze dvou polokoulí (hemisfér) – jsou spojenypovrch šedá hmota (kůra mozečková) – silně zbrázděnáv kůře Purkyňovy buňky – největší a nejsložitější v celém těle, největší počet spojení ze všech mozk. buněkbílá hmota v nitru a rozbíhá se do závitůpohyb, svalové napětí, koordinace úmyslných pohybů, udržování tělesné rovnováhy Střední mozek nejmenší, mezi mostem a mezimozkemna horní straně ze čtverohrbolí – zde končí vlákna zrakového a sluchového nervuvespod ze 2 stonků mozkovýchstředem prochází kanálek Sylviův (propojuje 3. a 4. mozkovou komoru)šedá hmota okolo Sylviova kanálku obsahuje dva páry okohybných nervůstonky mozkové se skládají z bílé hmoty a spojují koncový mozek s nižšími oddíly centrálního nervstva Mezimozek mezi hemisférami koncového mozku, v něm 3. mozková komoraspodinu komory tvoří hypotalamus (tenká stěna z šedé hmoty)k hypotalamu stopkou připojen podvěsek mozkový = hypofýzastrop komory ještě tenčí a k němu připojena šišinkacentra pro řízení tělesné teploty, hospodaření s vodou, regulace spánku a bdění, látková výměna ve tkáních Koncový mozek shora překrývá ostatní části mozku, skládá se ze dvou polokoulí spojených vazníkem (=svazek vláken bílé hm.)na povrchu hemisfér plášť tvořený šedou hmotou – rozdělena brázdami na laloky – čelní, temenní, týlní, spánkovýna spodní ploše čelních laloků oblast čichového mozkuuvnitř každé polokoule dutina vyplněná mozkomíšním mokemobsah obou komor se svádí do 3. komory a dále vede do 4. komorymozek a mícha v mozkomíšním mokulimbický systém = mezimozek a nejstarší útvary pláště ve spodní a vnitřní straně hemisfér, vytváří límec= limbus mozkové tkáně okolo mozkového kmene→ hranice mezi mozkovým kmenem a mozkovou kůrou komplexní instinktivní chování – prostřednictvím limbického systému→ smutek, strach, láska, radost + ukládání paměťových stop→ dotváří vrozené prvky chování Kůra mozková šedá, vývojově nejmladší a nejdokonalejší, šest vrstev nervových buněklze ji rozčlenit na okrsky okrsky motorické – v čelním laloku, obsahují pyramidální buňky + pyramidové dráhy, ústředí vědomých pohybů, motorický okrsek řeči – zadní část čelního laloku (leváci, koktavost) okrsek kožní citlivosti – v temenním laloku, podněty z hmatových kožních orgánů okrsek sluchový – ve spánkovém laloku okrsek zrakový – v týlním laloku, na vnitřních stranách hemisfér chuťové a čichové okrsky Kůra předního mozku nejvyšší nadřazené nervové ústrojíspojena odstředivými i dostředivými drahamireflexní ústředí v mozkové kůře – podmíněné reflexy Obvodové nervy (periferní)spojují oběma směry CNS s orgány a tkáněmi celého těladělí se na a) mozkomíšní a b) vegetativníNervy mozkomíšnídostředivé, odstředivé a smíšenévlákna přecházejí buď z bílých vláken, kůže nebo smyslových orgánů nebo vedou do příčně pruhovaných svalůnervy míšní 31 párů, po celé délce míchy, nervy smíšené, obsahují dostředivé i odstředivé nervynervy mozkové 12 párů, motorické, senzitivní, smíšené končí u nervových buněk mozkového kmene čichový, zrakový, okohybnýNervy vegetativnívětví se k hladkému svalstvu trávící trubice, průdušnice a průdušek, močového a pohlavního ústrojí, cévy a srdce ke žlázám (k vnitřním orgánům)přerušeny skupinkami nervových buněk – vegetativní ganglia nervy sympatické při zátěži, např. adrenalinnervy parasympatické při klidu, např. acetylchlorinpůsobení parasympatiku a sympatiku je protichůdné – např. sympatikus zrychluje parasympatikus zpomaluje činnost srdce podmíněné reflexy - typ učení, vytvářejí se pouze jako dočasné, opakovanými situacemi se mohou posilovat nebo naopak vyhasínají, např. pokud při krmení psa zazvoníme, po zhruba dvaceti opakováních stačí pouze zazvonit a pes začne slinit, jako kdyby dostával potravu nepodmíněné reflexy- jednoduché, zcela automatické reakce, např. ochranné – kašlání, kýchání I. a II. signální soustava – I. zvuk, tlak, …, II. slovo (abstraktní)

Témata, do kterých materiál patří