Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
19. Amniota - plazi, ptáci, savci

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (127,51 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

19. AMNIOTA - PLAZI, PTÁCI, SAVCI OBRATLOVCI BEZČELISTNATCI ČELISTNATCI bezblanní obratlovci(Anamnia) blanatí obratlovci(Amniota) • plazi, ptáci a savci se přizpůsobili suchozemskému životu, během embryonálního vývoje se tvoříobaly (amnion, allantois a chorion) proto je řadíme meziblanaté(amniota) 1. TŘÍDA: PLAZI •suchozemštíobratlovci• pokožka je pokrytarohovitými krycími útvary ektodermálního původu, jesuchá (nejsou přítomny kožní žlázy), po čase dochází ke svlé•u plazů je dobře vyvinutoochrannéchování - projevuje se např. ochranným zbarvením těla, výstražným chováním (syčení), zatažením do krunýře (želvy) nebo odvržením ocasu (autotomie)•kostra- plněosifikována, možnost otáčení hlavy (atlas, čepovec),pětiprstékončetiny•dýchací soustava- dýchajíplícemi, kožní dýchání chybí,uhadů většinou dochází k redukcilevéplíce•cévní soustava-srdce má 2 předsíně a 1 komoru s neúplnoupřepážkou(okysličená a odkysličenákrev se mísí méně než u obojživelníků),nejdokonaleji je přepážka vytvořenaukrokodýla; vytvořen vr•trávicí soustava- ústnídutina s dlouhým a vysunovatelným jazykem (málo vyvinut u želv), zuby (u krokodýlůa hadů rozlišené), u hadů roztažitelné čelisti i žaludek, slinné žlázy (u některých hadů přeměněny v jedové), trávicí trubice ústídokloaky•vylučovací soustava- pravéledviny (metanefridie),močovýměchýř•nervová soustava- dokonalejší než u obojživelníků, větší přední mozek, poprvé12 párů mozkových nervů•smysly- dobrý zrak a čich (Jacobsonův orgán•rozmnožování- párovégonády u obou pohlaví, oplození jevnitřní (samci mají kopulační orgán), u samiček párovévejcovody ústí do kloaky, vývojpřímý, častávejcoživorodost PODTŘÍDA: ŽELVY• tělo uzavřeno v kostěném krunýři•suchozemskéželvy mají silně vyklenutý krunýř a jsoubýložravé•vodní želvy mají krunýř plochý či zakrnělý a živí sedravě• čelisti jsou bezzubé• pětiprstékončetiny •želva bahenní•želva sloní, kareta pravá PODTŘÍDA: KROKODÝLOVÉ• obojživelný způsobživota - řeky a jezera tropůa subtrop• válcovitétělo, povrch je krytrohovitými štítkypodloženými kostěnými desti• vyvíjí sebránice rozdělující břišní a hrudnídutinu• téměř rozdělenéčtyřkomorovésrdce•krokodýlům (Afrika, Amerika, Asie, Austrálie) na rozdíl od aligátorů(Amerika,Čína)vyčnívá při zavřenétlamě ze spodní čelističtvrtýzub •aligátor severoamerický, kajman černý, krokodýl nilský • tělo je pokrytozrohovatělými překrývajícími sešupinami• svrchní vrstva pokožky se po časesvléká (i s oční rohovkou) ŘÁD: JEŠTĚŘI•pohyblivá víčka •slepýš křehký - vejcoživorodé•ještěrka obecná, leguán zelený, chameleon obecný ŘÁD: HADI• redukované• pokožku svlé• v horní čelističasto vytvořenéjedovézuby - napojeny na jedovou žlázu• hadí jed často působí na kořisthemoragicky (poškodí stěnu cév),neurotoxicky (ochrnuje dýchací centrum v mozku) ahemolyticky (rozpad červených krvinek); had může pozřít kořist otrávenou svým jedem, k otravědochází pouze přímou aplikacído t• kořistpolykajívcelku• mají dlouhý rozeklaný jazyk •užovka obojková•zmije obecná•kobra indická•krajta mřížkovaná, hroznýš královský - škrtiči 2. TŘÍDA: PTÁCI •suchozemští ivodní obratlovci,homoiotermní• kůže jesuchá• tělo je pokrytopeřím (pokožkové•kostra- odlehčenadutýmikostmi(pneumatizace kostí), čelisti protaženy v rohovitý zobák, prsní kost má mohutný hřeben k upevnění létacích svalů, přední končetiny jsou přeměněny v křídla (redukovanéprsty), zadní končetiny jsou krytyrohovitými šupinami (mohou složit k běhání, hrabán, plavání, skákání, šplhání, uchopení kořisti, apod.), na zadní končetině ptáků vzniká srůstem dolní řady zánártních kostí a nártních kostíběhák•dýchací soustava- dýchají pomocí plic a na ně napojenýchvzdušných vakůzasahujících mezi vnitřnosti, pod kůži i do dutých kostí (snižují hmotnost, zajišťují ochlazování těla při letu); v místě rozdvojení průdušnicehlasivky•cévní soustava- mohutnéčtyřdílnésrdce•trávicí soustava- bezzubý zobák, jícenčasto rozšířen ve vakovitévole-dva žaludky:žláznatý (trávení potravy) asvalnatý (mechanickézpracování natrávené•vylučovací soustava- pravéledviny, nemají močový měchýř, ústídokloaky•nervová soustava- vyvinut předevšímmozeček, rozvoj koncové•smysly-dokonaléoči(nejlepší z obratlovců, málo pohyblivé, vid•rozmnožování- oplozenívnitřní (přikládáním kloak, někteří samci mají penis - např. kachny); vajíčko je oplodněno ve vejcovodu, kde se obalujebílkem apapírovou blánou; v děloze se tvořískořápka; vývoj probíhá v těle samice, aždo stadia 2 zárodečných listů další vývoj probíhá po snesení při zahřívání tělem rodičů; vyvinutápéče o potomky PEŘÍ• rozlišeno nabrk aosten (dohromady tvoří stvol), ze kterého vyrůstáprapor•prachovépeří•obrysovépeří- tvoří obrys těla; je rozděleno nakrycí(kryje tělo a dává mu tvar),letky (pevnápera s nesouměrným praporem na křídlech) arýdovací(prodloužená a vějířovitě rostoucí pera nahrazující ocas) MLÁĎATA•krmivá- nejsou schopna samostatného života, líhnou seholá a slepá, pečujío n•nekrmivá- mají prachovépeří, vidí, slyší, samostatně přijímají potravu, potřebamenší péče rodičů jako zahřívání nebo ochrana před predátory (např. hrabaví, vrubozobí) PODTŘÍDA: PRAPTÁCI• spojujíznaky plazů a ptáků - čelisti se zuby, dlouhýocas, peří PODTŘÍDA: PRAVÍPTÁCI• mají všechny charakteristickéznaky svétřídy NADŘÁD: BĚŽCI•neschopni letu• měkké• kosti nejsou dut•přední končetiny zakrnělé ŘÁD SPOLEČNÉZNAKY ZÁSTUPCI pštrosi • pohyb rychlým během•samec má vyvinut penis, většinou se stará o vejce i mláďata pštros dvouprstý nanduové • menší než pštrosi• na nohou majítři prsty• samec pečuje o vejce i mláďata nandu pampový kasuáři • žijí v Austr•přilbovitévýrůstky na hlavě,bradavičnatá kůže na krku kasuár přilbový kiviové • žijí na Novém Zé• zakrnělá křídla, peří je podobnésrsti kivi jižní NADŘÁD: LETCI • většinoudobře létají, výjimkou jsou tučňáci (ztratili schopnost letu) ŘÁD SPOLEČNÉZNAKY ZÁSTUPCI tučňáci • specializováni k plavání apotápění• tělo kryt hustým ašupinovitým peřím• silnénohy posunuty dozadu tělavzpřímená chůze tučňák císařský(největší druh) potáplice •velc• válcovitétělo seštíhlým krkem,šíd

Témata, do kterých materiál patří