Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


21. Dýchací soustava a její fylogenetický vývoj

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (580,52 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

21.Dýchací soustava Obsah: FylogenezeFunkceStavbaPlicní ventilaceSpirometriePřenos dýchacích plynůReakce na nedostatek kyslíkuOnemocnění Fylogeneze celým povrchem těla (prvoci), (houbovci), (žahavci), (želvušky), (žížaly)závisí na celkové velikosti těla i aktivitě živočicha (málo se pohybující živočichové s nízkým metabolismem)lze přijímat kyslík z vody i ze vzduchu (potřeba zvlhčení) Střevní dýchání sliznice střeva = permeabilní membrána - propustná pro rozpuštěné živiny i pro plynysumýši - slepé výběžky sloužící výhradně k dýchání = vodní plícepřevážně u vodních bezobratlých Ambulakrální soustava ostnokožcipaprsčitě rozvětvená dýchací soustava Žábry bezobratlých vychlípené okrsky povrchu těla (ektodermální původ) uzpůsobené k difuzi plynůcévami bohatě protkaná zřasená tkáňvýměna plynů mezi vnějším prostředím a tělními tekutinamivznikají topograficky z různého materiálu korýši, mlži plicní vaky - na povrch těla stigma (dýchací otvor) Vzdušnice Tracheata (vzdušnicovci)přivádějívzduchpřímo k orgánům × oběh pouze k rozvodu živin (na rozdíl od žaber)dýchací pohyby - svalstvo zadečkutransport plynů - difuze v tělních tekutinách Žábry obratlovců bohatě cévami zásobené tam, kde probíhá výměna plynůvoda nasávána do ústního otvoru a žaberních štěrbin → střídavě vzniká podtlak a přetlakžaberní štěrbiny vyztuženy žaberními obloukyspiraculum - redukovaná žaberní štěrbina čelistnatců, nenese žábrypseudobranchie = sekundárně vytvořené žábry u žralokůmetamorfóza v jazylku = hydrobranchiální aparát - u neotenických obojživelníků Plynový měchýř dorzální vychlípenina hltanuu živočichů ve vodách s nízkým obsahem kyslíku - umožňuje dýchání vzdušného kyslíku Bezobratlí: - nejjednodušší dýchání jecelým povrchem těla (např. žahavci, ploštěnci, máloštětinatci, drobní členovci) -žábry - zvrásnělé vychlípeniny pokožky - mnohoštětinatci, někteří měkkýši, vodní korýši -plicní vaky - dýchací orgány na zadečku vzniklé vchlípením pokožky - pavouci a štíři - bohatě prokrvenáplášťová dutina (podobná plicním vakům) - suchozemští plži -vzdušnice (tracheje) - soustava trubic vyztužených chitinovou spirálou, která prochází celým tělem a ústí navenek řadou otvorů (stigmat) - vzdušnicovci, někteří pavoukovci - larvy hmyzu žijícího ve vodě (jepice, vážky) mají tzv.vzdušnicové žábry - tvarem odpovídají žábrám, ale jsou prostoupeny sítí vzdušnic - u ostnokožců zajišťuje dýchání tzv.ambulakrální soustava - soustava chodeb uvnitř těla, jimiž proudí mořská voda - žábry bezobratlých, plicní vaky a vzdušnice jsou ektodermálního původu Obratlovci: - dýchací orgány obratlovců se vyvinuly s hltanu -žábry(branchiae)- útvary složené z dobře prokrvených žaberních lupínků vytvořených na žaberních obloucích jako vychlípeniny stěn žaberních otvorů - rozlišujeme: vnitřní žábry - uložené v žaberní dutině (paryby, ryby)vnější žábry - vyčnívající volně do vodního prostředí (pulci obojživelníků) - žábry jsou dýchací orgány živočichů, kteří trvale žijí ve vodním prostředí a přijímají kyslík rozpuštěný ve vodě -plíce(pulmo)- hlavní dýchací orgán u dospělých obojživelníků a vyšších obratlovců - jsou párové, jejich výkonnost záleží na velikosti vnitřního povrchu, na stupni prokrvení tkáně a způsobu dýchání obojživelníci - vakovité plíce s nepatrně zřasenou plicní stěnou, vzduch pouze polykají (nemají hrudní koš) - dýchají i kůží plazi - v plicích jsou záhyby a přepážky ( u hadů je zachována pouze jedna plíce - pravá) ptáci - plíce malé pevné, málo roztažitelné, pokračují v plicní vaky zasahující mezi vnitřní orgány (umožňují dokonalejší dýchání, vzduch prochází plícemi dvakrát) savci - nejdokonalejší plíce s bohatě prokrvenou tkání složenou z plicních sklípků, dýchání umožňuje hrudní koš (mezižeberní svalstvo) a bránice - dýchací cesty vznikají u obojživelníků, plazů, ptáků a savců; tvoří je nozdry, dutina nosní, hrtan, průdušnice, 2 průdušky, v plicích se na menší průdušinky, které končí v plicních sklípcích - hlasové ústrojí je součástí dýchací soustavy; u savců leží na začátku hrtanu, u ptáků v blízkosti místa větvení průdušnice v průdušky Funkce Respirační – přenos dýchacích plynůplicníventilace – výměna vzduchu mezi plícemi a vnějším prostředímvýměna plynů mezi vzduchem a krví ; mezi krví a tkáněmitkáňové dýchaní = oxidativní metabolismus tkání(spotřeba kyslíku a výdej oxidu uhličitého) vnějšídýchání=plicní ventilace a výměna plynů mezi vzduchem a krví vnitřnídýchání=výměna plynů mezíkrví a tkáněmi a tkáňové dýchání Nerespiračnítvorba hlasu a řeči –hrtanové svaly pohybují hrtanovými chrupavkamimluvidla = měkké patro, dásně, jazyk, zuby a rty zvlhčování a ohřívání vzduchu před vstupem do plic – ohřívání při vstupu do prokrvené dutiny nosní, zvlhčení hlenem (odpařování vody) → udržovánístálé vnitřní teploty, ochrana sliznice před vysoušením obrana - kmitající řasinky epitelu dýchacích cest posunují hlen → zachycení prachových částic → posunutí do hltanu → polknutí - aktivitu řasinek snižuje SO2, nikotin, dehet → hromadění hlenu v plicích, riziko infekce, Rakoviny a srdečního infarktu - při dlouhodobém pobytu na čerstvém vzduchu odstranění nečistot -obranné reflexy = kýchání, kašlání ap. - vznik při podráždění dýchacích cest – nervová zakončení především ve sliznici hrtanu → dráždění prachem, hlenem, některými plyny → reflex kašle - podráždění receptorů v plicích →reflexní stažení bronchiol, znesnadnění dýchání (vlivem smogu, kouře, alergenů) další soustavy podílející se na dýchání:nervová, cévní, svalová, kůžekoordinaceřízena z center v prodloužené míše Vodivá část: dutina nosní, hltan, hrtan, průdušnice, průdušky Respirační část: plíce Stavba Horní cesty dýchacíNosní dutina(cavum nasi)začínánozdrami (nosními otvory), patrem oddělena od dutiny ústnírozdělena podélně kostěnou a chrupavčitoupřepážkouv příčném směru rozšířenaskořepami nosnímije vystlánasliznicí, kterou pokrývářasinkový epitelřasinky zachycují prachové částice a sliznice vylučujehlen, který vdechovaný vzduch zvlhčívzduch v nosní dutině se čistí, zvlhčuje a ohřívána dutinu nosní navaz

Témata, do kterých materiál patří