Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Smyslová soustava

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,84 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Smyslová soustava Fce: zprostředkovává informace pro centrální nervovou soustavu z vnějšího i vnitřního(bolest) prostředí 5smyslů Zrak Sluch Čich Hmat Chuť chuť Smyslový orgán=čidlo, na něm receptory (přeměňují energii podnětů na nervovou aktivitu do mozku, do míchy, centrum všech smyslů je v mozkové míře)Receptory reagují jen na adekvátní podnět (sítnice jen na světlo, ucho jen na zvuk,…)receptorů Volná nervová zakončení Složitá zařízeníPodle vnímání dělíme na 2typy:Interoreceptory: Přijímají podněty z vnitřního prostředí Baroreceptory(tlak) Nociceptory (bolest) – volné nervové zakončení, nedochází zde k adaptaci Proprioreceptory(napětí ve šlachách a ve svalech), podílí se na pohybu tělaExteroreceptoryPřijímají podněty z vnějšího prostředí Mechanoreceptory(poloha těla, hmat, tlak, sluch) Termoreceptory Chemoreceptory(čich a chuť) Fotoreceptory(zrak) Člověk má komorové oko Má dvě komory Oko je uloženo v očnici (dutina) Je chráněno nadočnicovým obloukem, ta je porostlá obočím Vpředu je oko chráněno řasami (kožní derivát) Slzy jsou produkovány slznými žlázami Fce: zbavování nečistot a bakterií Zvlhčení Okohybné svaly pohybují oční koulí Bělima=vnější vrstva oka, která udržuje jeho tvar, je to vazivová blána, v přední části přechází v průhlednou rohovku (pouze zde je místo propustné pro záření), rohovka má tvar hodinového sklíčka Cévnatka=vnitřní vrstva oční koule, bohatě protkána cévami, zásobují sítnici živinami Duhovka=dává barvu očím (v epitelu je pigment), většina novorozenců šedomodré oči), uprostřed duhovky je otvor, který se nazývá ZORNICE, na ní funguje zornicový reflex (rozšiřuje se a zužuje)-reaguje na světlo Čočka=je zavěšena na vazivových vláknech, která vycházejí z řasnatého tělíska (vlákna napínají čočku), čočka je rosolovitá, průhledná hmota Nemoc čočky je třeba ŠEDÝ ZÁKAL Sklivec=rosolovitá průhledná hmota, vyplňuje vnitřek oka Světlopřes rohovkupřední komoračočkasklivec (tyto čtyři části tvoří SVĚTLOLOMNÝ APARÁTotáčí obraz) Sítnice=vlastní orgán zraku, tvoří 2/3zadní části oka, sítnice není v místě slepé skvrny=tam(tudy) ústí do oka zrakové nervy, obraz promítaný na sítnici je obrácený a zmenšený, na sítnici se nachází receptorové buňky Tyčinky (umožňují vidět za šera) Čípky (umožňují barevné vidění, obsahují 3typy opsinů) Tyčinky i čípky obsahují rodopsin(pigment zachycující světlo), obsahuje bílkovinu opsin, vitamín A se váže na opsin, vit. A je důležité pro oči Fce oka: akomodace čočky(zaostřování), napne se při pohledu do dálky, řasnaté tělísko napíná čočku, na krátkou vzdálenost se čočka roztahuje, zornicový reflex=adaptace očí na světlo, vždy jsou zornice obě roztažené nebo obě stažené, při bezvědomí zor.reflex nefunguje, zornie reagují na bolest, strach, na omamné látky, na světlo/tmu, dce:obraz na sítnici se ukazuje obrácený a zmenšený (informace jde poté do mozku a ten to opět obrátí), smyslové centrum v mozku máme v mozkové kůře(tam se vytváří konečný obraz) Přídatné orgány oka Spojivka=tenká vazivová blanka, je na vnitřní straně oka, přechází v bělimu Slzní kanálky=zvlhčení oka, odstranění nečistot a bakterii(bakterie odstraňuje enzym lysozym) Okohybné svaly Oční víčka (roztírají slzy po celém oku) Řasy Obočí Choroby oka: Dalekozrakost: na dálku vidíme ostře, na blízko rozmazaně, korekce spojkou, obraz se objeví za sítnicí Krátkozrakost: na blízko ostře, korekce rozptylkou, obraz před sítnicí Zánět spojivek (zarudlé oči) Šedý zákal (zornice je do šeda) Snížená průhlednost čočky Vidí se jak přes špinavé sklo Čočka se začne kalit zelený zákal (nebezpečnější) zvýšení nitroočního tlaku astigmatismus špatné zakřivení rohovky vidí se rozostřeně šilhání barvoslepost ječné zrno ucpaná mazová žlázaMECHANORECEPTORYpřijímají podněty z vnějšku hmatové (hmat a tlak) proprioreceptory (napětí ve šlachách a ve svalech) vestibulární orgán (udržení rovnováhy) sluchový orgánHMATOVÉ RECEPTORY Volná nervová zakončení ve škáře Jsou velmi nerovnoměrně zakončeny MEISSNEROVO TĚLÍSKO Díky němu vnímáme hmat Vater Paccíniho tělísko Díky němu vnímáme tlak a vibracePROPRIORECEPTORY Vnímají napětí a tlak ve šlachách a ve svalech (koordinace těla a podílí se na rovnovážném postoji)Vestibulární orgán Udržování rovnováhy Ve vnitřním uchu(v kosti skalní (ta je součástí kosti spánkové) Je to takový tunel v kosti Říká se mu kostěný labyrint Hlemýžďtři polokruhovité chodby, dále přední, zadní a boční chodby z vejčitého váčku, dále je součástí kulovitý váček Kostěný labyrint obsahuje tekutinu PERILYMFA, uvnitř kost.labyrintu je blanitý labyrint a tam je tekutina endolymfa, vestibulární orgán je v blanitým labyrintu a tvoří ho části viz text předtím V tom jsou takové vlásky, ty fungují jako receptory, ohybá je endolymfa Z vestibulárního orgánu je vzruch do mozkového kmene a mozečku Ve vejčitým i kulovém váčku jsouOTOLITY Tělíska z uhličitanu vápenatého Ohýbají také vlásky Vzruch je veden osmým hlavovým nervem do mozku Váčky vnímají zrychlení a směr pohybu, odchylky postavení těla vůči gravitaci (arabesky,…) Drážděním vestibulárního orgánu vzniká mořská nemoc (motá se hlava a zvrací se) SLUCHOVÝ ORGÁN Je v kostěném hlemýždi Člověk dokáže vnímat od 20-20 000Hz Normální mluva je asi 3000Hz Ucho se skládá ze 3částí VNĚJŠÍ UCHO Ušní boltec (vede zvukové vlny zvukovodem)ušní bubínek STŘEDNÍ UCHO rozkmytává se a působí na 3kůstky kladívko, kovadlika a třmínekzvukové vlny jdou do kostěného hlemýžděuvnitř je blanitý hlemýžď (ten se skládá z 2 a půl závitu), v blanitém hlemýždi se nachází sluchové receptory, dochází zde k vnímání zvuku nejvíce hmatových receptorů je na jazyku a prstech, nejméně na zádech podlahu blanitého hlem. Tvoříbazální membrána a na ní ležíCortiho orgán(orgán sluchu), na něm jsou vláskové buňky, endolymfa je ohybá a tím vnímáme zvuk TERMORECEPTORY 2typy: Vnímání teploty Ruffiniho tělíska Chlad (je jich více) Krauseho tělíska Nachází se v kůži ve škáře, na chlad více na povrchu, na teplo hlouběji Oba typy jsou napojeny na receptory bolesti CHEMORECEPTORY Určují dva smysly Čich Smyslovým či

Témata, do kterých materiál patří