Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Smyslová soustava

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18.84 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Smyslová soustava

Fce: zprostředkovává informace pro centrální nervovou soustavu z vnějšího i vnitřního(bolest) prostředí

 • 5smyslů

  • Zrak

  • Sluch

  • Čich

  • Hmat

  • Chuť

chuť

 • Smyslový orgán=čidlo, na něm receptory (přeměňují energii podnětů na nervovou aktivitu do mozku, do míchy, centrum všech smyslů je v mozkové míře)

 • Receptory reagují jen na adekvátní podnět (sítnice jen na světlo, ucho jen na zvuk,…)

 • receptorů

  • Volná nervová zakončení

  • Složitá zařízení

 • Podle vnímání dělíme na 2typy:

 • Interoreceptory: Přijímají podněty z vnitřního prostředí

  • Baroreceptory (tlak)

  • Nociceptory (bolest) – volné nervové zakončení, nedochází zde k adaptaci

  • Proprioreceptory (napětí ve šlachách a ve svalech), podílí se na pohybu těla

 • Exteroreceptory Přijímají podněty z vnějšího prostředí

  • Mechanoreceptory (poloha těla, hmat, tlak, sluch)

  • Termoreceptory

  • Chemoreceptory (čich a chuť)

  • Fotoreceptory (zrak)

  • Člověk má komorové oko

   • Má dvě komory

   • Oko je uloženo v očnici (dutina)

   • Je chráněno nadočnicovým obloukem, ta je porostlá obočím

   • Vpředu je oko chráněno řasami (kožní derivát)

   • Slzy jsou produkovány slznými žlázami

    • Fce: zbavování nečistot a bakterií

    • Zvlhčení

   • Okohybné svaly pohybují oční koulí

   • Bělima=vnější vrstva oka, která udržuje jeho tvar, je to vazivová blána, v přední části přechází v průhlednou rohovku (pouze zde je místo propustné pro záření), rohovka má tvar hodinového sklíčka

   • Cévnatka=vnitřní vrstva oční koule, bohatě protkána cévami, zásobují sítnici živinami

   • Duhovka=dává barvu očím (v epitelu je pigment), většina novorozenců šedomodré oči), uprostřed duhovky je otvor, který se nazývá ZORNICE, na ní funguje zornicový reflex (rozšiřuje se a zužuje)-reaguje na světlo

   • Čočka=je zavěšena na vazivových vláknech, která vycházejí z řasnatého tělíska (vlákna napínají čočku), čočka je rosolovitá, průhledná hmota

    • Nemoc čočky je třeba ŠEDÝ ZÁKAL

   • Sklivec=rosolovitá průhledná hmota, vyplňuje vnitřek oka

    • Světlopřes rohovkupřední komoračočkasklivec (tyto čtyři části tvoří SVĚTLOLOMNÝ APARÁTotáčí obraz)

   • Sítnice=vlastní orgán zraku, tvoří 2/3zadní části oka, sítnice není v místě slepé skvrny=tam(tudy) ústí do oka zrakové nervy, obraz promítaný na sítnici je obrácený a zmenšený, na sítnici se nachází receptorové buňky

    • Tyčinky (umožňují vidět za šera)

    • Čípky (umožňují barevné vidění, obsahují 3typy opsinů)

    • Tyčinky i čípky obsahují rodopsin(pigment zachycující světlo), obsahuje bílkovinu opsin, vitamín A se váže na opsin, vit. A je důležité pro oči

    • Fce oka: akomodace čočky(zaostřování), napne se při pohledu do dálky, řasnaté tělísko napíná čočku, na krátkou vzdálenost se čočka roztahuje, zornicový reflex=adaptace očí na světlo, vždy jsou zornice obě roztažené nebo obě stažené, při bezvědomí zor.reflex nefunguje, zornie reagují na bolest, strach, na omamné látky, na světlo/tmu, dce:obraz na sítnici se ukazuje obrácený a zmenšený (informace jde poté do mozku a ten to opět obrátí), smyslové centrum v mozku máme v mozkové kůře(tam se vytváří konečný obraz)

Témata, do kterých materiál patří