Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
25, Opěrná a pohybová soustava

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (500,07 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

25, Opěrná a pohybová soustava OPĚRNÁ SOUSTAVA FUNKCE opora těla, předurčují jeho tvar a velikostochrana orgánů a tkání pevný prvek pohybového systému rezervoár minerálních látek (Ca, P) kostní dřeň → krvetvorba (viz obrázek níže) POJIVOVÁ TKÁŇ 1) vazivo - základní buňky - fibrolasty - měkké, poddajné, značně vodnaté - hodně mezibuněčné hmoty 2) chrupavka - kulovité buňky – chondrocyty - uloženy ve váčcích po 2-3 - mnoho mezibuněčné hmoty - neprochází mnoho cév => malá regenerace 3) kost - zákl. buňky osteoblasty (v době dělení) - postupně se mění ve stabilní osteocyty - protkána velkým množstvím cév a nervů - probíhají v Haversových kanálcích - kolemnich jsou v koncentrických kružnicích uspořádány osteocyty STAVBA KOSTI kostní buňky = osteocytyuloženy v lakunách (dutinkách) mezibuněčné hmoty organická složka: tuhá, pevná, kolagenní vlákna anorganická složka: fosforečnan a uhličitan vápenatý (uloženy jako mikrokrystalky na kolagenních vláknech) v mládí převládají organické, ve stáří anorganické látky kosti dle tvaru dlouhé (2 epifýzy, diafýza) krátké ploché drobné řez kostí: okostice vazivová blána, chrání kost a vyživuje ji umožnuje růst kosti do šířky bohatě prokrvená, inervována kostní tkáň a)hutná- pod okosticí, tvrdá b)houbovitá – měkká s dutinkami, v hlavicích dlouhých kostí a uvnitř krátkých kostí kostní dřeň a) červená – v mládí, ukládání červených krvinek b)žlutá – ve stáří, ukládání tuků - morekstruktura:Haversův systém – v němHaversovy kanálky – obsahují cévy a nervy (prokrvení, inervace) – kanálky zajišťují výživu kostí VÝVOJ A RŮST KOSTÍ osifikace: růstové chrupavky (primární, sekundární)desmogenní osifikace – z vaziva (obličejové kosti) chondrogenní osifikace – z chrupavky růstový hormonsomatotropin (hypofýza) + spoluúčastsomatomedin (játra) růst do šířky =okostice růst do délky =růstové chrupavky SPOJENÍ KOSTÍ pevné vazivo (např. švy na lebce) chrupavka (např. spona stydká, žebra) kostní tkáň (např. srůst pánve ze tří kostí) pohyblivé = kloub kloubní pouzdro kloubní chrupavka blána synovie (→ synoviální tekutina) druhy kloubů:kulovitý (ramenní, kyčelní),sedlovitý(karpální),válcovitý(články prstů), … KOSTRA ČLOVĚKA osová kostra: lebka, páteř, žebra, hrudní kostkostra končetin: pletenec, volná končetina (horní, dolní) Lebka mozková část (spodina lební, klenba lební)obličejová část (tvoří podklad obličeje) poměr MČ : OČ =3 : 2 mozková část: čelní kost = os frontale nepárová temenní kost = os parietale párová tvoří vrchol lebeční klenby týlní kost = os occipitale nepárová týlní otvor 2 kloubní hrboly spánková kost = os temporale párová s lícní kostí se spojuje v jařmový oblouk skalní kost (= pyramida) – nejtvrdší v těle, uloženo vnitřní ucho klínová kost = os sphenoidale nepárová její část – „turecké sedlo“ – nese hypofázu čichová kost = os ethmoidale členěnaskořepami tvoří stropnosní dutiny - dírkovaná ploténka (čichový nerv) lebeční švy věncový (k. čelní + k. temenní) šípový (k. temenní) lambdový šev (k. týlní + k. temenní) šupinový šev (k. spánková + k. temenní) jámy lební přední (čelní laloky mozku) střední (hypofýza, spánkové laloky) obličejová část: horní čelist = maxilla párová dolní okraj vybíhá v dásňový podkovovitý výběžek, kam jsou vsazeny zuby dolní čelist = mandibula dásňový výběžek pro zuby, bradový výběžek kloubní spojení se spánkovou kostí lícní/jařmová kost = os zygomaticum párová její výběžek se spojuje s výběžkem kosti spánkové (jařmový oblouk) slzní kost = os lacrimale párová vnitřní část kostěné očnice - prohloubena jamka pro slzní váček nosní kost = os nasale párová podklad pro hřbet nosu radličná kost = vomer nepárová část nosní přepážky patrová kost = os palatinum párová zadní část tvrdého patra + stěny dutiny nosní jazylka = os hyoideum nepárová drobná kůstka pod dolní čelistí vazy připojena ke spodině lební visí na ní hrtan lebka novorozence = lebeční kosti nespojeny, vznikají fontanely (kvůli porodu a růstu) PÁTEŘ dvojí esovité prohnutí (krční a bederní lordóza, hrudní kyfóza, kyfotický oblouk)složena z obratlů obratle: krční (C1–C7) = vertebrae cervicales nejmenší umožňují největší pohyb rozdvojený trnový výběžek C1 atlas (žádné tělo,nosič, kývavý pohyb) C2 axis (čepovec, otáčení hlavy) hrudní (Th1–Th12) = vertebrae thoracicae dlouhé, špičaté,trnové výběžky, střechovitě se překrývají kloubní jamky pro 12 párů žeber bederní (L1–L5) = vertebrae lumbales největší (drží váhu těla) křížové (S1–S5) = os sacrum při narození samostatné - do 25 let srůstají v kost křížovou kostrční (Co1–Co3–5) = os coccygis zakrnělé - srostlé v kostrč nemají žádnou funkci stavba obratle: tělo obratle, obratlový oblouk, míšní kanál, příčný výběžek, trnový výběžek, kloubní plošky meziobratlové ploténky (buňky v nucleus pulposus meziobratlové ploténky) chrupavčité ve stáří se zmenšují způsobují pružnost páteře poruchy páteře: skolióza, kulatá záda ŽEBRA = costae dvanáct párůprotáhlé, obloukovité kosti vzadu kloubně připojené k páteři (k obratlům), vpředu chrupavkou ke kosti hrudní (1. - 10.) pravá žebra: 1. - 7. chrupavkou k hrudní kosti nepravá žebra: 8. - 10. chrupavkou k chrupavce předchozího volná žebra: 11. - 12. končí vpředu volně ve stěně břišní HRUDNÍ KOST = sternum tělo + rukojeť + keříkovitý výběžekkloubní připojení ke kosti klíční HORNÍ KONČETINA pletenec lopatkový lopatka = scapula trojúhelníkovitá výběžek hákovitý kost klíční = clavicula esovitě prohnutá spojení s lopatkou a hrudní kostí volná horní končetina pažní kost = humerus loketní kost = ulna malíková strana vřetenní kost = radius palcová strana zápěstní kůstky = ossa carpi 8 kostí ve 2 řadách po čtyřech (k. hrášková, k. trojhranná, k. poloměsíčitá, k. loďkovitá, k. trapézová, k. trapézovitá, k. hlavatá, k. hákovitá) záprstní kůstky = ossa metacarpi 5 kostí tvoří podklad dlaně prstní články = ossa digitorum manus palec 2 ostatní 3 (celkem tedy 14) DOLNÍ KONČETINA pletenec pánevní (=pánev) dvě poloviny vzniká srůstem kosti kyčelní, sedací, stydké kost křížová s pánví spojena pevným kloubem kyčelní kost = os

Témata, do kterých materiál patří