Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
54. Dědičnost a pohlaví, mimojaderná dědičnost

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (13,94 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

54. Dědičnost a pohlaví CHROMOZOMY - pentlicovité útvary tvořené z chromatinu v období dělení buňky - začátek dělení - probíhá spiralizace chromozomů - 0,2 - 25um - všechny somatické buňky obsahují stejný počet chromozomů - počet, tvar a velikost jsou typický pro druh - chromozomové číslo - udává počet chromozomů (člověk 46, gorila - 48) - počet chromozomů neodpovídá stupni fylogenetického vývoje - příbuzné druhy - podobné počty chromozomů - primární zúžení - centroméra - vždy u každého chromozomu dvě chromatidy může být i sekundární zúžení - úsek chromozomu za tímto zúžením = SATELIT, TRABANT teloméry - ramena chromozomů - různě veliké - 4 typy: METACENTRICKÝ - teloméry stejně dlouhé SUBMETACENTRICKÝ - teloméry nestejně dlouhé AKROCENTRICKÝ - 1 teloméra výrazně menší TELOCENTRICKÝ - 1 teloméra prakticky chybí - obří chromozomy - v buňkách slinných žláz u larev dvoukřídlého hmyzu - vznik z mnohonásobné replikace bez rozchodu dceřiných chromozomů -> ENDOMITÓZA - mnohovláknové chromozomy - MORGANOVO ČÍSLO - vyjdařuje sílu vazby genů - geny se dědí společně, protože jsou na sebe vázány CHROMOZOMOVÉ URČENÍ POHLAVÍ - chromozomy v jedné chromozomální sádce - somatické - autochromozómy (AUTOZÓMY) - 22 - pohlavní - heterochromozom (HETEROZÓM) - 1 - heterozómy jsou jiné velikostí a tvarem - chromozom X - gonozóm - párový Y - alozóm - nepárový - AAXX - jedno pohlaví - AAXY - druhé pohlaví 1, typ DROSDPHILA (savčí typ) - savci, člověk, některé ryby, většina hmyzu, většina dvoudomých rostlin - samice XX, samci XY pohl. AX AY AX AAXX AAXY AY AAXX AAXY -> stejná pravděpodobnost holky i kluka 50:50 2, typ ABRAXAS (ptačí typ) - ptáci, některé ryby, motýli, obojživelníci, plazi - samice XY, samec XX - používá se Z a W (AAZZ, AAZW) - kluk nebo holka 50:50 - homologní chromozomy XX - dědičnost podle Mendelových zákonů - heterologní chromozomy XY - částečně homologní - dědičnost X - z jedince XY se fenotyp projeví vždy, protože nemá párovou alelu - dědičnost Y - u nositele XY se chromozom Y projeví vždy - dědičnost přímá MIMOJADERNÁ DĚDIČNOST - geny jsou uloženy hlavně v jádře = naprosto rozhodující pro život - geny mimo jádro: bakterie, sinice - PLAZMIDY - podobné nukleoidu - kódují dodatečné vlastnosti organismu - např. kódují rezistenci vůči antibiotikům eukaryotní buňka - PLAZMOGENY - soubor všech genů mimo jádro - PLAZMON mitochondrie, chloroplasty - důsledky mimojaderné dědičnosti: 1, rezistence vůči antibiotikům u bakterií 2, matroklinita - dědičnost znaku výhradně po matce - dána výrazným nepoměrem velikosti vajíčka a spermie a množstvím mimojaderných genů 3, somatické štěpení - jev, kdy výsledný fenotyp u jednoho orgánu není stejný př. PANŠOVANÉ LISTY - část listu sytě zelená - zdravý chlorofyl - část listu s defektem tvorby chlorofylu - bledý - o defektu rozhodnuto už při první mitóze - všechny normální geny do 1 buňky dceřiné -> normální chlorofyl, sytě zelený - všechny postižené geny defektem do 2. buňky dceřiné -> jiný fenotyp v 1 listu

Témata, do kterých materiál patří