Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


25-Pohlavní-soustava-a-ontogeneze-člověka

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (323,43 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pohlavní soustava a ontogeneze člověka Rozmnožování Rozmnožování =reprodukce: základní vlastnost všech živých organismů (pohlavní x nepohlavní) Děje se pouze v příznivých podmínkáchV pohlavních orgánechdospělých jedinců vznikají meiózou (redukčním dělením) pohlavní buňky –gamety(vajíčka x spermie) – po splynutíjejich jadervznikázygotaa nový jedinecFunkce: vznik nového jedince, „existence druhu“ a přenos genetické informace Pohlavní chromozomy a pohlaví Jádra tělních buněk:46 chromozomů (diploidní – 2n) 22 párů autozomů 1 pár gonozomů Muž – X + Y – půl zralých spermií má X, půl má Y (mužské a ženské spermie) Žena – X + X – všechny zralá vajíčka mají XJádra zralých gamet –23 chromozomůPohlaví dítěte určeno již v okamžiku oplození - ani jedno pohlaví nebývá zvýhodněno 50:50 Polovina genů od matky a polovina od otce Potomci mají různý genotyp a fenotypPrimární pohlavní znaky Vnitřní a vnější pohlavní orgány Od šestého týdne nitroděložního vývoje diferenciace vaječníků a varlat ze společného základu Vývoj končí v pubertě schopností tvorby zralých gamet (kontrolován endokrinní soustavou – folitropin a lutropin)Sekundární pohlavní znaky Vznik hormonálním působením během puberty Různá ochlupení, mohutnost kostry a svalstva; duševní rozdíly Ženy: prsa, širší a nižší pánev Muži: vousy, užší a vyšší pánev Pohlavní orgány ženy Zevní pohlavní orgány =vulva poševní předsíň Velké (tvoří Venušin pahorek) a malé stydké pysky Vestibulární žlázy – zvlhčují, největší jeBartholiniho žláza klitoris/poštěváček a topořivé útvaryVnitřní pohlavní orgány Vaječníky(ovaria) Uloženy v dutině pánevní, 3-5 cm, ženská pohlavní žláza Funkce od puberty: 1. Produkce zralých vajíček =oogeneze (už v raném nitroděložním vývoji) Zralá vajíčka se vyvíjejí z oocytů v povrchové/korové vrstvě vaječníků Každý vaječník obsahuje 400 000 oocytů již při narození, do puberty se počet značně zredukuje V průběhu života dozrává jen cca 400 z nich (zpravidla střídavě v levém a pravém vaječníku) prapohlavní buňky se mění naoogonie, ty se mitoticky množí mění se naprimární oocyty (diploidní), mnohonásobné zvětšení, hromadění látek, syntéza DNA a RNA – ty vstupují do profáze prvního meiotického dělení, pak se to zastaví zrání pokračuje až v pubertě v Graafových folikulech na konci růstové fáze ukončeno 1 meiotické dělení – vznik1 haploidního sekundárního oocytu a 1 haploidní pólová buňka/tělísko 2. meiotické dělení po ovulaci - dokončeno pouze pokud dojde k oplození! 1 velká zralá vaječná buňkaootida a 1 pólová buňka Výsledek: 1 zralé vajíčko + 2-3 pólové buňky (zanikají) U člověka ta třetí nevzniká! První pólové tělísko nevstupuje do druhého meiotického dělení! Vajíčko– velké jádro, hodně mitochondrií a organel, uvolňuje se z folikulu … matroklinní dědičnost - mitochondrie Nondisjunkce porucha rozchodu chromozomů, většinou následuje potrat např. Downův syndrom z toho vznikne zvýšené riziko u starších matek 2. Syntéza a uvolňování pohlavních hormonů (steroidy) Tvorba ovlivňována folitropinem a lutropinem z adenohypofýzy Růst a vývoj pohlavních orgánů, mléčných žláz, těla, příprava na těhotenství, typické chování a postava Estrogeny– např.estradiol, z Graafova folikulu (dutý váček okolo vajíčka) Progesteron– žlutým tělískem, podporuje uhnízdění, brání zrání dalších folikulů Trocha mužských hormonů (mužské hormony jsou meziprodukty při tvorbě ženských), pokud je jich moc – ochlupení a polycystická ovaria Vejcovody(tubae uterinae) Nálevka s roztřepeným okrajem, přiložena k vaječníku, ústí do dělohy, řasinkový epitel Funkce: Zachytit vajíčko uvolněné z Graafova folikulu vaječníku Transport do dělohy (řasinky, stahy hladkého svalstva), 3-5 dní Většinou tam dojde k oplození vajíčka Děloha(uterus) Dutá se silnou stěnou – převážně hladká svalovina (vrstvamyometrium) Zachycení rozrýhovaného vajíčka/vajíček a jeho vývin v zárodek (embryo) a plod Děložní tělo, děložní hrdlo (na konci jeděložní čípek– obrana proti infekci) dutina děložní – do horních rohů ústí vejcovody Děložní sliznice =endometrium(uhnízdění vejce) Pochva(vagina) Svalová trubice spojující děložní dutinu se zevními pohlavními orgány Poševní flóra (Lactobacillus) udržuje kyselé prostředí (proti infekci, nespec.imunita) Okolo krčku je poševní klenba Předdeflorací je přítomen hymen/slizniční řasa/panenská blána Vyústění =poševní vchod, otevírá se dopoševní předsíně Pohlavní orgány muže Varlata(testes) 4,5 x 2,5 cm Zakládají se v dutině břišní, většinou do porodu sestoupí až do šourku Funkce: Produkce spermií (spermatogeneze) – od meiózy trvá74/75 dní – teplota o4°C méně než v dutině břišní! Začíná v pubertě a trvá až do stáří Vznik v semenotvorných kanálcích(výživu tam zabezpečujíSertoliho buňky – tam proběhne konečné vyzrávání, získání bičíku) Výsledek: 4 haploidní spermie z každého spermatocytu z prapohlavních buněk opakovanou mitózou vznikajíspermatogonie mitózou a zvětšením naprimární spermatocyty(diploidní) nad vrstvou spermatogonií první meiotické dělení –2 haploidní sekundární spermatocyty/II.řádu druhé meiotické dělení –4 haploidníspermatidy spermateliózou(ztrácení cytoplazmy?) – 4zralé spermie hlavička (jádro,akrozom - lyzozom s hydrolytickými enzymy pro průnik spermie do vajíčka) krček/střední oddíl (mitochondrie, centriol – dělící tělísko) bičík– s mikrotubuly, pohyb poměr X a Y spermií přesně 1:1! Syntéza a uvolňování pohlavních hormonů (steriody) Vně kanálků v Leydigových buňkách Mužské hormony =androgeny Testosteron– růst a vývoj pohlavních orgánů a těla, mužské chování, hlas postava, ochlupení, nárůst svalové hmoty Trocha ženských hormonůŠourek(scrotum) Vak rozdělený přepážkou na dvě poloviny – každá obsahuje varle a nadvarle Od puberty ochlupení Snopce svalů přitahující a odtahující je k břichu – termoregulace (varlata – 32°)Nadvarlata Na horním pólu každého varlete jedno Udržování zralých spermií a jejich mísení s hlenovitým sekretem buněk nadvarlete Získávání pohyblivosti spermií (bičík), dokončení vývinu Ve funkčním stavu udržovány až 40 dníChámovody Cca 40 cm, vývod nadv

Témata, do kterých materiál patří