Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


32. Histologie člověka

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,51 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

32. Histologie člověka - věda o tkáních živočichů - o buněčných souborech - tkáň - soubor buněk, které mají spoustu stejných vlastností - mohou mít - buňky vykonávají stejnou funkci - 5 typů: 1, výstelka (epitel) 2, pojivo - vazivo, chrupavka, kost 3, tkáň svalová - hladká, příčně pruhovaná, srdeční 4, tkáň nervová 5, tělní tekutina - krev, míza, tkáňový mok 1, výstelka - vystýlá dutiny nebo kryje povrchy - buňky jsou těsně u sebe a nemají žádné nebo minimální mezibuněčné prostory - nemají mezibuněčnou hmotu - nemá cévy s výživou - výživa ze spodních vrstev - dělení: 1, podle počtu vrstev - jednovrstevní, mnohovrstevní 2, podle tvaru buněk 3, podle funkce - př. krycí - chrání vrstvy pod ním vstřebávací, smyslový (přijímají podněty), zárodeční (intenzivní dělení), žlázový - ve žlázách (produkují sekret, exkret nebo nemají vývod - do krve, hormony) - žlázy - trubičkovité, váčkovité - jednoduché, složené -> většinou kombinované EPITELY Jednovrstevný - jednovrstevný dlaždicový/plochý - dutina ústní, břišní - jednovrstevný kubický - buňky = krychličky - válcový/cylindrický - buňky = válečky nebo hranolky - mohou mát řasinky - střeva, dýchací cesty - víceřadý - stejný jako válcový, ale buňky nejsou stejně vysoké a jejich jádra tvoří více řad - mají řasinky - dýchací cesty - kuřáci mají řasinky spálené a nefunkční Mnohovrstevný - dlaždicový - více vrstev nad sebou - buňky spodní jsou velké a směrem k povrchu se oplošťují - přechodný - dokáže zvětšovat a roztahovat objem - v močovém měchýři - trámčitý - tvoří jaterní lalůčky - v játrech - síťovitý - v brzlíku 2, pojivo - -CYTY - zralé buňky, -BLASTY - metabolicky aktivní, produkce mezibuněčné hmoty - vazivo - buňky: FIBROCYTY, FIBROBLASTY - pojivo - buňky: CHONDROCYTY, CHONDROBLASTY - kost - buňky: OSTEOCYTY, OSTEOBLASTY - tkáň je tvořena buňkami a velkým množstvím mezibuněčné hmoty - mezibuněčná hmota: složka vláknitá - velké množství vláken = FIBRILY - několik druhů -> kolagenní fibrily - pevné, tuhé, nevětví se, tvoří svazky -> elastické - tenké, pružné, větví se, samostatně (ossein) složka amorfní - bílkoviny, polysacharidy A, vazivo - FIBROCYTY, FIBROBLASTY - vazivo síťovité - tvoří prostorová síť - výběžky + hvězdicový tvar - slezina, kosti, mízní uzliny - vazivo řídké - nejrozšířenější - mezi jednotlivými útvary - v dírách - doprovázeno cévy a nervy - pod kůží - tuk - proti otřesům orgánů, vazy, šlachy - vazivo tuhé - málo buněk, hodně fibril - kolagenní fibrily - vazy pevné, svaly, mezi kostmi, šlachy, stříbrné - elastické - vzácné, žluté, mezi obratly - vazivo tukové - buňky vyplněné tukovou kapkou - okolo orgánů a chrání je, tepelně izoluje (ledviny) - v podkožním vazivu - vnitřní tuk - odstraní se pouze při extrémním hladovění - hnědý a bílý tuk B, chrupavka - CHONDROCYTY, CHONDROBLASTY - hyalinní chrupavka - bílá až namodralá, tuhá - klouby, žebra, dýchací cesty - vývojový základ kostí - vazivová chrupavka - meziobratlové ploténky, menisky - chrupavka elastická - velmi pružná - příklopka hrtanová, ušní boltec - křehká a špatně regeneruje - neobsahuje cévy ani nervy - výživa prolínáním z hloubky C, kostní tkáň - nejtvrdší pojivo - OSTEOCYTY - v lamelech - osteony - Haversovy systémy - vedou tudy cévy - mezibuněčná hmota = kostní tmel - organické látky - ossein - anorganické látky - 85% fosforečnan vápenatý, 10% CaCO3 - zbytek jsou látky neústrojné - organické látky a anorganické látky jsou v poměru 1:1 - v mládí více organické, hojí se rychleji - ve stáří více anorg., křehké kosti, pomalá regenerace - u novorozenců 54% elastičnosti - v důsledku nečinnosti nebo melého množství vitamínu D - vyplavení anorganických látek a převládá organická složka -> pružnost - kosti jsou nadměrně pružné a poddajné - neunesou váhu - křiví se - křivice (RACHITIS) - osteoblasty - hlavní, tvoří kostní tkáň - osteoklasty - fagocytují slabé a nemocné buňky 3, tkáň svalová - může měnit svoji délku -> umožňuje pohyb - tvoří svaly - mění svoji délku pomocí kontrakcí: 1, koncentrická - zkrácení 2, excentrická - prodloužení 3, izometrická - svaly pracují, ale délka se nemění - 3 typy svalové tkáně A, tkáň svalová hladká - tvořena dlouhými vřetenovitými buňkami - obsahují vlákna - MYOFIBRILY - probíhají paralelně - tvořeny bílkovinami MYOZIN a AKTIN - aktin = tenká vlákna, myozin = silná vlákna - aktin a myozin nejsou pravidelně uspořádány - hladká tkáň je stejnorodá - kontrakce je pomalá a trvá delší dobu - neovládáme ji vlastní vůli - tvoří stěny orgánů trávicí soustavy, cév, vzpřimovače chlupů, děloha B, tkáň svalová příčně pruhovaná - základem je svalové vlákno -> vzniká splynutím mnoha buněk - buňky obsahují cytoplazmu, organely, mnoho jader - uvnitř probíhají MYOFIBRILY - aktin a myozin jsou pravidelně uspořádány - každé vlákno myozinu je obklopeno 6 aktiny - ovládáme ji vlastní vůlí, upínají se na kostru C, tkáň myokard - tvoří svalovinu srdce - podobá se příčně pruhované tkáni - podněty ke kontrakci si vyrábí samo -> automacie srdeční - převodní systém srdeční - malý okrsek pod pravým ouškem - odsud jsou vedeny impulzy přes vlákna a uzlíky - podnět ke kontrakci nejdříve k síni a pak do komor - sinusový uzlík - okrsek specifických buněk, který vysílá srdeční impulzy - vodivá vlákna - převádění impulzu - síňokomorový uzel = nervová vláka Hissova svazku - na podélné přepážce -> větví se do svalovin komor -> na dně komor se 2 větve mění na Purkyňova vlákna 4, tkáň nervová - tvoří základ nervové soustavy, která řídí organismus - nervová tkáň má špatnou regenerační schopnost - má schopnost vytvářet a šířit vzruchy - základem jsou nervové buňky 1, GANGLIOVÉ BUŇKY -> tyto buňky vytváří, vysílají a přijímají vzruchy -> je jich obrovský počet -> po narození ztrácejí schopnost dělit se -> během života ubývají, stárnou, opotřebují se -> umírají v důsledku únavy, přetěžováni organismu, stresu, alkoholu, drog, záření, jedu 2, NEUROGLIOVÉ BUŇKY -> buňky gliové -> tvoří prostorovou síť -> chrání a vyživují buňky nervové -> při poškození gangliových buněk nahrazují defekt

Témata, do kterých materiál patří