Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
36. Soustava srdečně cévní, mízní soustava

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,48 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

36. Soustava srdečně cévní, mízní soustava Krevní cévy: 1. Tepny - vedou krev ze srdce 2. Vlásečnice - tvoří krevní řečiště 3. Žíly - vedou krev do srdce - objeveno: Wiliam Harvey - vysvětlil funkci krve a cévní oběh Tepny - vedou krev ze srdce - krev je pod velkým tlakem - při tepenném krvácení - krev je červená a stříká z rány - jsou pevné a elastické A, vnitřní stavba -> endotel - absolutně hladká vrstva - tvořen z ultratenkých buněk B, svalovina - cirkulárně obtočeny kolem cév - hladká svalovina - rozšíření cév svalovinou - DILATACE - zúžení cév - KONSTRIKCE C, vazivo Vlásečnice - tvořeny pouze z ENDOTELU - 1 vrstva - jsou krátké (0,5 mm), ale je jich hrozně moc - vzniká řečiště - nejlepší regenerace - přes endotel probíhá výměna plynů, živin,... Žíly - vedou krev zpátky do srdce - 3 vrstvy - nejsou ale tak silné a elastické - nejsou pod takovým tlakem - žíly mají uvnitř chlopně, které brání zpětnému toku krve -> pouze směr k srdci ze vzdálených oblastí - práce svaloviny posouvá krev v žilách Srdce - je tvořeno tkání - myokard - podobná příčně pruhované svalovině - podněty ke kontrakci si vyrábí srdce samo - automacie srdeční - 270 - 320 gramů - ruka v pěst = velikost - ve středním mezihrudí za hrudní kostí - srdce má tvar trojboké pyramidy jejíž základna se označuje jako BÁŽE srdeční a její osa směřuje nahoru, doprava a dozadu - vrchol pyramidy = hrot srdeční a ten směřuje dolů, doleva a dopředu - hrot srdeční se dostává mírně vlevo až ke stěně hrudníku - dvě síně a dvě komory - pravý otvor síňokomorový - 3 cípá chlopeň - levý otvor síňokomorový - 2 cípá chlopeň - Mitrální chlopeň - do pravé síně - horní dutá žíla a dolní dutá žíla - z pravé komory - plicní tepna + poloměsičitá chlopeň - do levé síně - 2 plicní žíly - z levé komory - tepna srdeční (aorta) + poloměsičitá chlopeň - mezi srdečními oddíly - příčná přepážka 2 hlavní krevní oběhy: - 1, velký oběh (tělní) - levá komora -> aortou do těla -> horní a dolní dutou žilou do pravé síňě - 2, malý oběh - pravá komora -> plicnicí do plic -> plicní žilou do levé síně - převodní systém srdeční - malý okrsek pod pravým ouškem - odsud jsou vedeny impulzy přes vlákna a uzlíky - podnět ke kontrakci nejdříve k síni a pak do komor - sinusový uzlík - okrsek specifických buněk, který vysílá srdeční impulzy - vodivá vlákna - převádění impulzu - síňokomorový uzel = nervová vlákna Hissova svazku - na podélné přepážce -> větví se do svalovin komor -> na dně komor se 2 větve mění na Purkyňova vlákna - srdce se stahuje - tepová frekvence: 60 - 70 tepů u dospělých Až 90 tepů u dětí - činnost srdce lze poslouchat už v prenatálním vývoji - trénovaní lidé mají až 40 tepů - tlak krve při kontrakcích do cévního oběhu lze snímat na různých částech těla - vyšší tlak -> Hypertenze - 1, regulujeme sami - spánek, životospráva 2, regulujeme léky - nízký tlak - u žen nejvíce - při měření - horní zlomek = SYSTOLICKÝ TLAK - dolní zlomek = DIASTOLICKÝ TLAK - stah svaloviny komor = SYSTOLA - chlopně poloměsičité se proudem krve otevírají - trojcípá a dvojcípá chlopeň zavřeny -> 1. srdeční ozva - oslabení svaloviny komor = DIASTOLA - chlopně cípaté jsou otevřené a srdce nasává krev z žil a síní - chlopně poloměsičité jsou uzavřeny -> 2. srdeční ozva - srdce pracuje jako čerpadlo tlakové a sací - mezi systolou a diastolou je krátká pauza a následuje větší pauza - srdeční ozvy se hmatají nebo poslouchají - při neohraničených ozvách je nejčastější nedomykavost chlopní -> šelesty na srdci Výživa srdce - pomocí věnčitých cév - odstupují z aorty a větví se po povrchu myokardu - myokard je na nedostatek kyslíku velmi citlivý - přerušení zásobování živinami např. ucpáním má za následek odumření okrsku myokardu a vyřazení z funkce, po čase se zahojí, ale pouze jako vazivo -> infarkt myokardu - větší - dojde k zástavě srdce a ohrožení života - vystřeluje bolest do levé ruky Jak poznat mrtvici 1, zasměj se - není schopen 2, řekni jednoduchou větu - nesrozumitelné 3, zvedni obě ruce - nepůjde to 4, vyplázni jazyk - je pokřivený a hroutí se Lymfatická soustava - míza, mízní cévy, mízní uzliny - mízní cévy začínají jako slepé potrubí ve tkáních mezi buňkami (mízní vlásečnice) a odvádějí z tkání všechno co se pro svou velikost nebo objem nedostane přes stěnu vlásečnice zpátky do krve -> odsávají přebytečný tkáňový mok - sbíhají se ve větší míznice -> vznikají mízní kmeny -> ústí do krčních žil - tekutina uvnitř = míza (lymfa) - mízní orgány - mízní uzliny a lymfoidní tkáň - obrovské množství od velikosti špendlíkové hlavičky až fazole a fungují jako biologické filtry - před napojením do žil projde lymfa alespoň jednou uzlinou - uvnitř je vazivo, které vyrábí kostřičku a lymfoidní tkáň - buňky uzlin mají schopnost fagocytózy a vyrábí protilátky - uzliny se zvětšují při virózách - lymfatická tkáň je roztroušena na různých místech těla Slezina - velikost kávového zrna - vlevo vedle žaludku pod levým posledním žebrem - na povrchu je vazivové pouzdro - uvnitř je vazivová kostra a tzv. dřeň slezinná bílá (shluky lymfocytů) a červená - funkce: 1, pohřebiště červených krvinek - pomocí vrátnicové žíly -> barvivo uvolněné z krvinek do jater 2, tvorba protilátky a fagocytóza 3, krevní rezervoár - šetření srdce -> všechny funkce jsou důležité, ale vykonávají je i jiné orgány, a tak není nezbytná pro život

Témata, do kterých materiál patří