Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


45. Smyslová soustava

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,99 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

45. Smyslová soustava - zajišťuje příjem podnětů z vnějšího a vnitřního prostředí - smysly: chuť, zrak, hmat, sluch, čich, propriocepce - vnímání napětí ze svalů šlach, kloubů -> uvědomění si sebe sama Chuť - dutina ústní -> hlavně na sliznici jazyka - sliznice je zprohýbaná - vytváří papily - papil je více druhů - hrazené papily - ve stěnách jsou chuťové pohárky - rozpuštěná potrava je do papil dostane - v pohárcích jsou smyslové buňky - špička - sladká, kyselá - zadní boky - slaná - přední boky, hořká - vzadu Čich - malý okrsek velikosti mince sliznice dutiny nosní - smyslové buňky chemicky analyzují vzduch - vlákna čichového nervu vedou do čichového kyje a odtamtud do čichového laloku v koncovém mozku - vůně má 4 složky - sladká, kyselá, spálená, pižmová - stupnice od 1 - 10 Hmat - v kůži jsou volná nervová zakončení a tělíska pro vnímání tlaku, tahu, tepla, chladu, bolesti - v různé hloubce a v různém množství - senzory pro vnímání chladu nahoře a horka jsou hluboko - málo senzorů: záda, lokty, kolena, - hodně senzorů: dlaně, obličej, chodidla, rty, pohl. orgány (vrchol penisu, klitoris) Zrak - ústrojí zrakové - oko + přídatné orgány - chrání, podporují hlavní orgán - okohybné svaly - 9 - pracují synchroně - porucha spolupráce = šilhání (STRABISMUS) - oční víčka - mrkací reflex - spojivka - blanka, která vede z vnitřní plochy víčka na oko a kryje bělimo - slzné ústrojí - slzní žláza, která je na zevním okraji sliznice -> nepřetržitě produkuje slzy -> povrch je vlhký, jinak zakaleno -> snížení tření - nadbytek slz - vyplavení nečistot, emoce - ve vnitřním koutku je kanálek, který odvádí nadbytečné slzy do dutiny nosní - oko je umístěno v očnici, v tukovém polštáři - fixace a ochrana - povrch musí být neustále zvlhčován - oči se ve fylogenezi posouvaly směrem dopředu -> zraková pole se překrývají -> binokulární vidění - oko má přibližně tvar koule, průměr 24 mm - oko má 3 vrstvy: 1. vrstva vazivová - pevná, šedobílá -> bělima - ukotveny okohybné svaly - bělima ve stáří žloutne - 5/6 povrchu oka neprůhledná - 1/6 je průhledná = rohovka - neobsahuje cévy a je vysoce inervována, při vysychání se rychle zakalí a zhoršuje se zrak - nedostatek vitaminu A 2. vrstva cévnatá - cévy vyživující oko - vrstva cévnatka - přední část - řasnaté tělísko - slouží k zaostřování - regulace světla dopadajícího do oka - v řasnatém tělísku je kruhový sval, který přes závěsný aparát mění mohutnost čočky - kontrakcemi se mění mohutnost - mohutnost se udává v dioptriích - normální zaostření je na předměty vzdálené 5 a více metrů - jakmile chceme zaostřit blíže musí oko zaostřovat - před oční čočkou je duhovka, která podmiňuje barvu očí -> žádný pigment - albín = červené oči -> hodně pigmentu = hnědé oči, černé oči -> středně hodně pigmentu - modré, zelené oči - uprostřed duhovky je zornička - regulace množství světla 3. sítnice - přední část je průhledná - zbytek 4 vrstvy - v jedné z vrstev obsahuje smyslové buňky - 2 typy 1. tyčinky - odstíny černé a bílé - černobílé vidění - obrovské množství - 130 mil. - látka rodopsin - světlem se rozkládá -> vznik impulzů - k obnově rodopsinu je důležitý vitamin A -> málo: šeroslepost -> vázne tvorba rodopsinu -> vidí za plného světla pomocí čípků 2. čípky - barevné vidění - 7 milionů - zbylé dvě vrstvy jsou nervové buňky, sbíhají se a odstupují z oka jako zrakový nerv - v místě kde odstupuje zrakový nerv nejsou ani čípky ani tyčinky -> slepá skvrna - vedle slepé skvrny je tzv. žlutá skvrna - místo, kde jsou jenom čípky -> nejostřejší vidění - oko vyplňuje sklivec - rosolovitá hmota - porucha barevného vidění = barvoslepost - John Dalton - chybí rozlišovací schopnost pro červenou a zelenou - krátkozrakost - obraz se zobrazuje před sítnicí - rozptylky - dalekozrakost - obraz se zobrazuje za sítnicí - spojky - ve stáří čočka ztrácí pružnost a schopnost zaostřovat - stařecká dalekozrakost - šedý zákal - zhoršení zraku - špatné propuštění světla, operativně odstranit - zelený zákal - hrozí slepota, duhovka se přilepí na čočku - v oku neproudí tekutina - hromadí se a narůstá nitrooční tlak -> poškození sítnice Ústrojí sluchové - v uchu Anatomie ucha a princip sluchu 1, zevní ucho - ušní boltec a zevní zvukovod - zachycení zvuků z okolí - ušní boltec - podkladem je elastická chrupavka - pevná, křehká, špatně se regeneruje - ušní boltce jsou u živočichů pohyblivé, u člověka zakrnělé - zevní zvukovod - 2-3 cm - 1/3 chrupavčitá, 2/3 kostěný podklad - vystlaný kůží - chloupky + žlázky, které produkují ušní maz - na konci zvukovodu je bubínek - 1 cm vysoký a 0,1 mm tenký - bubínek je součástí středního ucha 2, střední ucho - dutina v kosti spánkové, ve které jsou 3 sluchové kůstky - kladívko, kovadlinka, třmínek - spojené kloubky -> přenášejí kmitání bubínku a zesilují (20x) - dutina je vystlána sliznicí dutiny nosní - sliznice podléhá častým zánětům -> dutina je spojena s nosohltanem Eustachovou trubicí - vyrovnává tlaky ucha a atmosferický tlak - třmínek je napojen na tzv. předsíňové okénko -> vede do vnitřního ucha 3, vnitřní ucho - tvořeno kostěným labyrintem - předsíň, tři polokruhové kanálky, hlemýžď - předsíň - dutina je vyplněna mízou - v míze je labyrint blanitý - váček kulový, váček vějčitý - tři polokruhové trubičky a blanitý hlemýžď - uvnitř míza - blanitý hlemýžď rozděluje prostor uvnitř kostěného hlemýždě na horní a spodní patro - patra se spojují na vrcholu hlemýždě - blanitý hlemýžď je tvořen tenkými vlákny nestejné délky, na začátku jsou vlákna nejkratší a postupně se prodlužují - z vnitřní strany membrány je umístěn tzv. spirální orgán (CORTIŮV ORGÁN) -> obsahuje smyslové buňky s vlásky - podráždění je odváděno sluchovým nervem do mozku Ústrojí rovnovážné - vnímání polohy a pohybu hlavy - je ve váčku vějčitém a kulovitém - tvoří jej smyslové buňky opatřené vlásky a nad nimi je rosolovitá hmota a v ní jsou krystalky - díky gravitaci klesají a dráždí vlásky -> do CNS -> proběhne vyhodnocení - tuto informaci doplňuje informace z hlubokých svalů šíjových a mozek vyhodn

Témata, do kterých materiál patří