Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
13, Angiospermae = krytosemenné

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (168,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

13, Angiospermae =KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY Krytosemenné rostliny tvoří fylogeneticky nejvíce odvozenou a druhově nejbohatší skupinu semenných rostlin. Zahrnuje byliny až dřeviny velmi rozmanitého vzhledu a s velmi rozdílnými ekologickými požadavky. - autotrofní, některé i heterotrofní - sekundárně Vyznačují se řadou znaků: tělo =kormus dokonale diferencováno navegetativní orgány (kořen, stonek, list) agenerativní orgány (květ) Oboupohlavný květ – tyčinky i pestíky v jednom květu Jednopohlavný květ –buď tyčinky nebo pestíky Jednodomý – samčí i samičí květy na jedné rostlině Dvoudomý – samčí i samičí květy mají svou vlastní rostlinu stonky mají eustélickou (vodivá pletiva uspořádána do cévních svazků, které obklopují dřeň, druhotně tloustnou) nebo ataktostélickou stavbu (cévní svazky jsou roztroušeny v základním pletivu). v xylému se tvoří tracheidy itracheje, u primitivnějších tvoří xylém pouze tracheidy. listy jsou převážně lupenité a velmi rozmanité funkčně i tvarově: jsou jednoduché i složené, opadavé i vytrvalé, dokonale vyvinuté i redukované. Vyznačují se dlanitou, zpeřenou nebo souběžnou žilnatinou. na rozdíl od nahosemenných se rostliny krytosemenné vyznačujípravýmkvětem, který je tvořený souborem metamorfovaných listů. Na zkrácené květní ose jsou uspořádané květní obaly, tyčinky (mikrosporofyly) a plodolisty (megasporofyly). pylová zrna nemají vzdušné vaky vajíčka ukryta v semeníku, který vznikl srůstem 1 nebo více plodolistů maximálníredukcegametofytu Plodolisty v květu tvoří souborgyneceum, jehož plodolisty jsou buďvolné ( gyneceum apokarpní) nebo v různé mířesrostlé (gyneceum cénokarpní). Pestík se skládá z blizny, čnělky a semeníku. Vajíčka jsou uzavřena v semeníku, mají jeden nebo dva obaly s klovým otvorem.Opylení je nejčastějientomogamické neboanemogamické, ostatní možnosti jsou spíše výjimečné. Oplozené vajíčko se mění v semeno,intergumenty (obaly) tvoří osemení (testu),nucelusdává vznik vnějšímu živnému pletivu (perispermu). Vývoj krytosemenných rostlin Krytosemenné rostliny jsou známé z počátku druhohor. Jejich pratypy však neznáme, předpokládáme, že je to některá skupina rostlin nahosemenných. V mladší křídě už byly krytosemenné rostliny dominující a typově velmi rozmanitou složkou vegetace země a byly už diferencovány na dvou- a jednoděložné. Na základě recentního rozšíření nejjednodušších zástupců a na základě paleontologických objevů usuzujeme, že vývojové centrum krytosemenných rostlin leží v oblasti jihovýchodní Asie a tichomořských ostrovů až po souostroví Polynésie. Rozšíření krytosemenných rostlin Krytosemenné rostliny jsou dnes rozšířeny po celém povrchu Země s výjimkou arktických a antarktických ledových pustin a tvoří dominantní složku flóry. Zahrnují přibližně 300 000 druhů a jsou nejrozsáhlejší skupinou všech rostlin. Mají nesmírný význam pro člověka, protože zahrnují převážnou část kulturních a užitkových rostlin, jejichž existence byla jednou ze základních podmínek vzniku a rozvoje lidské civilizace. Všechny potravinové zdroje jsou přímým nebo nepřímým produktem rostlin, zejména krytosemenných. Zahrnují jediné odděleníMAGNOLIOPHYTA TŘÍDA Liliopsida - Jednoděložnérostliny TŘÍDA Magnoliopsida - Dvouděložné rostliny DvouděložnéJednoděložné Klíčí dvěma dělohami Dělohy (přeměněné listy, ve kterých se ukládá živné pletivo endosperm) Klíčí jednou dělohou Primární kořen zůstává zachován Kořen Primární kořen zakrní a tvoří se kořeny adventivní, svazčité kořeny Cévní svazky ve stonku jsou kruhovitě uspořádány, tvoří se kambium, xylem dovnitř, floem ven (kořeny a stonky druhotně tloustnou) kolaterální, bikolaterální Cévní svazky Cévní svazky jsou rozptýleny - kolaterální, bikolaterální, kambium se netvoří (druhotně netloustnou), Listy jsou řapíkaté, žilnatina zpeřená nebo dlanitá List Listy jsou přisedlé – nemají řapík, žilnatina souběžná Květy pěti nebo čtyřčetné, květní obaly většinou rozlišené na kalich a korunu Květ Květy většinou trojčetné (násobky tří), tvořené okvětím Rozmnožování U krytosemenných rostlin se buněčné jádro mladého zárodečného vaku dělí celkem 3krát, takže vzniká 8 jader azralý zárodečný vak potom obsahuje: vaječnou buňku obklopenou dvěma pomocnými buňkami = synergidy 3 protistojné buňky = antipody dvě pólová jádra, která splývají v diploidní centrální jádro zralého zárodečného vaku Opylení přenesení zralého pylového zrna na bliznu – např. pomocí větru, hmyzu předchází procesu oplození Oplození splynutí samčí a samičí buňky, probíhá dvojité oplození: pylové zrno vyklíčí v pylovou láčku (obsahující dvě haploidní spermatické buňky), která prorůstá čnělkou do semeníku jedna spermatická buňka splývá s haploidní vaječnou buňkou za vzniku zygoty, která se dále vyvíjí v zárodek (embryo) druhá spermatická buňka splývá s diploidním jádrem zárodečného vaku a vzniká triploidní živé pletivo endosperm, které vyživuje vzniklý zárodek obaly oplozeného vajíčka se mění v osemení, celé vajíčko v semeno a semeník (popř. jiné části květu) v plod třída: Dvouděložné rostliny(Magnoliopsida) Dvouděložné rostliny jsou dřeviny až byliny, vesměs druhotně tloustnoucí. Cévní svazky mají kruhovité uspořádání. Základ kořene embrya se během dalšího vývinu mění na mohutný a vytrvávající hlavní kořen, z něhož vyrůstají kořeny postranní. Žilnatina listů je nejčastěji dlanitá nebo zpeřená. Květy bývají často pětičetné nebo čtyřčetné, jsou ale možné i jiné varianty, např. sedmičetné. Patří sem 75 řádů obsahujících 360 čeledí, které zahrnují asi 210 tisíc druhů. Vývojově původnější skupina krytosemenných rostlin čeleď: Pryskyřníkovité (Ranunculaceae) převážně byliny, často obsahují prudce jedovaté látky, hlavně alkaloidy (využití ve farmaceutickém průmyslu), některé druhy jsou chráněné (např. koniklec) květy jsou oboupohlavné, květní části jsou často uspořádány zčásti ve šroubovici a z části v kruzích, květní obaly mohou být rozlišené i nerozlišené plody jsou nejčastěji měchýřky nebo nažky většinou jarní rostliny pryskyřník prudký, blatouch bahenní, hlaváček jarní, koniklec luční, sa

Témata, do kterých materiál patří