Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


5. Fyziologie rostlin

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,2 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Fyziologie rostlin Výživa rostlin, fotosyntéza, voda a minerální výživa, faktory ovlivňující růst rostlin, pohyby rostlin. Výživa rostlin Metabolismus – přeměny látek (látkový metabolismus) a energií (energetický m.) - v klidových stadiích (výtrus, semeno) se dějí také, ale minimálně Anabolismus (asimilace) – skladné procesy - syntéza složitějších látek z jednodušších, endergonický děj (spotřeba E) - např. fotosyntéza, vznik škrobu z glukózy Katabolismus (disimilace) – rozkladné procesy – složitější l. -> jednodušší (exergonický děj), např. dýchání exergonické a endergonické děje probíhají spolu, přičemž energii z ex. do en. přenáší ATP autotrofie a heterotrofie – podle způsobu získávání C autotrofie – vytváření organických látek z atmosférického CO2 fotoautotrofie – tvoří organické látky ve fotosyntéze ( využívá světlo) chemoautotrofie – pouze bakterie, používají energii redoxních reakcí (při oxidaci železa, síry,...) heterotrofie –získávání uhlíku z organických látek - houby a nezelené rostliny ( kokotice) a součásti rostlin, které nemají chlorofyl (květy, kořen, klíční rostliny,...) saprofyti – živí se z odumřelých organismů, přispívají k tvorbě humusu a mineralizaci -částeční saprofyti – hlístník a hnilák – živiny z půdy, ale i symbióza s houbami paraziti – odnímají organické látky hostitelům a uvolňují do jejich těl toxiny -houby -mezi vyššími rostlinami rozlišujeme: holoparaziti (úplná parazit) – hostitel je jediným zdrojem živin, nemají chlorofyl, haustoria mají v cévních svazcích hostitele, čerpají vodu a asimiláty (záraza, podbílek) hemiparaziti (poloparaziti) – paraziti, ale fotosyntetizují, získávají od hostitele minerální látky a vodu (jmelí) nebo jsou spojeny kořeny s lýkovou částí v kořenech hostitele, získávají asimilační látky (světlík, černýš) mixotrofie –smíšený typ výživy – (možno považovat za mixotrofy světlík a černýš) , jinak některé řasy a masožravé rostliny masožravky dopňují autotrofní výživu o heterotrofní příjem N z živočišných bílkovin - lapací zařízení s rozkladnými enzymy nebo sevření čepele listu symbióza– soužití – např. hlízkovité bakterie (poskytují NH4+) na bobovitých rostlinách (poskytují asimiláty), lišejníky – řasy (asimiláty) + houby (voda a minerální l.) mykorrhiza – symbióza mezi vyššími rostlinami a podhoubím hub, rostlina poskytuje cukry a houba vlhkost a minerální látky hydoponie– pěstování v živných roztocích fotosyntéza bezprostřední využití sl. energie, všechno živé tak závisí na fotosyntetizujících org., které jako jediné dokáží využít sl. E na tvorbu organických l. z anorganických dýchání – proces postupné oxidace glukózy, vzniká ATP fotosyntetické pigmenty (asimilační barviva) – uloženy v chloroplastech, kde fotosyntéza probíhá, jsou to antény pro příjem světla chlorofyly – zelená barviva, vyšší rostliny mají chlorofyl a (modrozelený) a b (žlutozelený); hnědé řasy mají chlorofyl c a bakterie mají bakteriochlorofyl a a b a chlorobiumchlorofyl karotenoidy – oranžové karoteny (beta karoten), žluté až hnědé xantofyly ( xantofyl, zeaxantin); jsou ve vyšších rostlinách. U hnědých řas je fukoxantin fykobiliny - u ruduch; červenofialový fykoerytrina modrý fykocyanin Chlorofyly jsou deriváty pyrrolu, s komplexně vázaným Mg2+, karotenoidy jsou deriváty izoprenu a fykobiliny mají čtyři pyrrolová jádra Chlorofyl a (u bakterií bakteriochlorofyl a) se jako jediný přímo účastní procsu fotosyntézy, ostatní jsou pouze doplňkové pigmenty ( funkce lapačů světla, usměrňování proudu fotonů). - barva pigmentů je doplňkovou barvou pohlcené části slunečního spektra -chlorofyl absorbuje modré a červené světlo a propouští a odráží zelené > listy se jeví jako zelené -při fotosyntéze rostliny využívají pouze oblast viditelného světla (400 – 700nm), čím kratší vlnová délka, tím větší energii fotony nesou -jednotlivé pigmenty jsou naladěny na určitou vlnovou délku, proto je výhodná kombinace pigmentů fotosyntéza bakteriálního typu– neuvolňuje se kyslík do ovzduší 6CO2+ 12H2S + E C6H12O6+ 6S + 6H2O rostlinný typ fotosyntézy– kyslíkový typ, zelené rostliny a sinice podstatou je absorbce světla a využití E k syntéze glukózy z CO2 a H2O 6CO2+ 12H2O + E C6H12O6+ 6O2 + 6H2O kyslík v glukóze pochází z CO2a kyslík uvolňovaný do ovzduší pochází z vody fáze fotosyntézy: fáze fotochemická (primární, světelná) – vyžaduje světlo; v tylakoidech -přeměna světelné energie na chemickou, tj. ukládání energie do NADPH a ATP, vznik ATP při fotosyntéze se nazývá fotofosforylace - NADPH přenáší vodík pro vznik glukózy do syntetické fáze a ATP přináší energii - vodík pro NADPH vzniká fotolýzou (rozkladem) v

Témata, do kterých materiál patří