Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
5. Fyziologie rostlin

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.2 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

  1. Fyziologie rostlin

Výživa rostlin, fotosyntéza, voda a minerální výživa, faktory ovlivňující růst rostlin, pohyby rostlin.

Výživa rostlin

Metabolismus – přeměny látek (látkový metabolismus) a energií (energetický m.)

- v klidových stadiích (výtrus, semeno) se dějí také, ale minimálně

Anabolismus (asimilace) – skladné procesy - syntéza složitějších látek z jednodušších, endergonický děj (spotřeba E)

- např. fotosyntéza, vznik škrobu z glukózy

Katabolismus (disimilace) – rozkladné procesy – složitější l. -> jednodušší (exergonický děj), např. dýchání

exergonické a endergonické děje probíhají spolu, přičemž energii z ex. do en. přenáší ATP

autotrofie a heterotrofie – podle způsobu získávání C

autotrofie – vytváření organických látek z atmosférického CO2

fotoautotrofie – tvoří organické látky ve fotosyntéze ( využívá světlo)

chemoautotrofie – pouze bakterie, používají energii redoxních reakcí (při oxidaci železa, síry,...)

heterotrofie – získávání uhlíku z organických látek

- houby a nezelené rostliny ( kokotice) a součásti rostlin, které nemají chlorofyl (květy, kořen, klíční rostliny,...)

saprofyti – živí se z odumřelých organismů, přispívají k tvorbě humusu a mineralizaci

-částeční saprofyti – hlístník a hnilák – živiny z půdy, ale i symbióza s houbami

paraziti – odnímají organické látky hostitelům a uvolňují do jejich těl toxiny

-houby

-mezi vyššími rostlinami rozlišujeme:

holoparaziti (úplná parazit) – hostitel je jediným zdrojem živin, nemají chlorofyl, haustoria mají v cévních svazcích hostitele, čerpají vodu a asimiláty (záraza, podbílek)

hemiparaziti (poloparaziti) – paraziti, ale fotosyntetizují, získávají od hostitele minerální látky a vodu (jmelí) nebo jsou spojeny kořeny s lýkovou částí v kořenech hostitele, získávají asimilační látky (světlík, černýš)

mixotrofie – smíšený typ výživy – (možno považovat za mixotrofy světlík a černýš) , jinak některé řasy a masožravé rostliny

masožravky dopňují autotrofní výživu o heterotrofní příjem N z živočišných bílkovin

- lapací zařízení s rozkladnými enzymy nebo sevření čepele listu

symbióza – soužití – např. hlízkovité bakterie (poskytují NH4+) na bobovitých rostlinách (poskytují asimiláty), lišejníky – řasy (asimiláty) + houby (voda a minerální l.)

mykorrhiza – symbióza mezi vyššími rostlinami a podhoubím hub, rostlina poskytuje cukry a houba vlhkost a minerální látky

hydoponie – pěstování v živných roztocích

fotosyntéza

bezprostřední využití sl. energie, všechno živé tak závisí na fotosyntetizujících org., které jako jediné dokáží využít sl. E na tvorbu organických l. z anorganických

dýchání – proces postupné oxidace glukózy, vzniká ATP

fotosyntetické pigmenty (asimilační barviva) – uloženy v chloroplastech, kde fotosyntéza probíhá, jsou to antény pro příjem světla

Témata, do kterých materiál patří