Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
5. Fyziologie rostlin

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,2 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ody - chlorofyl a se po přijetí fotonu excituje (na excitaci jednoho elektronu musí přijmout dva fotony), energie fotonu se přenese na energii elektronu, elektron se tak stává vysokoenergickým elektronem, pak uvolní elektron a dostává se do původního stavu, poté elektron ihned doplňuje vedlejším produktem je kyslík fáze syntetická (sekundární, temnostní) – nevyžadují světlo, ale potřebují produkty první fáze; v chloroplastech ve stromatu - přeměna látek, vázání CO2, přeměnyCO2 na sacharidy (Calvinův cyklus – buduje CO2do glukózy) - glukóza pak slouží ke vzniku dalších org. látek (škrob, celulóza, lipidy, org. kyseliny tuky, bílkoviny,...) Fotosystémy: komplexy bílkovin a fotosyntetických pigmentů - fotostém I a fotosystém II, liší se uspořádáním a obsahem chorofylu a,b a dalších složek, jsou v membráně tylakoidů - fotosystém I absorbuje delší vlnové délky (nejlépe 700nm) než fotosystém II nejlépe 680nm), bakterie mají jen fotosystém I -když dopadne světlo na fotosystém II, barviva absorbují energii, ta dojde ke dvojici chlorofylu a, která uvolní vysokoenergický elektron, ten pak putuje elektron-transportním řetězcem elektron-transportní řetězec -je ve fosfolipidové dvojvrtsvě membrány tylakoidů stejně jako fotosystémy -je z molekul enzymů, které fungují jako přenašeče elektronů, když elektron postupuje řetězcem, postupně uvolňuje energii k tvorbě ATP (fotofosforylace – vznik ATP z ADP za spotřeby energie ze slunečního záření) -energie elektronu je použita k transportu vodíkových protonů přes membránu, ty jsou transportovány do tylakoidu > zvyšuje se koncentrace H uvnitř tylakoidů, stroma chloroplastů má koncentraci menší -v membráně je ATP-syntáza, přes ní elektrony proudí ven po koncentračním spádu a ATP-syntáza má energii pro tvorbu ATP -poté jde elektron na druhý fotosystém (fotosystém I), ze kterého byl po absorbci světla uvolněn elektron a tam zapní místo po něm, elektron se nevrátil zpátky do do FS II, z něhož byl, místo něj tam šla 2H+ z vody; nazýváme tento toknecyklickým tokem a tvorbunecyklickou fosforylací -elektron z FS I je spolu s H využit k tvorbě NADPH -FS II je bez elektronu, volné místo je zaplněno elektronem z vody cyklický tok elektronů –někdy se excitovaný elektron z FS I podílí na tvorbě ATP a pak se zpět vrací do své molekuly FS I, při cyklickém toku nevzniká NADPH, vzniká více ATP (to je použito k transportu H+ do vnitřního prostředí tylakoidu po gradientu > vznik ATP) světlo dopadá na pigmenty > k chlorofylu a > dvojice e se uvolní a excituje se, chlorofyl a získá kladný náboj a přitahuje elektrony zpátky - u bakterií Calvinův cyklus: jsou dodávány ATP a NADPH ( ty se po vybití vracejí do fotochemické fáze) - CO2se naváže na pentózu ( RuBP, ribulóza-1,5-bisfosfát), katalyzátor - RubisCO - vznikne kyselina 3-fosfoglycerová - redukce na trifosforglyceraldehyd - vznikne zásoba uhlíkatých sloučenin k syntéze glukózy a asimilátů a k regeneraci RuBP - na jednu molekulu tříuhlíkatého cukru jsou potřeba tři molekuly CO2, 9ATP, 6NADPH Intenzita fotosyntézy – úbytek CO2v okolním vzduchu vnitřní faktory: množství chlorofylu, stav a stáří rostliny vnější faktory: světlo, množství CO2,teplota a voda Význam fotosyntézy – zisk energie, výroba org. l. z anorganických (převádění sl. E na energii chemických vazeb) vzniklý cukr se ukládá jako škrob, škrobová zrna jsou v chloroplastech a jiných plastidech, slouží jako energetická rezerva, během dne se škrob odbourává na cukry a během dýchání se uvolňuje E do ATP voda rostlina potřebuje z okolí: vodu, CO2, O2 a minerální látky voda – 60 – 90 %, v dřavnatých částech až 50% - důležitá pro všechny procesy -metabolické rce (fotosyntéza) – 2% -součást vnitřního prostředí a zásobní fce – 3% -transportní fce – 95% voda se z rostliny uvolňuje v plynné formě transpirací (vypařováním) nebo v kapalné gutací (vytlačováním), spolu s vodou se uvolňuje i teplo >termoregulační fce stav vody – chemický potenciál vody, který je charakterizován aktivitou molekul vody vodní potenciál buňky – o kolik je aktivita vody v buňce nižší než aktivita čisté vody osmotický potenciál – tlak působící na buň. stěnu zevnitř turgorový potenciál – tlak zvnějšku vodní potenciál = turgorový + osmotický pohyb vody v rostlině se děje na základě spádu vodního potenciálu v systému: půda – rostlina – atmosféra, voda teče z míst s vyšším potenciálem do míst s nižším Vodní provoz rostlin příjem – celým povrchem těla - řasy, většinou však kořenovou soustavou (xylémem) zónou kořenového vlášení - pro příjem vzdušné vlhkosti se někde vyvinuly smáčivé chlupy, vzdušné kořeny nebo nasáklivé šupiny) - nejdůležitější je voda kapilární, na kterou nepůsobí gravitace

Témata, do kterých materiál patří