Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
5. Fyziologie rostlin

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,2 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

na, hlízy, cibule,...) kyselina abscisová zpomaluje růst regulace ontogeneze vnějšími faktory - světlo – barviva s fcí čidel, která absorbují světlo a vyvolávají růstové a vývojové změny protochlorofyl – účinkem světla se mění na chlorofyl – přechod rostliny od heterotrofní výživy k autotrofní karotenoidyaflavoproteiny – ve vrcholových částech stonku, spolu s rostl. hormony ovlivňují směr růstu fytochromy –světelná čidla ovlivňují rychlost růst stonku – etiolizace prodlužování stonku, rostlina ve tmě prodlužuje stonek, ne listy ovlivňují fotoperiodicitu ovlivňují klíčení semen: podmínky klíčení jsou: přísun vody (pro bobtnání), dostatek kyslíku, vhodná teplota a přítomnost nebo absence světla mladá klíční rostlina se vyživuje heterotrofně fotoperiodismus – vliv délky světelného dne pro přechod do kvetení fotoperioda= délka denního osvětlení, podle ní rozdělení rostlin do tří skupin: krátkodenní – vyžadují krátkou světelnou periodu (do 12 hodin), např. rýže¨ - kvetou na jaře nebo na podzim dlouhodenní – perioda 14 – 16 hodin (pšenice, oves, řepa), kvetou obvykle v létě neutrální – je jim to jedno (pampeliška, sedmikráska) teplota – ovlivňuje rychlost metabolismu a tím i rychlost růstu - rostlina nejlépe roste za určité optimální teploty - není-li optimální teplota pro rostlinu, může dojít k nízkému vzrůstu, většímu ochlupení u horských rostlin atd. -působení nízkých teplot je nezbyné pro uvolnění pupenů z dormance Jarovizace - příprava na přechod ke kvetení a tvorbě plodů, jep otřeba chlad regulace vnitřními faktory vnitrobuněčná – pomocí látek v buňce mezibuněčná - prostřednictvím rostlinných hormonů -fytohormony – hlavní postavení v regulaci životních procesů, jsou nespecifické (jeden může ovlivňovat více procesů) -stimulátory – povzbuzující auxiny – stimuluje prodlužovací fázi, tropismygibereliny – klíčení semen, rašení pupenůcytokininy – tvorba puenů, vývoj - inhibitory – brzdící kyselina abscisová – opad listů, navození dormance ethylen – dozrávání plodů, kvetení celistvost rostlinného těla je výsledkem korelace jednotlivých orgánů, které napomáhají fytohormony růstová korelace – apikální dominance - auxiny produkované vzrostným vrcholem inhibují růst postranních pupenů - obdobný vztah je mezi kořeny regenerace fyziologická – nahrazení opotřebovaných částí (zacelení jizev po opadlých listech) patologická – nahrazení poškozených částí buď činností existujících dělivých pletiv nebo přeměnou diferencovaných trvalých pletiv na pletiva dělivá > dělením buněk se vytvoří hojivé pletivo kalus (tvořen všehoschopnými buňkami), v něm se tvoří felogén, který vytvoří korovou vrstvu přes celou ránu polarita – trvalé rozlišení vrcholové části a spodního pólu, je podmíněna jednostranným tokem auxinů rozmnožování rostlin – pohlavní z jedné buňky, ze spory – výtrusem, který vzniká ve sporangiu z fragmentu organismu – šlahouny, řízky, stonky, opadavé pupeny (sleziník živorodý), pacibulky z úžlabiny listu, hlízy, oddenky, roubování, očkování (implantace pupenu, z něho vyroste větev)nepohlavní – splývání gamet z gametangií rostliny se rozmnožují pohlavně i nepohlavně pohlavní fáze – gametofytnepohlavní - sporofyt spora > vyroste gametofyt, ten má samčí nebo samičí gamety > splynutím zygota > vyroste sporofyt > redukčním dělením spory rodozměna izomorfní – podobná doba fáze gametofytu a sporofytuamizomorfní – jedna fáze převládá podle tvaru izogamety (vypadají stejně)amizogamety – liší seoogamie – samčí a samičíspermatozoid – má bičíkspermatická buňka – nemá bičík – nehýbe se pohyby rostlin reakce na podráždění fyzikální pohyby rostlina je nevykonává aktivně, živé i neživé části - hygroskopické – (otevírání šišky – vnější část vyschne, scvrkne – otevře se) - kohezní – ubude vody, vnější BS se vmáčkne > podtlak > otevření výtrusnice - explozivní – netýkavka vitální pohyby - pouze živé rostliny taxe–lokomoční pohyby – bičíkaté řasy (krásnoočko) pozitivní - za zdrojem podráždění (foto a chemo)negativní ohyby– nerovnoměrný transport auxinu – růstové pohyby – odlišný turgor na protějších stranách samovolné– krouživé pohyby klíčních rostlin před dosažením opory indukované- podnětem z vnějšího prostředí Tropismy – vůči zdroji fototropismus – auxin roste rychleji na zastíněné straně, ta roste rychleji a rostlina se ohýbá ke světlu geotropismus – st

Témata, do kterých materiál patří