Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
5. Fyziologie rostlin

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,2 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

vedení vody vedení na krátké vzdálenosti– bobtnání, difuze, osmóza (stélkaté rostliny, u vyšších rostlin při příčném vedení vody z rhizodermis (pokožky) do cévních svazků a z nich do buněk nadzemních orgánů) bobtnání – vázání vody na koloidy (např. makromolekuly bílkovin, při příjmu vody buněčnými stěnami kořenových vlásků nebo při klíčení semen difuze – pronikání částic látek z míst z vyšší koncentrací do míst s nižší, probíhá i přes propustnou membránu (buněčnou stěnu) osmóza– difuze přes polopropustnou membránu (např. CM), propouštění jen velmi malých molekul rozpouštědla (vody), vždy směrem do koncentrovanějšío roztoku - izotonický roztok – stejná koncentrace jako uvnitř buňky - hypertonický – větší množství rozp. látek, b. se scvrkává - hypotonický - plazmoptýza –prasknutí buňky, jde do ní voda z okolí transport vody apoplast – mezibuněčné prostory v rostlině (šíření při difuzi) symplast – šíření přes buňky při osmóze, dodání E adheze vody – přilnavost koheze – soudržnost dálkový transport vody apoplastem probíhá systémem trubic (cévami a cévicemi dřevních svazků), předpokládá adhezi (přilnavost) ke stěnám cév a kohezi (soudržnost) vody a) transpirační sání - pasivní děj, do chodu ho uvádí transpirace (sníží se vodní potenciál) transpirační proud– kořenové vlásky > přes kůru a endodermis > dřevnaté části cévních svazků kořene > stoupá jako míza do vyšších částí stonku > cévní svazky listu > jednotlivé buňky > průduchy ven rychlost vody – 50m/h transpirace – stomatární (výpar pomocí průduchů), kutikulární (celým povrchem kromě průduchů, ty jsou v horku uzavřeny), lenticlární (výpar lenticelami v borce kmenů a větví) intenzita transpirace – rychlost výparu vody b) kořenový vztlak symplastem spotřeba energie, udržuje se totiž negativní osmotický potenciál a voda je vytlačována i proti vodnímu potenciálu – vytlačování nasáté vody vzhůru pomocí bobtnání a osmotickými silami Vodní bilance rostliny je vztah mezi příjmem a výdejem vody. minerální výživa sušina – kytka po 105°C biogenní prvky – bez nich se život neobejde makrobiogenní – alespoň 1 g v sušině – hlavní živiny, ve všech rostlinách ve velkém množství, mají hlavně stavební funkci - C, O, H, N, P, S, K, Mg, Ca - C, O, H a N jsou organogenní – nejvíce se podílí na stavbě org. sloučenin mikrobiogenní (stopové) – katalycká fce, nad 0,1 g v sušině - Fe, Zn, Mn, Cu, Mo, B, Cl,... příjem minerálních látek je spojen s příjmem a pohybem vody v rostlině, je zajišťován zejména kořenovou soustavou -většina prvků je přijímána v iontové formě, výjimkou je příjem O2 a CO2 a někdy N2 hnojiva přirozená - dodávají veškeré živiny a přispívají k tvorbě humusu (hnůj, močůvka,...) průmyslová hnojiva – vždy jen některé prvky faktory ovlivňující růst rostlin ontogeneze – individuální vývoj od vzniku po zánik období juvenilní embryonální fáze (od vzniku zygoty do vzniku semena) vegetativní fáze (od klíčení do založení pohl. orgánů)dospělosti generativní fáze (založení pohl. org.) senescence (stárnutí – smrt) délka ontogeneze jednoleté rostliny - letničky (jaro – podzim)ozim – obilí (podzim – další rok)efemer – osívka (několik týdnů)dvouleté – mrkev, zelí (jeden rok vegetativní fáze., druhý rok generativní)víceleté jednoplodící (monokarpické), agáve mnohoplodící (polykarpické) kvantitativní změny – růst kvalitativní – proces diferenciace Růst – nevratné zvětšování rozměrů a hmotnosti fáze růstu – zárodečná (embryonální)– zvětšuje se počet buněk, jejich velikost zůstává - prodlužovací (elongační)– buňky zvětšují svůj objem příjmem vody, , zesilování buněčné stěny a ukládání materiálu, stoupá obsah bílkovin, centrální vakuola - rozlišovací (diferenciační) fáze– buňky se tvarově a funkčně specializují, dochází k dělbě práce ovlivnění růstu – rychlejší růst v noci - nejvíce ovlivňují změny teploty, vlhkosti a přísunu minerálů mírný pás – jen někde nepřerušený růst, ale častějčí je střídání tří fyziologických fází - růstová (vegetativní) - rozmnožovací (reprodukční) - odpočinková (klidová, dormantní) dormance – vegetační klid, příprava na pravidelný příchod nepříznivých podmínek > redukce organismu (opad listů) nebo vytváření klid. stadií (seme

Témata, do kterých materiál patří