Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
5. Fyziologie rostlin

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.2 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

b) kořenový vztlak

symplastem

spotřeba energie, udržuje se totiž negativní osmotický potenciál a voda je vytlačována i proti vodnímu potenciálu

– vytlačování nasáté vody vzhůru pomocí bobtnání a osmotickými silami

Vodní bilance rostliny je vztah mezi příjmem a výdejem vody.

minerální výživa

sušina – kytka po 105°C

biogenní prvky – bez nich se život neobejde

makrobiogenní – alespoň 1 g v sušině

– hlavní živiny, ve všech rostlinách ve velkém množství, mají hlavně stavební funkci

- C, O, H, N, P, S, K, Mg, Ca

- C, O, H a N jsou organogenní – nejvíce se podílí na stavbě org. sloučenin

mikrobiogenní (stopové) – katalycká fce, nad 0,1 g v sušině

- Fe, Zn, Mn, Cu, Mo, B, Cl,...

příjem minerálních látek je spojen s příjmem a pohybem vody v rostlině, je zajišťován zejména kořenovou soustavou

-většina prvků je přijímána v iontové formě, výjimkou je příjem O2 a CO2 a někdy N2

hnojiva

přirozená - dodávají veškeré živiny a přispívají k tvorbě humusu (hnůj, močůvka,...)

průmyslová hnojiva – vždy jen některé prvky

faktory ovlivňující růst rostlin

ontogeneze – individuální vývoj od vzniku po zánik

období

 • juvenilní

  • embryonální fáze (od vzniku zygoty do vzniku semena)

  • vegetativní fáze (od klíčení do založení pohl. orgánů)

 • dospělosti

  • generativní fáze (založení pohl. org.)

  • senescence (stárnutí – smrt)

délka ontogeneze

 • jednoleté rostliny - letničky (jaro – podzim)

 • ozim – obilí (podzim – další rok)

 • efemer – osívka (několik týdnů)

 • dvouleté – mrkev, zelí (jeden rok vegetativní fáze., druhý rok generativní)

 • víceleté

  • jednoplodící (monokarpické), agáve

  • mnohoplodící (polykarpické)

kvantitativní změny – růst

kvalitativní – proces diferenciace

Růst – nevratné zvětšování rozměrů a hmotnosti

fáze růstu

– zárodečná (embryonální) – zvětšuje se počet buněk, jejich velikost zůstává

- prodlužovací (elongační) – buňky zvětšují svůj objem příjmem vody, , zesilování buněčné stěny a ukládání materiálu, stoupá obsah bílkovin, centrální vakuola

- rozlišovací (diferenciační) fáze – buňky se tvarově a funkčně specializují, dochází k dělbě práce

ovlivnění růstu – rychlejší růst v noci

- nejvíce ovlivňují změny teploty, vlhkosti a přísunu minerálů

mírný pás – jen někde nepřerušený růst, ale častějčí je střídání tří fyziologických fází

- růstová (vegetativní)

- rozmnožovací (reprodukční)

- odpočinková (klidová, dormantní)

dormance – vegetační klid, příprava na pravidelný příchod nepříznivých podmínek > redukce organismu (opad listů) nebo vytváření klid. stadií (semena, hlízy, cibule,...)

kyselina abscisová zpomaluje růst

regulace ontogeneze vnějšími faktory

- světlo – barviva s fcí čidel, která absorbují světlo a vyvolávají růstové a vývojové změny

Témata, do kterých materiál patří