Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


22. SMYSLOVA SOUSTAVA CLOVEKA

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (499,02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

22. Smyslová soustava člověka ústrojí smyslová= poskytují centrální nervové soustavě informace o vnějším a vnitřním prostředíčidlo (receptor)= vybírají z prostředí podněty, ze tří částí: 1. receptory:a) exteroreceptory – přijímají podněty z vnějšího prostředí b) interoreceptory – přijímají podněty z vnitřního prostředí c) proprioreceptory – přijímají podněty ze svalů, šlach a kloubů 2. z dostředivých nervových drah – spojují receptory s mozkovou kůrou zpravidla 3 neurony: a) z neuronu vedoucího vzruch do míchy, prodloužené míchy a středního mozku b) z neuronu vedoucího vzruch dále do talamů mezimozku c) z neuronu vedoucího vzruch z talamu do mozkové kůry 3. z korové části, kde je proveden rozbor (analýza) informace Ústrojí zrakové orgánem zraku je oko v embryonálním vývoji se zakládá jako váčkovitá vychlípenina mezimozkuváček se dotkne ektodermuvchlípením se promění v oční pohárekektoderm * v místě dotyku základ čočky a z vnitřního vchlípené stěny se vyvine sítnice koule oční ze 3 vrstev: 1.povrchová(tvořená bělimou a rohovkou), 2.střední cévnaté (tvořené cévnatkou, řasnatým tělískem a duhovkou), 3.vnitřní vrstvy (tvořené světločivnou sítnicí)bělima - tuhá, bílá vazivová blána, upínají se na ní okohybné svaly, vzadu bělimu prostupuje zrakový nerv, vpředu přechází v průhlednourohovku, která je vyklenutějšícévnatka – vzadu vystýlá oční kouli, obsahuje cévy, vpředu vybíhá v řasnaté těleso s četnými výběžky, na nichž je zavěšenačočka, z krve protékající řasnatým tělesem se tvoříkomorová voda, před řasnatým tělesem je kruhovitá clonaduhovka,která má uprostřed kruhovitý otvor –zřítelnici (zornici), hladké svaly uspořádané v duhovce umožňují rozšiřování nebo zužování zornice, barvu určuje množství obsažených pigmentových buněkčočka–dvojvypuklá, tahem vlákének řasnatého tělesa se buď zplošťuje nebo ochabnutím vlákének vyklenuje (akomoduje),akomodace čočky umožňuje ostré vidění předmětů bližších než 5 m, prostor mezi rohovkou a čočkou je duhovou rozdělen na 2 části -přední a zadní komorovou část, vyplněné komorovou vodou, prostor mezi čočkou a sítnicí vyplňuje rosolovitýsklivecsítnice – vystýlá vnitřní povrch cévnatky, tvořená 4 vrstvami: vnitřní přiléhající k rohovce,pigmentová vrstva pod níž jsou smyslové buňky sítnice – tyčinky (cca 130 miliónů) a čípky (cca 7 miliónů), výběžky těchto buněk jsou spojeny vrstvoudvojpólových (bipolárních) buněkpřevádějí vzruchy z tyčinek a čípků na čtvrtou vrstvu tvořenou nervovými buňkamimísto, kde vystupuje z oční koule zrakový nerv, je bez tyčinek a čípků a nazývá seslepá skvrnanejvětší nakupení čípků je asi 4mm od slepé skvrny na vkleslém místě sítnice –žlutá skvrna místo nejostřejšího vidění optickou soustavu oka tvoří rohovka, komorová voda, čočka a sklivecna rozhraní těchto světlolomných prostředí se světelný paprsek lámena sítnici se promítá ostrý, zmenšený a obrácený obraz pozorovaného předmětu poruchy lomivosti= refrakční vady krátkozrakost – větší zakřivení čočky/ prodloužením optické osy oka, takže obraz * před sítnicí, vada se napravuje čočkami (rozptylkami) dalekozrakost – nedostatečné vyklenutí čočky/ zkrácení optické osy oka, takže obraz * vzniká za sítnicí, vada se napravuje čočkami (spojkami)barevné vidění – umožňují čípky soustředěné především ve žluté skvrně, 3 druhy čípků rozlišují 3 druhy barev – modrou, zelenou a červenoukombinací * barevné vjemy schopnost rozlišovat barvy=barvocit poruchy barevného vidění=barvoslepost– patří mezi dědičné choroby, většinou je částečná barvoslepostneschopnost rozlišovat červenou a zelenou barvu (daltonismus)vidění za šera – umožňují tyčinky umístěné hlavně v okrajových částech sítnice, citlivější na světlo, nerozlišují barvy, činnost tyčinek umožňujeoční purpur- rhodopsin (v konečcích receptorových buněk), světlem se rozkládá a ve tmě znovu obnovujecitlivost očí závisí na množství rhodopsinu přidané orgány oka víčka, spojivka, ústrojí slzní a okohybné svalyvíčka chrání oko zpředuvnitřní stranu víček pokrýváspojivkapřechází v oční kouli a kryje zpředu bělimu až po okraj rohovkyslzní žláza – uložena v očnicové dutině nad oční koulí na její zevní straně, vývody vedou do spojivkového vaku, její sekret – slzy vymývají spojivku a jsou roztírány po rohovcechrání ji tak před vysycháním, slzy se shromažďují ve vnitřním očním koutkuodtékají do slzního váčkuslzovodem do nosní dutiny pohyb oční koule zajišťuje 6 příčně pruhovanýchočních svalů, poruchou některého z nich *šilhání Ústrojí sluchové člověk rozlišuje zvuky v rozsahu 16 až 20 000 Hzorgán sluchu jeucho, dělí se na 3 části: zevní ucho slouží k zachycování a vedení zvuků boltec je tvořen pružnou chrupavkou zevní zvukovod je trubice vystlaná jemnou kůží s četnými mazovými žlázami, proti střednímu uchu je zvukovod uzavřenbubínkem – pružná blána, která se zvukovými vlnami rozkmitá střední ucho dutina ve spánkové kosti spojena Eustachovou trubicí s nosohltanem vystlána tenkou sliznicí

Témata, do kterých materiál patří