Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
22. SMYSLOVA SOUSTAVA CLOVEKA

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (499.02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

22. Smyslová soustava člověka

 • ústrojí smyslová= poskytují centrální nervové soustavě informace o vnějším a vnitřním prostředí

 • čidlo (receptor)= vybírají z prostředí podněty, ze tří částí:

  • 1. receptory: a) exteroreceptory – přijímají podněty z vnějšího prostředí

b) interoreceptory – přijímají podněty z vnitřního prostředí

c) proprioreceptory – přijímají podněty ze svalů, šlach a kloubů

 • 2. z dostředivých nervových drah – spojují receptory s mozkovou kůrou zpravidla 3 neurony: a) z neuronu vedoucího vzruch do míchy, prodloužené míchy a středního mozku

b) z neuronu vedoucího vzruch dále do talamů mezimozku

c) z neuronu vedoucího vzruch z talamu do mozkové kůry

 • 3. z korové části, kde je proveden rozbor (analýza) informace

Ústrojí zrakové

 • orgánem zraku je oko

 • v embryonálním vývoji se zakládá jako váčkovitá vychlípenina mezimozku→váček se dotkne ektodermu→vchlípením se promění v oční pohárek→ektoderm * v místě dotyku základ čočky a z vnitřního vchlípené stěny se vyvine sítnice

koule oční

 • ze 3 vrstev: 1. povrchová (tvořená bělimou a rohovkou), 2. střední cévnaté (tvořené cévnatkou, řasnatým tělískem a duhovkou), 3. vnitřní vrstvy (tvořené světločivnou sítnicí)

 • bělima - tuhá, bílá vazivová blána, upínají se na ní okohybné svaly, vzadu bělimu prostupuje zrakový nerv, vpředu přechází v průhlednou rohovku, která je vyklenutější

 • cévnatka – vzadu vystýlá oční kouli, obsahuje cévy, vpředu vybíhá v řasnaté těleso s četnými výběžky, na nichž je zavěšena čočka, z krve protékající řasnatým tělesem se tvoří komorová voda, před řasnatým tělesem je kruhovitá clona duhovka, která má uprostřed kruhovitý otvor – zřítelnici (zornici), hladké svaly uspořádané v duhovce umožňují rozšiřování nebo zužování zornice, barvu určuje množství obsažených pigmentových buněk

 • čočka – dvojvypuklá, tahem vlákének řasnatého tělesa se buď zplošťuje nebo ochabnutím vlákének vyklenuje (akomoduje), akomodace čočky umožňuje ostré vidění předmětů bližších než 5 m, prostor mezi rohovkou a čočkou je duhovou rozdělen na 2 části - přední a zadní komorovou část, vyplněné komorovou vodou, prostor mezi čočkou a sítnicí vyplňuje rosolovitý sklivec

 • sítnice – vystýlá vnitřní povrch cévnatky, tvořená 4 vrstvami: vnitřní přiléhající k rohovce, pigmentová vrstva pod níž jsou smyslové buňky sítnice – tyčinky (cca 130 miliónů) a čípky (cca 7 miliónů), výběžky těchto buněk jsou spojeny vrstvou dvojpólových (bipolárních) buněk→převádějí vzruchy z tyčinek a čípků na čtvrtou vrstvu tvořenou nervovými buňkami

 • místo, kde vystupuje z oční koule zrakový nerv, je bez tyčinek a čípků a nazývá se slepá skvrna

 • největší nakupení čípků je asi 4mm od slepé skvrny na vkleslém místě sítnice – žlutá skvrna →místo nejostřejšího vidění

 • optickou soustavu oka tvoří rohovka, komorová voda, čočka a sklivec⇒na rozhraní těchto světlolomných prostředí se světelný paprsek láme→na sítnici se promítá ostrý, zmenšený a obrácený obraz pozorovaného předmětu

 • poruchy lomivosti= refrakční vady

  • krátkozrakost – větší zakřivení čočky/ prodloužením optické osy oka, takže obraz * před sítnicí, vada se napravuje čočkami (rozptylkami)

  • dalekozrakost – nedostatečné vyklenutí čočky/ zkrácení optické osy oka, takže obraz * vzniká za sítnicí, vada se napravuje čočkami (spojkami)

Témata, do kterých materiál patří