Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


47. Vznik života na zemi

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (14,07 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

47. Vznik života na Zemi Nevědecké teorie - 1. náboženské názory - křesťanství, evolucionismus - Bůh stvořil svět - 2. spontánní abiogeneze - vymysleli si to, ale nedokázali si to vysvětlit - Louis Pasteur vyvrátil -> přechod mezi vědeckou a nevědeckou Vědecké teorie - 3. teorie panspermie - život byl zanesen z vesmíru - spousta faktorů nebyla brána v potaz - 4. autochtonní abiogeneze - autochtonní = z anorganických látek až po organické látky - život vznikl na naší planetě - teplota, voda v kap. stavu, min. látek 5. Teorie koacervátů - Alexandr Ivanovič Oparin - ruský biolog - 1 z teorií - vysvětluje vznik života na Zemi - přijímána, ověřena - spolupráce s J. B. S. Haldanem - teorie zpřesněna a ověřena dalšími biology - Stanley Miller, Harold Urey -> 1952 - ověřovací experiment - teorie vědecké abiogeneze života na Zemi v podmínkách formování zemské kůry - počátek = Velký třesk - hmota energie akumulována do malého prostoru -> uvolnění energie -> záření a zbytek dal základ prvkům, ze kterých je vše sestaveno - stáří Země je cca 4,7 mld. let -> formují se geosféry, zemský plášť -> vzniká anaerobní prostředí - CO2, voda, vodní pára, těkavé plyny, minimum kyslíku, sopečná činnost (tlaky, teploty), teplotní šoky, UV záření a ionizující záření - v procesu chemické evoluce vznikly jednoduché organické látky působením fyzikálně-chemických faktorů -> syntéza protobiontů - soubor organických látek ve vodě = prapolévka - organické látky vykazují znaky života - pohyb, vytvářejí shluky -> rozpad na fragmenty -> *mikrosféry, koacerváty - koacerváty - protobionta, kt. vznikly samosestavením z roztoku proteinů, sacharidů, lipidů a NK - primitivní metabolismus, připomínají buňky, mají membránu, přijímají látky z okolí uvnitř probíhají reakce, reprodukce rozpadem při dostatečné velikosti - eobionti - živé soustavy se ohradí od prostředí - udržení homeostázy -> klíčový mezník - vznik primitivní buňky -> biologická evoluce - vysoce organizované formy - psychosociální evoluce mikrosféry - ve vodě nabobtnaly a rozpadly se - nové částice měly genetický základ + jednoduchý metabolismus 6. teorie edosymbiózy - * eukaryot - výhodné spojení prokaryot . mitochondrie a chloroplasty byly pohlceny NÁZORY BIOLOGŮ Carl Liuné - rodové a druhové jméno - onačení člověka - homo sapiens - mezi netopýry, opice a poloopice - 1. umělý botanický systém - podle počtu tyčinek a plodolistů - nejdříve náboženské teorie - neměnnost a stálost druhů - neuznával vliv prostředí -> později připustil možnost vzniku nových druhů náhlou přeměnou nebo křížením Georges Buffon - změna časem vlivem prostředí - nucen odvolat Georges Cuvier - teorie katastrof - zničí vše živé a nové vzniká, přibydou nové druhy Jean Baptiste de Lamarck - první myšlenky evoluční teorie - větvení vývojových linií - aktivně se přizpůsobují = omyl - orgány, které nepoužívá - zakrní - získané vlastnosti během života se dědí = omyl Charles Darwin - 5 let cesta kolem světa - zákon konvergence - živočichové žijící ve stejném prostředí mají stejné nebo podobné znaky - zákon divergence - živočichové stejného druhu žijící v jiných podmínkách mají odlišné znaky - hybnou silou evoluce je přírodní výběr - nesilnější vítězí - organismy jsou pasivní subjekty výběru - proměnlivost znaků mezi generacemi Hugo de Vries - mutacionismus - evoluční změny dány v genech - neodarwinismus - dawinismus + mendelismus = přírodní výběr + mutace

Témata, do kterých materiál patří