Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
5.PLAVUNE,+PRESLICKY,+KAPRADINY,+NAHOSEMENNE+ROSTLINY (1) - kopie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (115.94 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • Lyginodendrové – byly to rostliny, které vypadají jako stromovité kapradiny, měly primitivní vajíčka
  dozrávající v semena
  - význam: dřevo, vytvářejí ekosystém, klima: zadržují vodu, paliva

 • Cykasy

  • dřeviny stromového vzhledu

  • zpeřené listy na vrcholu kmene

  • plodolisty (megasporofyly) a ♂ tyčinky (mikrosporofyly)

  • Některé druhy dvoudomé

  • Jen v tropech a subtropech – od Madagaskaru po Japonsko

 • Jinany

  • jediný druh – jinan dvoulaločný (Ginkgo piloba). Dvoudomý strom s vějířovitými dvoulaločnými listy

  • Tyčinky (mikrosporofyly) vyrůstají ze zkrácených větviček (brachyblastů) jako jehnědovité soubory

  • Plodolisty (magasporofyly) nesou 2 vajíčka – po oplození se jedno vyvyjí v kulaté semeno podobné peckovici

  • U nás se pěstuje jako okrasná dřevina v parcích, listy na zimu opadají

 • Jehličnany

  • mikrosporofyly a megasporofyly tvoří oddělené šištice

  • některé druhy jsou dvoudomé

  • borovice lesní – jehlice vyrůstají ve dvou svazečcích

  • samčí květy jsou tvořeny šišticí tyčinek

  • každá tyčinka má 2 prašná pouzdra (výtrusnice), kde dozrávají pylová zrna (samčí mikrospory)

  • samičí květy jsou tvořeny šišticí plodolistů s 2 nahými vajíčky

  • Borovice kleč, borovice černá, borovice vejmutovka, jedle bělokorá, modřín opadavý. V parcích se pěstují tisy, zeravy, cypříšky a jalovce

  • Lesní porosty ovlivňují klima krajiny a její vodní režim

 • Pylová zrna – (♂ mikrospory) vznikají meiotickým dělením mateřských buněk v prašných pouzdrech. Obsahují velkou vyživovací (vegetativní) buňku a menší rozmnožovací (generativní) buňku, které představují ♂ gametofyt. Buňky jsou chráněny blánou vyfouklou na dva vzdušné vaky.

 • Vajíčka – (♀ výtrusnice) mají jeden obal přes celý mnohobuněčný diploidní nucellus až na klový obal. Jedna buňka nucellu se zvětší a meioticky se dělí za vzniku 4 haploidních buněk (makrospor). 3 menší zaniknou a zbylá makrospora se mění na zárodečný vak. Jeho jádro se mnohonásobně dělí, vzniknou buněčné přehrádky a samičí prokel ve kterém se na straně klového otvoru 3 až 6 zárodečníků obsahujících po jedné vaječné buňce.

 • Opálení a oplození – zralá vajíčka z klového otvoru vylučují prolinační kapku na které se zachycují pylová zrna roznášená větrem. Pyl je vztažen na nucellus. Poté se otvor klový uzavře a pyl začne klíčit v pylové láčky, které prorůstají nuccelem k zárodečníkům. Přes zimu se růst zastaví a pokračuje až v červnu. V pylové láčce se generativní buňka rozdělí za vzniku 2 nepohyblivých spermatických buněk. Měnší z nich zaniká, větší oplodní vaječnou buňku v zárodečníku za vzniku zygoty, která se přemění na zárodek (embryo). Vajíčko se přemění na křídlaté semeno Samčí šištice se po oplození zvětšuje, zdřevnatí a přemění na plodní šišku.

Témata, do kterých materiál patří