Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
22. Oběhová soustava

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (302,4 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

22. Oběhová soustava 22. Oběhová soustava FYLOGENEZE: vývojově jednodušší živočichové bez cévní soustavy (houby, žahavci, ploštěnci, hlísti)cévní soustava až u živočichů s coelomen (pravou druhotnou tělní dutinou) CS otevřená – měkkýši, členovcihemolymfa (krvomíza) se volně rozlévá do mezibuněčných prostoru členovců hřbetní céva, u měkkýšů srdce (plži 1komora+1předsíň, mlži 1+2, někteří hlavonožci 1+4) CS pseudohemální – ostnokožcisoustava cév, krev se mísí s mořskou vodou, bez srdce CS uzavřená - kroužkovci, obratlovcikrev koluje v céváchu kroužkovců hřbetní cévau obratlovců:srdce + žíly (do srdce, tenkostěnné, s chlopněmi),tepny (do srdce, tlustostěnné a pružné),vlásečnice (probíhá výměna plynnů)venózní srdce – paryby, rybyarteriovenózní srdce – obojživelníci (1 kom. + 2 před.)plazi (1 kom. + 2 před. s částečně oddělenými oběhy přepážkou) ptáci (2+2, do těla vede levý oblouk aorty)savci (2+2, do těla pravý oblouk aorty, výjimkou bezjaderné erytrocyty) TĚLNÍ TEKUTINY základní složkou voda – obsahuje rozpuštěné organické a anorganické látkyintracelulární(=nitrobuněčná) – 2/3 objemuextracelulární (=mimobuněčná) – 1/3 objemumezibuněčná tekutina: tkáňový moktekutina v cévách: krev a míza (=lymfa)krev → tkáňový mok → míza funkce: rozvod plynů (kyslíku) a živin k buňkámstálé vnitřní prostředí = homeostáza MÍZNÍ SOUSTAVA funkce:odvádí přebytek tkáňového moku ve formě mízy a svádí ji do žilné krveodvádí metabolity z tkánísoučást obranného mechanismu těla(mízní uzliny)míza = čirá tekutina, obsahuje lymfocyty a soli stejně jako krevní plazma, ale méně bílkovinmízní vlásečnice – v nich se tkáňový mok mění na mízu → mízní cévy → mízní kmenymízní uzliny – v průběhu mízních cév, obsahují množící se lymfocyty – filtrace mízy KREV funkce:udržování homeostázy (osmotický tlak, pH, vyrovnávání teploty pomocí dilatace a konstrikce cév)imunitatransport– rozvod dýchacích plynů, živinodvod zplodinvitaminy, hormonykrevní elementy = červená, vazká, neprůhledná tekutina v těle cca 5,5 lsložena z krevní plazmy a krevních tělísek (buněk) krevní plazma = tekutá složka krve, průhledná, slabě nažloutlá kapalina 91% voda, 7% bílkoviny, 0.9% anorganické látky, 0.1% glukózastálé pH = 7.4osmotická hodnota odpovídá 0,9 % roztoku NaCl (=fyziologický roztok) krevní destičky = trombocyty vznik v kostní dřeni odškrcováním cytoplazmy z buněk megakaryocytůbezjadernéfunkce při zástavě krvácenísrážení krve: poranění cévy → rozpad trombocytů → uvolní se enzym trombokináza → trombokináza přeměňuje protrombin obsažený v krevní plazmě na trombin → působením trombinu se fibrinogen (=rozpustná krevní bílkovina) mění na nerozpustnýfibrin → vzniká síť vláken fibrinu na kterou se zachytávají krevní buňky → vznikákrevní koláč → uzavření cévy → zůstává krevní sérum (krevní plazma bez fibrinogenu) červené krvinky = erytrocyty bezjadernéhemoglobin = červené krevní barvivo (obsahuje FeII) – váže O2 → dioxygenhemoglobinvznik v kostní dřeni z nediferencovaných kmenových buněkzánik po 120 ve slezině a játrechhemolýza = rozpad erytrocytů spojený s uvolňováním hemoglobinu do krvehemoglobin se mění na žlučová barviva (billirubin, biliverdin)Fe znovu využito k tvorbě hemoglobinu, část se vyloučísedimentace: při zamezení srážlivosti krve se její části rozdělí podle hmotnosti – erytrocyty klesají ke dnuzrychluje se při infekčních a zánětlivých onemocněních bílé krvinky = leukocyty bez stálého tvaru, průsvitné, jadernéaméboidní pohyb, většina schopna fagocytózydiapedéza = prostupování stěnami vlásečnic do mezibuněčných prostor (u některých leukocytů)počet stoupá při infekcích, zánětech, nádorových aj. onemocněníchvznik v kostní dřeni nebo v lymfoidní tkáni granulocyty – v cytoplazmě obsahují zrna, která se dají obarvitfagocytóza bakterií a jiných cizorodých částečekdělí se podle barvitelností granulí specifickými barvivy:neutrofilníeozinofilníbazofilní agranulocyty – bez barvitelných zrnmonocyty z histiocytů (=primitivní buňky ve vazivu)putují do tkání, kde dospívají v makrofágy → fagocytóza,nespecifická imunitalymfocyty – vznik v kostní dřeni nebo brzlíkuspecifická imunitalymfocyty Blymfocyty T IMUNITA chrání tělo před cizorodými látkami a patogeny nespecifická:lidská kůže – mechanická zábrana proti proniknutí patogenů + baktericidní účinky díky kyselinám, močovině a solím v potusliny – baktericidní enzym lyzozymHCl v žaludečních šťáváchfagocytující bílé krvinky: granulocyty a monocytyinterferony = bílkoviny vylučované buňkami napadenými viryvážou se na zdravé buňky a činí je rezistentnízvýšení tělesné teploty (díky leukocytům, které uvolní pyrogeny)zánět = ochranné a opravné nespecifické reakce – fagocytující buňky požírají bakterie specifická:antigen = cizorodá makromolekulární látka (bílkovina nebo polysacharid), proti které vytvoří imunitní systém protilátkuprotilátka = bílkovinyimunoglobuliny T-lymfocyty –buněčná imunita zaměřeno proti buňkám transplantovaných tkání a proti pozměněným buňkám vlastního těla (nádorové, napadené viry)při transplantacích potlačováno imunosupresivními látkami B-lymfocyty –humorální imunita (látková) na povrchu receptory pro vazbu antigenupo navázání antigenu dělení lymfocytů → plazmatické buňky – tvoří protilátky → paměťové buňky – imunologická paměť – při dalším setkání s antigenem sekundární imunologická reakce Transplantace KREVNÍ SKUPINY na povrchu membrány červených krvinek antigeny (aglutinogeny)v krevní plazmě protilátky (aglutininy)u člověka existuje mnoho antigenů – nejdůležitější je systém ABO a Rh faktor systém ABO lidskou populaci lze rozdělit do 4 skupin: krevní skupiny A, B, 0, AB (označují druh antigenu na povrchu erytrocytů)protilátky v krevní plazmě jsou pak: anti B, anti A, anti A + anti B Rh faktor = aglutinogen obsažený v krvi asi 85% lidské populace → Rh+ lidé bez Rh → Rh-proti Rh faktoru nejsou běžně v krvi protilátkyprotilátky se vytváří druhotně při opakovanétransfuzi Rh+ krve Rh- příjemci nebou Rh- matky s Rh+ plodem znalost krevních skupin má význam při transfuzi (krevním převodu) – dárce a p

Témata, do kterých materiál patří