Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


6. Ontogeneze rostlin

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (12,69 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

6. Ontogeneze rostlin -původ a vývoj jedince růst - kvantitativní změna - aktivní růst - dělení buněk - změna hmotnosti a velikosti - pasivní růst - ukládání vody do vakuol vývoj - kvalitativní změna - diferenciace a specializace buněk = vznik orgánů fáze růstu: 1, embryonální (zárodečná) - vznik zygoty -> *embrya 2, vegetativní (růstová) - klíčení semen, končí založením reprodukčních orgánů 3, reprodukční (dospělost) - období rozmnožování 4, senescence (stárnutí) - chátrání buněk, snižování efektivity procesů klíčení rostlin: 1, dormace - období vegetačního klidu, spánku semen (dozrání semen) - úspora energie, kt. pomůže organismu přežít - vyvolána například špatným počasím 2, jarovizace - období chladu působící na rostoucí rostlinu stimuluje kvetení - jarovizační stimul je na vrcholových meristémech - vlivem chladu se indukují enzymatické reakce (intenzivnější dýchání) podmínky pro klíčení rostlin: 1, voda - bobtnání semen 2, vzduch - dýchání semen 3, teplota - 20 - 25°C délka života rostlin A, jednoleté - v jeden rok vyrostou a proběhne rozmnožování - letničky, ozimy (přezimují), efemery (monokarpické - jednou za rok semena) B, dvouleté - 1. rok - vegetativní orgány, 2. rok - reprodukční orgány - petržel, mrkev, divizna -> monokarpické C, vytrvalé - dřeviny a byliny (cibule, hlízy, oddenky) - monokarpické i polykarpické Vnější podm.: teplota - dormace, jarovizace světlo - roční periodicita - rozdíl mezi délkou světla mezi létem a zimou - fotoperioda = délka denního osvětlení nutná pro kvetení - rostliny dlouhodenní <12, krátkodenní >12 (listopadka), neutrální - je jim to jedno - etiolizace - vlivem nedostatku světla žlutá barva, poléhavé stonky - jarní aspekt - po zimním období, vykvétají světlomilné rostliny (bledule, sněženka) voda, minerály Vnitřní podm.: fytohormony - stimulátor růstu (auxiny, cytokininy) - růstové regulátory -> zakořeňování - inhibitory růstu (etylen, kyselina abscisová ABA) - dozrání plodů -> na vzrostných vrcholech - auxiny podmiňují dominanci vzrostného vrcholu regenerace: - obnova pletiv, orgánů - poškozené místo - jizva po odpadlém listu, odstřižená větev - primární nebo sekundární meristém tvoří KALUS (hojivé pletivo) -> * tenká vrstva korku

Témata, do kterých materiál patří