Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
9. fyziologie rostlin

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

9. Fyziologie rostlin Vodní režim - Vodní potenciál –informace o množství vody v systémech a kde je vázána, vypočteme z osmatického tlaku uvnitř buňky a okolního tlaku (v Pa – jednotka tlaku) - Sušina – rostlina zbavená vody vysušením, na základě váhového úbytku odvodíme úbytek vody - Příjem vody Pasivní – difúzí –bez využití energie buňky = rozptýlení látky do okolí Probíhá mezibuněčnými prostory = apoplasticky Na krátké vzdálenosti¨ Po koncentračním spádu – z koncentrovanějšího prostředí do méně konc. Pohání ji transpirace = vypařování Rychlejší, bez spotřeby energie, olistěná rostlinaAktivní – osmózou Přes cytoplazmatickou membránu buněk (symplasticky) Rostlinou regulovatelné, za spotřeby energie ve formě ATP Z méně konc. prostředí do více konc. Pomalejší, na krátké vzdálenosti Bezlistá rostlina – jaroTranspirace =hnací síla výdeje vody pomocí průduchů na listech, jinak by rostlina vyschla pokud mají svěrací buňky málo vody, tak mají nízký tlak cytoplazmy a jejich tvar je povislý – tím uzavřou průduchovou štěrbinu a tím zabrání vypařování pokud mají svěrací buňky vody dostatek, je mezi nimi otevřená průduchová štěrbina transpirační proud (vede vodu a min. látky) – v dřevové části, cévy, cévice - Průduchy– tvořeny 2 svěracími buňkami, najdeme je naspodu listu - Gutace– vylučování vody v kapalném skupenství z otvorů na okraji listů – vodních skulin (=HYDATOD) – neuzavíratelné otvůrky Rostlina se zbavuje přebytečné vody při vysoké vlhkosti vzduchu – časté u travin nebo brzy ráno – rosa Minerální výživa - Potřeba minerálů MakroprvkyMikroprvkyStopové prvky Makroprvky - Víc než 1g v 1 kg organické hmoty C – rostlina ho získává autotrofně – z CO2 – stavební funkceO– příjem ve formě O2, dýchací funkce – získávání energie oxidací živin, stavební funkceH– příjem ve formě H2O – hydrogenace, stavební funkce, získávání energie, zajišťuje stálé pH buněkN– ve formě NH4+ (amonného kationtu) a dusičnanového aniontu (NO3-) a ve formě aminokyselin Tvorba aminokyselin a jejich spojením bílkoviny, heterocyklické sloučeniny Dusíkaté báze – nukleové kyseliny, alkaloidy Způsobuje sytější zelenou barvu – stavebním materiálem chlorofilu Vyšší vzrůst – bílkoviny (enzymy), stavební látky, sacharidy Hnojení (dusičnany – hnojiva) = ledky – český ledek NH4NO3 P – H2PO4- - do rostliny se dostává vodou (všechny ionty) – kořenem tvorba ATP, nukleových kyselin, tvorba plodů hnojivo Superfosfát K– draselné ionty K+- význam: regulují osmatický tlak – ovlivňuje otevírání a zavírání průduchů Koloběh živin - Minerální látky se vracejí do půdy zabudované do organických sloučenin, např. při opadu listí, opadu kmenů při úhynu rostliny - Saprofytickým řetězcem se postupně uvolňují = mineralizace Výživa - Většinouautotrofní organismy – C z C02, nejčastější fotoautotrofie – energii dodává světlo - Mixotrofie –kombinace autotrofie a heterotrofie, např. masožravé rostliny (z hmyzu získávají hlavně dusíkaté látky, najdeme je na místě, kde chybí N v půdě), př. Rosnatka, bublinatka Heterotrofní výživa rostlin Saprofyté – rozkladači –C získávají z rozkládající se organické hmoty (př. Hnilák), nejsou zelené Parazitické rostliny – Holoparazité- nejsou zelené, C z živých rostlin/organismů, nemají listy, např. kokotice, podbílek, zmijovec Hemiparazité (poloparazité)– nejsou klasičtí heterotrofové, z hostitelů si berou vodu a minerální látky, jsou zelení, např. jmelí, ochmetMykorhiza –soužití houby a vyšší rostliny (mutualismus – pro oba prospěšné) Houba u kořenů vyšších rostlin, dodává vodu a minerální látky, chrání kořen proti parazitům Rostlina dodává organické látky – asimiláty Kořenáč březový a bříza, hřib smrkový a smrk Fotosyntéza Růst a vývoj Vývojové fáze: - Embryonální – vývoj embrya od vzniku zygoty až po dozrání semene - Vegetativní – začíná klíčením semene, tvorba vegetativních orgánů, pouze nepohl. rozmnožování - Dospělost – pohlavní rozmnožování, tvorba pohlavních buněk nebo výtrusů - Stárnutí – katabolické (rozkladné) děje, jednotlivé orgány odumírají, rozmnožování je zastaveno Jednoletky– jednoroční cyklus - Slunečnice, dýně, okurky, rajčata Letničky – ve stejném roce vyklíčí a uhynou – maceška, jiřinaOzimy – vyklíčí na podzim – pšenice, ječmen Dvouletky – růstová fáze v 1. roce - Generativní fáze – ve 2. roce - (Mrkev, řepa) Trvalky – byliny, které mají víceroční život (Sedmikráska, kopretina) Dřeviny –řadíme mezi vytrvalé rostliny - Letokruh je přírůstek dřeva vytvořený kambiem v průběhu jednoho vegetačního období. Jeden letokruh odpovídá jednomu vegetačnímu období. V našich oblastech je to jeden přírůstek (letokruh) během jednoho roku. Proto počet letokruhů na radiálním řezu (příčný řez) odpovídá stáří stromu. Fytohormony –hormony ovlivňující růst Fotoperiodizmus –rostliny reagují na dobu osvětlení, k tomu, aby vykvetly, potřebují určitou dobu osvětlení KrátkodenníDlouhodenní Etiolizace –přizpůsobení rostliny nedostatku světla (zakrytí plachtou) Rostliny se snaží co nejrychleji dostat na světlo =» rychlý růst, prodlužování (buňky se protahují – energeticky nenáročné), netvoří se chloroplasty =» bledé a protáhlé rostliny Dormance = klidové stádium/období Semena – hlízy, cibule, pupenyObdobí zimy (opad listů – bez metabolismu) Jarovizace= nastartování kvetení působením nízkých teplot na dormantní stádium Př. Ozimy – ječmenTřešně Růstová korelace –vzájemný vztah 2 proměnných Zjišťujeme, jestli jsou na sobě závisléU rostlin různé části rostliny na sobě závisléPrýt hormonálně ovlivňuje růst kořenů a naopakMladé listy podporují růst pupenů, staré nikoliVyužití např. při zahušťování koruny (viz apikální dominance) Apikální dominance –vztah mezi větví (pupeny) hlavní a větvemi postranními, kdy větev hlavní brání růstů větví postranních, zastřihneme-li větev hlavní, dojde k aktivaci růstu větví postranních a k větvení. Rozmnožování - Zajišťuje vznik nových jedinců, a tím trvání určitého druhu - Základní vlastností každého organismu Nepohlavní – jednodušší, rychlejší, energicky méně náročné X malá různorodost Nový jedinec vzniká

Témata, do kterých materiál patří