Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
9. fyziologie rostlin

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17.25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

9. Fyziologie rostlin

Vodní režim

- Vodní potenciál – informace o množství vody v systémech a kde je vázána, vypočteme z osmatického tlaku uvnitř buňky a okolního tlaku (v Pa – jednotka tlaku)

- Sušina – rostlina zbavená vody vysušením, na základě váhového úbytku odvodíme úbytek vody

- Příjem vody

 • Pasivní – difúzí – bez využití energie buňky

  • = rozptýlení látky do okolí

  • Probíhá mezibuněčnými prostory = apoplasticky

  • Na krátké vzdálenosti¨

  • Po koncentračním spádu – z koncentrovanějšího prostředí do méně konc.

  • Pohání ji transpirace = vypařování

  • Rychlejší, bez spotřeby energie, olistěná rostlina

 • Aktivní – osmózou

  • Přes cytoplazmatickou membránu buněk (symplasticky)

  • Rostlinou regulovatelné, za spotřeby energie ve formě ATP

  • Z méně konc. prostředí do více konc.

  • Pomalejší, na krátké vzdálenosti

  • Bezlistá rostlina – jaro

 • Transpirace = hnací síla výdeje vody

  • pomocí průduchů na listech, jinak by rostlina vyschla

  • pokud mají svěrací buňky málo vody, tak mají nízký tlak cytoplazmy a jejich tvar je povislý – tím uzavřou průduchovou štěrbinu a tím zabrání vypařování

  • pokud mají svěrací buňky vody dostatek, je mezi nimi otevřená průduchová štěrbina

  • transpirační proud (vede vodu a min. látky) – v dřevové části, cévy, cévice

   - Průduchy – tvořeny 2 svěracími buňkami, najdeme je naspodu listu

   - Gutace – vylučování vody v kapalném skupenství z otvorů na okraji listů – vodních skulin (=HYDATOD) – neuzavíratelné otvůrky

  • Rostlina se zbavuje přebytečné vody při vysoké vlhkosti vzduchu – časté u travin nebo brzy ráno – rosa

Minerální výživa

- Potřeba minerálů

 1. Makroprvky

 2. Mikroprvky

 3. Stopové prvky

Makroprvky

- Víc než 1g v 1 kg organické hmoty

 • C – rostlina ho získává autotrofně – z CO2 – stavební funkce

 • O – příjem ve formě O2, dýchací funkce – získávání energie oxidací živin, stavební funkce

 • H – příjem ve formě H2O – hydrogenace, stavební funkce, získávání energie, zajišťuje stálé pH buněk

 • N – ve formě NH4+ (amonného kationtu) a dusičnanového aniontu (NO3-) a ve formě aminokyselin

  Tvorba aminokyselin a jejich spojením bílkoviny, heterocyklické sloučeniny

  Dusíkaté báze – nukleové kyseliny, alkaloidy

  Způsobuje sytější zelenou barvu – stavebním materiálem chlorofilu

  Vyšší vzrůst – bílkoviny (enzymy), stavební látky, sacharidy

  Hnojení (dusičnany – hnojiva) = ledky – český ledek NH4NO3

 • P – H2PO4- - do rostliny se dostává vodou (všechny ionty) – kořenem

  tvorba ATP, nukleových kyselin, tvorba plodů

  hnojivo Superfosfát

 • K – draselné ionty K+ - význam: regulují osmatický tlak – ovlivňuje otevírání a zavírání průduchů

Koloběh živin

- Minerální látky se vracejí do půdy zabudované do organických sloučenin, např. při opadu listí, opadu kmenů při úhynu rostliny

Témata, do kterých materiál patří