Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
9. PRVOUSTI S NEPRAVOU TELNI DUTINOU PLOSTENCI, HLISTI - kopie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (825.99 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

9. Prvoústí s nepravou tělní dutinou: ploštěnci, hlísti

Prvoústí s pravou tělní dutinou: měkkýši

Triblastica (oddělení)

 • živočichové se 3 zárodečnými listy

 • jsou bilaterální= dvoustraně souměrní (krom ostnokožců)

 • vytvořena příď a záď → pohyb jedním směrem

 • a) prvoústí= otvor ústní vyvinut z blastosporu (ploštěnci, hlísti, kroužkovci, členovci, ..)

 • b) druhoústí= v blastosporu * otvor řitní a druhotně se prolamuje otvor ústní na protilehlém konci těla

prvoústí

 • 3 typy tělních dutin

  • a) schizocoel= nepravá tělní dutina→vyplněna parenchymem (ploštěnci, pásnice)

  • b) pseudocel= nepravá tělní dutina→vyvinuta z schizocelu→potlačením tělního parenchymu (hlísti)

  • c) coelom= pravá tělní dutina, dělíme na: nečlánkovaní, článkovaní stejnocenně, článkovaní nestejnocenně

se schizocoelní tělní dutinou

Ploštěnci (kmen)
 • zploštělé tělo→hřbetní a břišní část= dorzoventrálně

 • tělo tvořeno 2 zárodečnými lupeny

 • vnitřní prostor těla vyplněn řidkou parenchymatickou tkání – v ní uloženy orgány

 • prontonefridie= vylučovací orgán, základem plaménkové buňky

 • většinou hermafrodit s nepřímým vývojem→s larvou

 • 1. Ploštěnky (třída)

  • život vázán na vodu, živí se dravě

  • dýchají celým povrchem těla

  • pohyb – řasinkový epitel a podkožní svalový vak

  • gastrovaskulární systém= vakovitá trávící dutiny→fce trávící a rozvádění živin, slepá ramena

  • ústní otvor slouží k přijímání a vyvrhování potravy

  • protonefridie= vylučovací systém

  • vyvinuta regenerační schopnost

  • zpravidla hermafroditi, vajíčka uzavírají do kokonů

  • sladkovodní druhy – přímý vývoj (bez larvy), mořské – nepřímý vývoj (s larvou)

  • ploštěnka mléčná, ploštěnka potoční, ploštěnka černá

 • 2. Motolice (třída)

  • nečlánkované tělo, cizopasníci→dospělci na obratlovcích, vývojové stádia na bezobratlých

  • střídají hostitele, mají složité vývojové celky

  • parazitický způsob života→potlačení orgánů (smyslové a pohybové orgány), * ochranných ústrojí (kutikula, přísavky) a výkonného pohlavního ústrojí

  • na břišní části 2 přísavky

  • vylučuje kutikulu→ochrana před trávícími šťávami, jednovrstevná pokožka

  • gastrovaskulární síť= větvený jícen

  • protonefridie- vylučovací fce, anaerobní dýchání

  • proterandričtí hermafroditi= spermie jim dozrávají dříve než vajíčka

  • vajíčka jsou vyloučeny z těla a ve vodě se mění na obrvenou pohyblivou larvu miracidium→ta musí do 24 hodin proniknout do plášťově dutiny Blanatky malé→tam se mění na vakovitou sporocystu→rýhování ve sporocystě * larva redie→uvnitř ní * pohyblivé larvy s přísavkami cerkarie→opouští tělo hostitele a dostane se na trávu→spasena ovcemi→v žaludku praskne cysta→larva jde do jater, kde dospívá

  • motolice jaterní (ovce, člověk- ve žlučových kanálcích), krevnička močová (způsobuje záněty močového měchýře)

Témata, do kterých materiál patří