Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


9. PRVOUSTI S NEPRAVOU TELNI DUTINOU PLOSTENCI, HLISTI - kopie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (825,99 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

9. Prvoústí s nepravou tělní dutinou: ploštěnci, hlísti Prvoústí s pravou tělní dutinou: měkkýši Triblastica (oddělení) živočichové se 3 zárodečnými listyjsoubilaterální= dvoustraně souměrní (krom ostnokožců)vytvořena příď a záď pohyb jedním směrema)prvoústí= otvor ústní vyvinut z blastosporu (ploštěnci, hlísti, kroužkovci, členovci, ..)b)druhoústí= v blastosporu * otvor řitní a druhotně se prolamuje otvor ústní na protilehlém konci těla prvoústí 3 typy tělních dutin a)schizocoel= nepravá tělní dutinavyplněna parenchymem (ploštěnci, pásnice) b)pseudocel= nepravá tělní dutinavyvinuta z schizocelupotlačením tělního parenchymu (hlísti) c)coelom= pravá tělní dutina, dělíme na: nečlánkovaní, článkovaní stejnocenně, článkovaní nestejnocenně se schizocoelní tělní dutinou Ploštěnci (kmen)zploštělé tělohřbetní a břišní část=dorzoventrálnětělo tvořeno 2 zárodečnými lupenyvnitřní prostor těla vyplněn řidkouparenchymatickou tkání – v ní uloženy orgányprontonefridie= vylučovací orgán, základem plaménkové buňkyvětšinouhermafrodits nepřímým vývojems larvou1. Ploštěnky (třída) život vázán na vodu, živí se dravě dýchají celým povrchem těla pohyb –řasinkový epitel apodkožní svalový vak gastrovaskulární systém= vakovitá trávící dutinyfce trávící a rozvádění živin, slepá ramena ústní otvor slouží k přijímání a vyvrhování potravy protonefridie= vylučovací systém vyvinuta regenerační schopnost zpravidlahermafroditi, vajíčka uzavírají dokokonů sladkovodní druhy –přímý vývoj (bez larvy), mořské –nepřímý vývoj(s larvou) ploštěnka mléčná, ploštěnka potoční, ploštěnka černá 2. Motolice (třída) nečlánkované tělo, cizopasnícidospělci na obratlovcích, vývojové stádia na bezobratlých střídají hostitele, mají složité vývojové celky parazitický způsob životapotlačení orgánů (smyslové a pohybové orgány), * ochranných ústrojí (kutikula, přísavky) a výkonného pohlavního ústrojí na břišní části 2 přísavky vylučujekutikuluochrana před trávícími šťávami, jednovrstevná pokožka gastrovaskulární síť= větvený jícen protonefridie- vylučovací fce,anaerobní dýchání proterandričtí hermafroditi= spermie jim dozrávají dříve než vajíčka vajíčka jsou vyloučeny z těla a ve vodě se mění na obrvenou pohyblivou larvumiracidiumta musí do 24 hodin proniknout do plášťově dutinyBlanatky malétam se mění na vakovitousporocysturýhování ve sporocystě * larvaredieuvnitř ní * pohyblivé larvy s přísavkamicerkarieopouští tělo hostitele a dostane se na trávuspasena ovcemiv žaludku prasknecystalarva jde do jater, kde dospívá motolice jaterní (ovce, člověk- ve žlučových kanálcích), krevnička močová (způsobuje záněty močového měchýře)3. Tasemnice (třída) dospělci žijí ve střevech obratlovců larvaekosféra se dostává do krevního oběhumění se na klidové stádium (boubel)skládá se z hlavičky (skolex) a příchytných háčků (rostrum), za krkem ploché články (proglotidy) chráněnakutikulou, kterou také vylučuje pod jednovrstevnou pokožkouredukovaný podkožní vakzajišťuje pohyb anaerobní metabolismuspřijímá živiny celým povrchem těla vylučujeprotonefridiemi proterandričtí hermafroditi= poslední články vyplněny oplozenými vajíčky tasemnice dlouhočlenná (v tenkém střevě, mezihostitel- prase) tasemnice bezbranná (mezihostitel dobytek, v tenkém střevě) měchožil zhoubný (larva v játrech nebo plicích, odstranitelná pouze operací, mezihostitel šelmy, ovce) škulovec široký (2 mezihostitelé, hostitel- tuleň, pes, vlk, člověk), řemenatka ptačí (ve střevech racků a volavek, mezihostitel buchanky a ryby)Pásnice (kmen)draví vodní živočichovénečlánkované tělo, zřetelná hlavová část, podkožní svalový vaktrávící trubice prostupuje celým tělemotvor ústní i řitníuzavřená krevní soustava (krev neopustí cévy)dýchají celým povrchem těla, vylučujíprotonefridiemigangliová nervová soustavamořské druhy-gonochoristé(jedinec mající ve svém těle jen jednu pohlavní žlázu), sladkovodní-hermafroditi (obojetník, oboupohlavní tvor)vnější oplození, nepřímý vývoj- larvapilidiumpásmovka veliká, pásemnička sladkovodní s pseudocoelní tělní dutinou Vířníci (kmen) součást zooplanktonu jezer a rybníkůna těle rozlišujeme část hlavovou (smyslová tykadla, pohárkové oči, 2 věnce brv), část tělová a noha s lepivými žlázkamimnoží separtenogeneticky (většinu roku) samičky nakladou vajíčka, ze kterých se líhnou pouze samičkykrunýřenka obecnáHlísti (kmen)mají nepravou tělní dutinupseudocel, kterým prostupuje trávící trubice s ústním a řitním otvorem vlasovec oční

Témata, do kterých materiál patří