Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Lilie Zlatohlávek

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (247,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Lilium martagon - lilie zlatohlavá (lilie zlatohlávek) Rostlina je chráněna podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. a je zařazena do kategorie "ohrožený druh" Čeleď:Liliaceae - liliovité Popis: Vytrvalá, cibulnatá bylina dorůstající výšky 30 až více než 100 cm. Lodyha oblá,obvykle červeně skvrnitá. Listy kopinaté až vejčité, uprostřed lodyhy uspořádány v přeslenu, jinak střídavé. Květy uspořádány v řídkých hroznech nejčastěji v počtu 3 až 12, stopkaté, nící, ve tvaru turbanu, nachově červené, s tmavými skvrnami, okvětní plátky uhnuty nazpět. Kvete v VI až VII. Stanoviště: Listnaté i smíšené lesy, křoviny, vlhčí horské louky, na půdách výživných, vápnitých, humózních a dobře propustných. Rozšíření: V ČR roztroušeně, celkově roste zejména ve střední, východní a jihovýchodní Evropě a v mírném pásmu Asie. Pěstování: Občas se pěstuje přírodní druh lilie zlatohlavé, ale více se pěstují hybridy, mezi jejichž rodiče patří právěL. martagon a příbuzné druhy (tzv. Martagon hybridy charakteristické turbanovitými květy). Jednotlivé odrůdy se liší barvou květů i barvou skvrn na květních plátcích. Nejlépe rostou v polostínu a v dobře propustné, vápnité půdě. Množí se dělením trsů (na podzim) nebo šupinami, které se oddělují z větších cibulí a to v listopadu až prosinci. Jednotlivé šupiny (vyjma středových) se skladují až do zakořenění v uzavřených plastových sáčcích naplněných rašelinou, na jaře se pak přesazují do substrátu v květináči. Syn.:lilie zlatohlaváLiliaceae Juss. - liliovitéPůvod: Euroasijský druh, celá Evropa až po jižní Skandinávii, v Asii zasahuje daleko za Ural.Charakteristika: naše nejběžnější lilie, přesto dnes je již zařazovaná k vzácnějším druhům. Roste většinou ve světlých lesích, ve vyšších polohách se nevyhýbá ani otevřeným loukám. Upřednostňuje vápenec.V kultuře se pěstuje málo, rozrůstá se poměrně pomalu, vyžaduje spíše polostín a bohatou listovku s přídavkem vápníku. Dobře se hodí do přírodních partií zahrad nebo do okolí skalky.V minulosti byla ceněna jako léčivá bylina, především ji měly v oblibě porodní báby.V Červeném seznamu je lilie zlatohlavá zařazena ke vzácnějším druhům, které vyžadují další pozornost(C4), podle zákona je však chráněna jako ohrožený druh(§3).

Témata, do kterých materiál patří