Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Mastek, jantar, kalcit

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (3.35 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Domácí úkol – Škarková Lucie, svátek 13.12. – nerosty o tvrdosti 1,2,3

Tvrdost 1 – mastek

 • Jiný název: talek

 • Tvoří horninu talkit

 • Chemický vzorec: MgSi4O10(OH)2

 • Fyzikální vlastnosti

  • Soustava: jednoklonná

  • Štěpný v jednom směru

  • Vzhled:

   • Vrstevnatá (lupínkovitá, šupinkovitá) krystalová struktura

   • Jemnozrnný až celistvý

   • Perleťově až mastně lesklý

  • Barva: světle zelená, tmavě zelená, šedá, bílá

  • Vryp: bílý

  • Tvrdost: 1 (velmi měkký)

  • Na ohmat působí mastným dojmem

 • Chemické vlastnosti

  • Složení: Mg, Si, O, H

  • Nerozpustný v kyselinách

  • Žíháním tvrdne

 • Vznik:

  • Přeměnou olivínu a pyroxenů v ultrabazických horninách

 • Těžba:

  • Světově: Čína, USA, Jižní Korea, Japonsko

  • Výskyt vzácně v ČR: Sobotín (Hrubý Jeseník), Vernířovice u Šumperka

 • Využití:

  • Vyzdívky pecí, elektroinstalací

  • Výroba žáruvzdorné keramiky, elektroporcelánu, dlaždic, glazur

  • Sklářství

  • Plnidlo papíru, barev, pryží, plastů, mýdel, tužek, leštidel, kosmetiky

Obr. 1: Vrstevnatá struktura mastku. Zobrazena je základní vrstva 2:1, složená ze dvou tetraedrických a jedné trioktaedrické sítě. Vyznačena je základní buňka. Řez podle roviny (100). Vytvořeno programem ATOMS (Shape software).

Obr.2: Zelený celistvý agregát mastku v mastkové břidlici (Zadní Hutisko, Jeseníky).

Obr.3: Zelený, mastně lesklý, celistvý agregát mastku v mastkové břidlici (Zadní Hutisko, Jeseníky).

Tvrdost 2 – jantar

 • Název z arabského anbar

 • Chemický vzorec: nemá

 • Jantar s uzavřeným hmyzem, mechem, částečkami půdy, kůry nebo rostlin = inkluze

 • Fyzikální vlastnosti

  • Lasturnatý lom

  • Vzhled:

   • průhledný, průsvitný, neprůhledný nebo nápadně lesklý

   • mastný, na čerstvém lomu skelný

  • Barva: medově/zlatavě žlutá až hnědá, oranžová, žlutobílá, načervenalá až do červenohnědé, bílá, průhledná, červená, vzácněji i namodralá

 • Vryp: bílý

 • Tvrdost: 2 (velmi měkký)

 • Třeme-li jantar vlněnou látkou, vzniká záporný náboj statické elektřiny.

 • Zapálíme-li malé kousky jantaru zápalkou, ucítíme vůni připomínající kadidlo

 • Jantar taje při 287 °C a je hořlavý.

 • Chemické vlastnosti

  • Složení: C, H, O

  • Kyselina jantarová (v množství 3 – 8 %)

 • Vznik:

  • organicky vzniklá, fosilní (zkamenělá) pryskyřice jehličnatých stromů

  • stará až 50 milionů let

 • Těžba:

  • Světově: jižní pobřeží Baltského moře

  • Výskyt v ČR: na Moravě u Študlova u Valašských Klobúk a vzácně i v oblasti severních Čech a Moravy

 • Využití:

  • Šperkařství

  • Jantarová komnata

Tvrdost 3 – kalcit

 • Jeden z nejrozšířenějších minerálů na zemském povrchu – v prostředí sedimentárních hornin

  • 2 % objemu celé zemské kůry

 • Tvoří horninu vápenec

 • Chemický vzorec: CaCO3 (uhličitan vápenatý)

 • Fyzikální vlastnosti

  • Soustava: klencová

  • Štěpný ve 3 směrech

  • Vzhled:

   • Krystalovaný (tvar klenec)

   • zrnitý, bývá i stébelnatý, krápníkovitý

Témata, do kterých materiál patří