Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Mastek, jantar, kalcit

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (3,35 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Domácí úkol – Škarková Lucie, svátek 13.12. – nerosty o tvrdosti 1,2,3 Tvrdost 1 –mastek Jiný název: talek Tvoří horninu talkitChemický vzorec: MgSi4O10(OH)2Fyzikální vlastnosti Soustava: jednoklonná Štěpný v jednom směru Vzhled: Vrstevnatá (lupínkovitá, šupinkovitá) krystalová struktura Jemnozrnný až celistvý Perleťově až mastně lesklý Barva: světle zelená, tmavě zelená, šedá, bílá Vryp: bílý Tvrdost: 1 (velmi měkký) Na ohmat působí mastným dojmemChemické vlastnosti Složení: Mg, Si, O, H Nerozpustný v kyselinách Žíháním tvrdneVznik: Přeměnou olivínu a pyroxenů v ultrabazických hornináchTěžba: Světově: Čína, USA, Jižní Korea, Japonsko Výskyt vzácně v ČR: Sobotín (Hrubý Jeseník), Vernířovice u ŠumperkaVyužití: Vyzdívky pecí, elektroinstalací Výroba žáruvzdorné keramiky, elektroporcelánu, dlaždic, glazur Sklářství Plnidlo papíru, barev, pryží, plastů, mýdel, tužek, leštidel, kosmetiky Obr. 1: Vrstevnatá struktura mastku. Zobrazena je základní vrstva 2:1, složená ze dvou tetraedrických a jedné trioktaedrické sítě. Vyznačena je základní buňka. Řez podle roviny (100). Vytvořeno programem ATOMS (Shape software). Obr.2: Zelený celistvý agregát mastku v mastkové břidlici (Zadní Hutisko, Jeseníky). Obr.3: Zelený, mastně lesklý, celistvý agregát mastku v mastkové břidlici (Zadní Hutisko, Jeseníky). Tvrdost 2 –jantar Název z arabskéhoanbarChemický vzorec: nemáJantar s uzavřeným hmyzem, mechem, částečkami půdy, kůry nebo rostlin = inkluze Fyzikální vlastnosti Lasturnatý lom Vzhled: průhledný, průsvitný, neprůhledný nebo nápadně lesklý mastný, na čerstvém lomu skelný Barva: medově/zlatavě žlutá až hnědá, oranžová, žlutobílá, načervenalá až do červenohnědé, bílá, průhledná, červená, vzácněji i namodralá Vryp: bílý Tvrdost: 2 (velmi měkký) Třeme-li jantar vlněnou látkou, vzniká záporný náboj statické elektřiny. Zapálíme-li malé kousky jantaru zápalkou, ucítíme vůni připomínající kadidlo Jantar taje při 287 °C a je hořlavý.Chemické vlastnosti Složení: C, H, O Kyselina jantarová (v množství 3 – 8 %)Vznik: organicky vzniklá, fosilní (zkamenělá) pryskyřice jehličnatých stromů stará až 50 milionů letTěžba: Světově: jižní pobřeží Baltského moře Výskyt v ČR: na Moravě u Študlova u Valašských Klobúk a vzácně i v oblasti severních Čech a Moravy Využití: Šperkařství Jantarová komnata Tvrdost 3 –kalcit Jeden z nejrozšířenějších minerálů na zemském povrchu – v prostředí sedimentárních hornin 2 % objemu celé zemské kůryTvoří horninu vápenecChemický vzorec: CaCO3 (uhličitan vápenatý) Fyzikální vlastnosti Soustava: klencová Štěpný ve 3 směrech Vzhled: Krystalovaný (tvar klenec) zrnitý, bývá i stébelnatý, krápníkovitý Barva: bezbarví, různá zbarvení podle příměsí Vryp: bílý Tvrdost: 3Chemické vlastnosti Složení: Ca, C, O Rozpustný v kyselináchVznik: Ze schránek mořských živočichů, vysrážením z vod (sladké i mořské) a z hydrotermálních roztokůTěžba: Světově: Island Výskyt v ČR: hydrotermální rudní žíly (Příbram), v dutinách čedičů (České středohoří), ve vápencích (Český a Moravský kras)Využití: průmysl stavebních hmot (vápence, mramory) dekorační kámen, sochařství potravinářský průmysl Přírodovědecká fakulta UK: Mastek [online]. [cit. 2018-03-27]. Dostupné z: http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/mineral/mastek.html Učebnice mineralogie: 7.13.3.1 Mastek [online]. [cit. 2018-03-28]. Dostupné z: http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_13_fylosil/kap_7_13_fylosil.htm#7.13.3.1. Geologická encyklopedie: Mastek [online]. [cit. 2018-03-28]. Dostupné z: http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?mastek Wikipedie: Mastek [online]. [cit. 2018-03-28]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mastek#/media/File:Talc_block.jpg Eppi.cz: Jantar [online]. [cit. 2018-03-28]. Dostupné z: https://www.eppi.cz/napoveda/drahokamy/jantar Veletrhy Brno: Minerály Brno - jantar [online]. [cit. 2018-03-28]. Dostupné z: https://www.bvv.cz/mineraly-brno/drahe-kameny-ceske-republiky/j/jantar/ Přírodovědecká fakulta UK [online]. [cit. 2018-03-28]. Dostupné z: http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/mineraly.html VELEBIL, Dalibor.Geologie, mineralogie, historie dolování: Kalcit [online]. [cit. 2018-03-28]. Dostupné z: http://www.velebil.net/mineraly/kalcit

Témata, do kterých materiál patří