Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Nebuněčné organismy

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (114,43 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

NEBUNĚČNÉ ORGANISMY • skupina struktur na pomezí živých a neživých soustav • patří k nim praorganismy a viry 1. Praorganismy – ebionta • předpokládané nejprotivnější živé soustavy, které vznikly z koacervátů (předchůdců buněk), během chemické evoluce • žily asi před 4miliardami let • obsahovaly stavební bílkoviny, dědičné nukleové kyseliny • probíhal jednoduchý metabolismus, rozmnožování a vývoj 2. Viry – Vira • oddělení nebuněčných částic o průměrné velikosti 15-300 nanometrů (jako ribozomy) • nemají vlastní metabolismus, rozmnožují se pouze v hostitelských buňkách rostlin, živočichů, hub, bakterií – nitrobuněční parazité • virová částice je schopná infikovat hostitelskou buňku = virion Stavba viru (virionu) • uvnitř genomová nukleová kyselina (NK) RNA nebo DNA s genetickou informací • kolem NK je bílkovinný plášť = kapsid, který je tvořen makromolekulami bílkovin = kapsomerami (NK + kapsid = nukleokapsid) • složitější viriony mají na povrchu membránový obal z dvojvrstvy fosfolipidů a výběžky (hroty) z glykoproteinů, kterými se váží na hostitelské buňky Tvary virů • 2 základní typy: o tvar tyčinkovitý (válcovitý) o mnohostěn (20ti stěn) Rozmnožování a průběh virové infekce = virózy • virion rozpozná hostitelskou buňku podle specifického receptoru a přilne k povrchu • celý virion nebo NK proniká do hostitelské buňky a vnutí ji svoji genetickou informaci • NK virionu využije metabolismu a energie buňky, vyvolá v nich syntézu vlastních bílkovin, které jsou nutné k replikaci (kopírování) virové NK a tvorbě nových kapsid • hostitelskou buňku opustí stovky nových virionů a infikují další buňky v okolí, přitom je buňka často zničena prasknutím = lyze buňky (=lytický cyklus) Formy virové infekce • zjevná (lytická) infekce o virus se rychle pomnoží a uvolní z host. buňky, která je zničena • skrytá (latentní) infekce o virus se množí pomalu a host. buňku neomezuje a nezničí • perzistentní infekce o virus přetrvává v buňce a nemnoží se • virogenie o virová NK (DNA) se dělením předává na dceřiné buňky, vzniká tzv. provirus, který je neaktivní a buň. dělením se předává na dceřiné buňky, infekce je skrytá • transformace o buňka s provirem se může za určitých podmínek (stres, chemikálie, záření...) změnit v nádorovou buňku – změnu vyvolávají tzv. onkoviry Dělení virů a virová onemocnění • podle typu NK se dělí na RNA-viry a DNA-viry • podle hostitele se rozlišují: o rostlinné viry (fytoviry) ! způsobují mozaiku tabáku, brambor (skvrnitost, zakrslost) o živočišné viry (zooviry) ! u zvířat způsobují slintavku, kulhavku, vzteklinu ! u člověka spalničky, příušnice, neštovice, opary, bradavice, zarděnky, chřipku, rýmu, žloutenku, dětskou mozkovou obrnu, zánět mozkových blan, AIDS (HIV), některé nádory o bakteriální viry (bakteriofágy) ! stavba virionu: hlavička (kapsid) s DNA, krček, dutý stažitelný bičík s ploténkou a hroty na spodu, příchytná bičíková vlákna ! cyanofágy – napadají sinice, mykoviry – napadají houby o podvirové (subvirové) infekční jednotky ! jednodušší než viry ! viroidy – obsahují pouze infekční NK RNA bez kapsidy, způsobují onemocnění rostlin ! virusoidy – infekční NK parazitují v kapsidě jiného viru jako satelity, zhoršují infekci ! priony – infekční bílkoviny způsobující degeneraci nervové tkáně (poruchy hybnosti, smyslového vnímání, demence), u zvířat nemoc šílených krav (BSE), klusavka, drbavka, u člověka Creutzfeld – Jakobova nemoc a kuru

Témata, do kterých materiál patří