Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


pojivová tkáň

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40,76 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

vazy, chrupavky, kosti
 Pojivová tkáň  Z mezodermu (většinou)  Funkce - mechanická, podpůrná, ukládání látek, imunitní, hojení ran  Základní složky - buňky a mezibuňečná hmota  Mezibuňečná hmota má větší zastoupení  Amorfní složka (želatinózní) - glykosaminoglany, glykoproteiny  Vláknitá složka (fibrilární) - vláknité bílkoviny kolagen a elatin  Vznik kolagenu - z tropokolagenu, ty se spojí a vzniknou dlouhá kolagenová vlákna  5 základních typů kolagenu - I., II., II., IV., V., čím nižší číslo tím je vazivo pevnější  Využití kolagenu - chirurgické nitě  Vznik a struktura glykoproteinu  Vazivo  Mezibuňečná hmota produkovaná mladými buňkami, je rosolovitá nebo pevný propletenec vláken, elastická, kolagenní a nebo retikulární  Fibroblasty - původní, mladé, uloženy pod povrchem vazivové tkáně, většinou roztřepený vzhled, velká metabolická aktivita, produkují všechny složky mezibuňěčné hmoty, díky nim vazivo regeneruje  Fibrocyty - vetšinou oválné buňky, fixní buňky, omezená produkce mezibuněčné hmoty, vznik z fibroblastů, poté stárnou a vzniknou fibrocyty  Typy vaziv  Mezenchymová - nej ednodušší, rosolovité - v pupečníku, kolagenní - nejrozšířenější  Kolagenní  Řídké - mezi orgány  Tuhé - vazy a šlachy  Elastické - v páteři  Retikulární - mízní uzliny a slezina  Tukové - obsahuje tukové buňky  Tepelný izolátor, polštářky, ochrana orgánů, zdroj energie  Chrupavka  Zpevňuje orány a umožňuje klouzání kloubů  Tužší než vazivo  Buňky chrupavky: chondrobalsty, chrondocyty  Proměnlivý tvar  Chrupavkou neprochází cévy, nervy -> špatná regenerace  Na povrchu chrupavky je tzv. perichondrum - obsahuje cévy i nervy, přes ní jdou živiny do chrupavky  Typy:  Sklovitá - nejrozšířenější, v místech kloubních spojů. Embryo je ze sklovité chrupavky  Elastická - pružná a ohebná, v ušním boltci, hrtanu a plicích  Vazivová - odolná, např. ploténky  Kost  Tvrdá, silně mineralizovaná  Funkce  Opora těla, ochrana orgánů, ukládání látek  Kosti tvoří vnitřní kostru  Na kost jsou navázány úpony svalů  Kostní tkáň  Mineralizovaná mezibuněčná hmota  Krystaly hydroxiapatitu se vážou na kolagenní vlákna a tvoří organickou hmotu zvanou Ossein  Osteoporóza - úbytek vápníku v kostech  Buněčná složka  Osteobalsty - původní, obklopeni mezi hmotou  Osteocyty - starší protáhlý  Osteoklasty - mnohojaderné buňky  Typy kostní tkáně  Vláknitá kost - chrupavčitá kostra plodu, tvořena kolagenními vlákny  Vrstevnatá kost - převážná část kostry, je tvořena tzv. osteony  Stavba kosti  Na povrchu je vazivová blána okostice - vyplňují jí cévy a způsobuje růst kostí do šířky. Uvnitř je kostní dřeň - červená, žlutá a šedá.  Typy kostí  Dlouhá kost - složena z diafýzy a epifýzy, mezi nimi je růstová ploténka, pod okosticí je kompaktní kost, na koncích kosti není na povrchu okostice houbovitá kost  Krátká kost - obratle, zápěstní kosti, kosti chodidla, dolní čelist, kompaktní kost je na povrchu(žádná okostice)  Plochá kost - pletence končetin (lopatka, kyčelní kost), na povrchu je kompaktní i houbovitá kost  Vznik kostí  Primární osifikace  Přeměna chrupavky v kost  Přeměňuje se i vazivo  Sekundární osifikace  Vláknitá kost se mění na vrsevnatou  Růst kostí do délky zajišťují růstové chrupavky, do šířky okostice

Témata, do kterých materiál patří