Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Nervová soustava

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (62,04 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

koordinují činnost útrobních orgánů - bez našeho vědomí (= autonomní) - Odstupují z mozku i míchy - Inervují hladké svalstvo, srdeční svalstvo a žlázy VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM Dělí se na 2 oddíly: a) Sympatikus – sympatické nervy: • vystupují z hrudní a bederní míchy • způsobují např. zrychlení činnosti srdce, zvýšení krevního tlaku, zpomalení činnosti tráv. ústrojí, rozšíření zornic… b) Parasympatikus – parasympatické nervy: • vystupují spolu s některými mozkovými nervy a křížovými míšními nervy • způsobují např. zpomalení činnosti srdce, snížení krev. tlaku atd. NERVOVÁ ČINNOST REFLEX = nervový děj, při kterém se přenáší signál z čidla nervovou dráhou k výk. orgánu = odpověď org. na dráždění receptorů (okamžité odpovědi na podněty z vnějšího nebo vnitřního prostředí) - Probíhá po tzv. reflexním oblouku: • Receptor – zachycuje podnět z vnějšího prostředí • Dostředivá dráha – vede vzruch do CNS • Centrum (mozek nebo mícha) – zpracovává vzruch a vytváří odpověď • Odstředivá dráha – vede odpověď k výkonnému orgánu • Výkonný orgán – odpovídá na podráždění DRUHY REFLEXŮ: A) NEPODMÍNĚNÉ REFLEXY = vrozené a trvalé - ústředí v míše nebo v prodl. míše - vždy stejná reakce - př. míšní obranný reflex B) PODMÍNĚNÉ = naučené, získané během života na základě zkušeností = dočasné – bez posilování podnětem reflex vyhasíná - ústředí v mozkové kůře - I.P.PAVLOV

Témata, do kterých materiál patří