Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Nervová soustava

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (62,04 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY LIDSKÉHO ORGANISMU 1. NERVOVÁ SOUSTAVA • zasahuje rychle, ale krátkodobě - pomocí nervů 2. HORMONÁLNÍ SOUSTAVA • zasahuje po urč. době, působí dlouhodobě - pomocí hormonů NERVOVÁ SOUSTAVA FCE NS • umožňuje řízení a koordinaci všech funkcí organismu • umožňuje kontakt s vnějším prostředím • zajišťuje správnou reakci organismu na změnu vnějšího nebo vnitřního prostředí NERVOVÁ BUŇKA = NEURON = zákl. stavební a funkční jednotka NS STAVBA NEURONU: 1. TĚLO (SOMA) • obsahuje buněčné organely • zpracovává podněty 2. DENDRITY • krátké výběžky těla • přijímají signály ze smyslových buněk nebo jiných neuronů 3. INICIÁLNÍ SEGMENT • část, která spojuje tělo s axonem • místo vzniku vzruchu 4. AXON (NERVOVÉ VLÁKNO) • dlouhý výběžek těla (až 1 m) • vede vzruch stavba axonu: - vlákno je kryto obalem (= myelinová pochva) - ta je přerušována Ranvierovými zářezy à urychlení přenosu - nervová zakončení = výstupní část axonu - v té dochází k uvolnění chem. přenašečů zprostředkujících přenos signálu mezi neurony a neurony či cílovými buňkami - synapse = místo spojení neuronů nebo neuronu a smyslové buňky - přímo nedoléhají (mezera) SLO ŽENÍ NS: 1) CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM (CNS) = mozek + mícha 2) PERIFERNÍ (OBVODOVÝ) NERVOVÝ SYSTÉM: = mozkové nervy + míšní nervy + autonomní nervy 1) CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM MÍCHA HŘBETNÍ = provazec nervové tkáně uložený v páteřním kanálu (40-45 cm) - horní konec přechází v prodlouženou míchu, končí u 2. bederního obratle - odstupuje z míchy 31 párů míšních nervů = centrum jednoduchých reflexů (obranné, erekce…) - zajišťuje spojení obvodových částí těla s mozkem STAVBA HŘBETNÍ MÍCHY • CENTRÁLNÍ KANÁLEK • ŠEDÁ HMOTA MÍŠNÍ - Vybíhá: a) přední rohy míšní: motorická vlákna míšních nervů = PŘEDNÍ KOŘENY MÍŠNÍ b) zadní rohy míšní: končí nervová vlákna ze smyslových neuronů = ZADNÍ –II- - Přední kořeny míšní + zadní kořeny míšní = MÍŠNÍ NERV BÍLÁ HMOTA MÍŠNÍ = nervová vlákna, která tvoří: I. vzestupné nerv. dráhy (senzorické): impulsy do části CNS (mozku) ↑ II. sestupné nerv. dráhy (motorické): podněty z vyšších částí CNS (z mozku) • zprostředkovávají vědomé ovládání svalstva nerv. centry v mozku • přerušení sestupných drah a porušení hybnosti MOZEK (ENCEPHALON) = uložený v dutině lebeční - dítě: 400 g, dospělý: 1,5 kg - MOZEK I MÍCHA - kryty 3 obaly (meningy) - zaj. ochranu a výživu - zevní: • vazivová tvrdá plena • vystýlá lebeční a páteřní dutinu - vnitřní: • pavučnice a omozečnice • mezi vnitřními obaly je prostor vyplněný mozkomíšním mokem - Mozkomíšní mok = bezbarvá tekutina vyplňující dutiny CNS a prostor mezi pavučnicí a omozečnicí • funkce: ▫ vytváří fyziologické prostředí pro nervové buňky ▫ podílí se na látkové výměně ▫ zaj. mechanickou ochranu CNS ČÁSTI MOZKU: 1.PRODLOUŽENÁ MÍCHA - navazuje na hřbetní míchu - centrum životně důležitých činností: např. dýchání, činnosti srdce - centrum nepodm. obranných reflexů: např. mrkání, slzení, kašlání, kýchání, ... - centrum potravových reflexů: sání, slinění, polykání, sekrece žaludeční šťávy - uložena jádra (shluk neuronů) některých mozkových nervů - inervují oblast hlavy 2. MOST VAROLŮV - uložen před prodlouženou míchou - spojuje mozkovou kůru s nižšími částmi CNS, zejména s mozečkem 3. MOZEČEK - má významnou úlohu při: • regulaci svalového napětí • automatickém udržování rovnováhy • zajišťování plynulosti pohybů • koordinaci tělesných pohybů: hl.jemných, rychlých a přesných - Poškození mozečku: (např. v podnapilém stavu) ➔ snížené svalové napětí (hypotonie) ➔ vrávoravé chůze ➔ přehnané a nepřesné pohyby ➔ obtížené vyslovování - Čin. mozečku může být do urč. míry nahrazena jinými oddíly CNS - Intoxikace etylalkoholem = přechodné ochromení činnosti mozečku 4. STŘEDNÍ MOZEK = nejmenší část mozku - centrum nepodmíněného zornicového reflexu - centrum pro akomodaci čočky - centrum reflexních pohybů očí, hlavy a celého těla 5. MEZIMOZEK - 2 části: a) thalamus – spojení mezi mozkovou kůrou a nižšími oddíly CNS b) hypothalamus ◦ ovl. činnost útrobních orgánů (je zde centrum sympatiku a parasympatiku) ◦ termoregulaci ◦ sexuální fce ◦ tvorba hormonů (antidiuretický h., oxytocin) ◦ centra sytosti a hladu (porucha přejídání nebo ztráta chuti k jídlu) ◦ řízení stálého objemu tělních tekutin 6. KONCOVÝ MOZEK = Největší část - rozdělen na levou a pravou polokouli = hemisféry, spojeny vazníkem - Povrch hemisfér: • šedá kůra mozková: plášť o tloušťce 2-5 mm, obs. až 1 miliard neuronů • u člověka není hladký - brázdy – rozdělují hemisféry na laloky (čelní, temenní, spánkový, týlní), mezi brázdami vyvstávají závity (zvětšují povrch) funkce: • řídí veškerou činnost organismu • sídlo vyšší nervové činnosti • senzorická – pro zpracování a uvědomování si podnětů z vnějšího prostředí (centra zraková, chuťová, sluchová) • motorická – řídí úmyslné, uvědomělé pohyby • asociační – účastní se tvorby podmíněných reflexů a vyšší nervové činnosti Vnitřek hemisfér • bílá hmota • složena z nervových drah 2) PERIFERNÍ (OBVODOVÝ) NEROVOVÝ SYSTÉM - spojuje CNS s orgány celého těla - OBVODOVÉ (periferní) nervy: - Nerv = svazek axonů – nervových vláken spojených vazivovou pochvou - Dělení nervů: 1) podle směru vedení vzruchu: a) Nervy dostředivé (smyslové, aferentní, senzorické ) - signály ze smyslových orgánů (chuti, čichu, zraku, sluchu) do CNS b) Nervy odstředivé (hybné, eferentní, motorické) - signály z CNS k výk. org. (ke svalům = vlákna motorická, ke žlázám = vlákna sekretorická) c) Nervy smíšené - obsahují vlákna dostředivá i odstředivá - většina - Dělení obvodových nervů: 1. MOZKOVÉ NERVY - vystupují přímo z mozku - obs. dostředivá vlákna, odstředivá nebo smíšené nervy - 12 nervů: čichový, zrakový, okohybný, kladkový, trojklanný, odtahující, lícní, sluchově rovnovážný, bloudivý, přídatný, atd. 2. MÍŠNÍ NERVY - vystupují z míchy; z páteře meziobratlovými otvory = nervy smíšené - inervují většinu kosterního svalstva - 31 párů: 8 párů krčních nervů, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových, 1 pár kostrčních 3. VEGETATIVNÍ NERVY (ÚTROBNÍ, AUTONOMNÍ) -

Témata, do kterých materiál patří