Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Růst a vývoj rostlin

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (91 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

RůST A VÝVOJ ROSTLIN RůST - nevratné zvětšování objemu a velikosti rostliny, je soustředěn do meristémů (dělivá pletiva) a tedy: a) ve vzrostných vrcholech – nejintenzivnější b) po obvodu stonku u druhotně tloustnoucích c) utajeně v listech 3 růstové fáze : Zárodečná (embryonální) – v meristémech, intenzivní dělení buněk , buňky jsou drobné, tenkostěnné, mají velká jádra, všechny prostory (kromě organel) jsou vyplněny cytoplazmou, vakuoly jsou velmi drobné – téměř neviditelné Prodlužovací (prolongační) – začne ve chvíli, kdy má rostlina dostatek vody, voda se nasává do vakuol intenzivní růst buňky – prodlužuje se, objem se zvětšuje až 30krát, ale množství cytoplazmy se nemění (množství a velikost vakuol), postupně dochází ke splývání vakuol 1 centrální vakuola, dochází také k postupnému zesilování buněčné stěny Diferenciační (rozlišovací) – buňky se přizpůsobují funkci vytváření pletiv FAKTORY: optimum – rostlina roste nejlépe maximum, minimum – pokud se překročí, přestává růst Teplota – závisí na prostředí, není pro všechny stejné (teplomilné, chladnomilné) Světlo – světlomilné – slunečnice, stínomilné – hajní byliny Voda – ideální pokud neustále proudí rostlinou Minerální látky (přizpůsobení prostředí CaCO3, NaCl, rašeliny) Růstové látky –fytohormony – ovlivňují biochemické procesy, podpora/potlačení růstu a)auxiny- stimulují růst buněčné stěny v prodlužovací fázi, propustnost cytoplazmatické membrány, zakládání druhotných kořenů, produkci nukleových kyselin, inhibují růst při velmi vysokých koncentracích (řada látek různého chem složení, podobné účinky), jaro, léto b)giberliny – stimulují mitózu v meristémech (jaro, léto),růst stonku a jeho článků, růst vegetativních a generativních orgánů kromě kořene, inhibují růst kořene c)abscisiny (kys. agscisová) v listech, simuluje opadávání listů a plodů, stárnutí buněk, inhibuje dělení buněk a prodlužovací fázi, podzim – připravují na období vegetačního klidu Vliv prostředí – stálé životní podmínky, nenarušené VÝVOJ fylogeneze – vývoj od nejprimitivnějších k nejsložitějším organismům ontogeneze – od splynutí pohlavních buněk po zánik, odlišná u živočichů 1.fáze – intenzivní dělení buněk zárodek – součást semene (víceméně stejné buňky) – v této fázi rostlina může přetrvat i několik desítek let, možní i tisíc), za příhodných podmínek začne klíčit a roste dál : klíček kořínek vegetativní orgány (vytvářet zásobní látky a ukládat je, tak aby se rostlina připravila na vytvoření generativních orgánů – energeticky náročné) rozmnožování délka života – různá u různých druhů (pouštní – 2 týdny, borovice osinatá – 4000 let, jehličnany – dlouho, u nás lípy duby) kolikrát za život plody: monokarpické rostliny – plody 1 za život jednoleté rostliny – letničky – 1 vegetační období (0,5roku) vytvoří vegetativní i generativní orgány (slunečnice, hrách, obiloviny, konopí) dvouleté rostliny – v 1.roce vytvoří pouze vegetativní orgány, ve 2. generativní, (mrkev, cibule, česnek,..) víceleté– vegetativní orgány se tvoří několik let, pak vykvetou a zhynou (agáve, aloe) II)polykarpické rostliny – plody vytváří vícekrát za život, ale až od doby kdy vyspějí, ke stáří se množství plodů snižuje ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN nepohlavní způsob (původní) – vznikají geneticky totožné organismy pohlavní způsob – vzniká větší množství různých druhů- druhová variabilita – mutace, větší základna pro vývoj, za výhodných podmínek se raději rozmnožují nepohlavně (jednodušší , rychlejší) k obsazení prostředí před konkurentem nepohlavní- a)jednobuněčné rostliny –mitóza b)mnohobuněčné rostliny: fragmentace stélky (rozpad těla, každý kousek doroste) výtrusy oddenky - (podzemní stonky – pýr) oddenkové hlízy – brambory kořenové hlízy – jiřiny, pivoňky šlahouny – jahodník řízkování - (listové, stonkové, kořenové) hřížení– (stonek do země – zakoření) Pohlavní rozmnožování – podstata – splývání 2 pohlavních buněkzygota izogamie – stejná velikost gamet anizogamie – vaječné buňky nepohyblivé, spermatické pohyblivé oogamie – pohlavní buňky vznikají ve specializovaných pohlavních orgánech – gonádách samčí pohlavní orgán –pelatka (vyšší rostlinytyčinka) samičí pohlavní orgán –zárodečník (u vyšších rostlinpestík) téměř u všech rostlin se střídá pohlavní a nepohlavní rozmnožování, pokud je střídání pravidelné = RODOZMĚNA (METAGENEZE)  2 typy rostlin:sporofyt – vznikají na něm spóry gametofyt – vytváří gamety 2n n SPOROFYT ----------- SPÓRY n ZYGOTA GAMETOFYT 2n n n VEGETATIVNÍ ORGÁNY CÉVNATÝCH ROSTLIN Rostlinné orgány vegetativní (kořen stonek listy) – výživa a růst, k rozlišení už u semen reprodukční(tyčinky, plodolisty, sporofyly) – vytváří gamety – rozmnožování, udržení druhu FUNKCE vegetativních orgánů výživa a růst vegetativní rozmnožování (pacibulky, odnože, očka, rouby, hřížence) udržení individuálního života KOŘEN - podzemní orgán, který nikdy nenese listy Funkce - uchytit do půdy čerpání minerálních látek ve vodě zásobní Vnější stavba – složitý mnohobuněčnýkořen (radix) až u kapraďorostů a semenných rostlin Typy kořenové soustavy (= soubor všech kořenů): ALLORHIZE – hlavní kořen z něhož vyrůstají postranní (dvouděložné, nahosemenné) (u jednoděložných)- hlavní kořen zakrňuje, funkci přebírají náhradní (adventivní) přídatné, HOMORHIZE -je svazčitá , kořeny jsou stejně dlouhé a tlusté PŔÍČEPIVÉ KOŘENY- náhradní kořeny na stoncích a na listech (břečťan, jahodník, vrba)- přichycení na podložku Tvary kořene – nitkovitý, válcovitý, vřetenovitý, srdcovitý, řepovitý, hlíznatý Modifikace kořene podle funkce: sací – na povrchu kořenové vlásky, přijímají živiny s vodou zásobní – hromadí se zásobní látky (mrkev, vstavače) bulva– splynutí ztlustlého kořene a ztlustlé části stonku (celer, cukrovka) haustoria – kořeny cizopasníků a poloparazitů, jsou napojené na cévy, vysávají živiny z rostlin (epifyty – rostliny žijící v kořenech stromů v trpoických pralesích) vzdušné– příjem vzdušné vlhkosti, vyživovací funkce (mají chlorofyl) dýchací = pneumatofory – vyčnívají ven , umožňují dýchání u bažiných rostli

Témata, do kterých materiál patří