Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Výživa rostlin

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (143,66 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

18. Výživa rostlin: Autotrofie: Organismus si sám vytváří látky potřebné k životuUhlík získává ze vzduchu z CO2V zelených částech rostlinyProces: fotosyntéza Heterotrofie: Organismus bere látky odjinud (z okolí)Uhlík získává z organických látek – potravaProces: dýchání (tvorba energie) Mixotrofie: Kombinace získávání látek z okolí a tvorby vlastníchNapř. masožravé rostliny – probíhá fotosyntéza, ale získávají živiny z kořisti Symbióza, saprofytismus, parazitismus: Symbióza = soužití 2 organismů, které si vzájemně neškodíSaprofytismus – heterotrofní způsob života – přijímání látek z odumřelých organismůParazitismus – soužití, při němž jeden organismus (parazit) využívá tělo druhého (hostitele) Fotosyntéza: Biochemický proces, při kterém se v podstatě mění světelná energie na energii chemických vazebEnergie je využita k tvorbě energeticky bohatých cukrůZákladem je příjem jednoduchých anorganických látek – CO2 a vodaProbíhá v chloroplastech řas, sinic a zelených rostlinObecná rovnice:6CO2 + 6 H2O + energie → C6H12O6 + 6O2Primární fáze (světelná):Příjem vody (xylém – dřevo) a světelné energieSvětelná energie nabudí chlorofyl a ten rozkládá vodu (= fotolýza)Elektrony – akceptor = NADP – redukce na NAPDH2(redukční potenciál)Uvolňuje se kyslík (z vody) – odpadní látka, vypouštěno do okolíProtony (H+) – ATP syntáza ve stromatu chloroplastu, tvorba energie (ATP – adenintrifosfát)ATP a NADPH – zásoba energie, využití v sekundární fáziSekundární fáze (temnostní):S využitím energie ATP a NADPH probíhá syntéza cukrů (glukózy) fixací oxidu uhličitéhoDěj: Calvinův cyklusProbíhá za tmy, není potřeba světelná energieVzniklé látky rozváděny lýkem (floémem) do těla rostliny Dýchání: Štěpení glukózy kyslíkem, vzniká voda, CO2 a energieObecná rovnice:C6H12O6 + 6O2 + 6H2O → 6CO2 + 12H2O + energie Probíhá na mitochondriích Glykolýza – první fáze, rozklad glukózy Význam vody pro rostliny: Nezbytná k procesu fotosyntézy (zdroj elektronů a protonů)Univerzální rozpouštědlo látek – medium pro rozvod živinRegulace teplotyRostlina obsahuje cca 90% vodySpotřeba na vytvoření 1g hmoty: 250–400 g vodyRozdělení dle nároků na vodu:Hydrofyty – vodní rostlinyAerofyty – suchozemské rostlinyHygrofyty – mokřadové rostlinyMezofyty – většina rostlin, vyvážený stavXerofyty – rostliny výsušných stanovišť, např sukulenty Příjem vody rostlinou: Příjem kořeny a orgány bez kutikuly (např listy u vodních rostlin)Apoplastická cesta = pasivní příjem, voda přechází mezibuněčnými prostory – nespotřebovává energii a je rychlejší, probíhá díky podtlaku při transpiraciSymplastická cesta = aktivní příjem, voda prochází vnitřky buněk – spotřebovává energii a je pomalejší, probíhá, když rostlina netranspiruje a tím nemůže vznikat podtlak Vedení vody: Transpirační proud v xylémuVoda jde proti zemské přitažlivostiKořenový vztlak – vzniká bobtnáním kořenových vláskůAdheze – přilnavost molekul vody ke stěnám cévKoheze – vzájemná soudržnost molekul vodyKapilarita – vzlínavost vodyPrincip založen na podtlaku Výdej vody: Transpirace (99,9% průduchová)Rostlina využije jen 1% přijaté vody, zbytek vypouští zpět do okolíOdchod vody průduchovými štěrbinami na listech a v malém množství skrz kutikulu

Témata, do kterých materiál patří