Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
26. Smyslové vnímání okolního světa

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,06 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

26. SMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ OKOLNÍHO SVĚTA Smyslová ústrojí– poskytují organismu informace o vnitřním a vnějším prostředí, čidla (receptory) přijímají mechanické, tepelné, chemické a světelné podněty příjem podnětu→ předání nervové soustavě → tvorba vjemu → odpověď do výkonných orgánůvlastní smyslové buňky(čidla, receptory)exteroreceptory – informují organismus o vlastnostech vnějšího prostředí (mechanoreceptory, termoreceptory, chemoreceptory, fotoreceptory)interoreceptory – informují organismus o vlastnostech vnitřního prostředí;proprioreceptory – informují o tlaku a tahu (informace ze šlach a svalů). pomocné útvary tvoří smyslové orgány; pomáhají při zachycování podnětů (př.: ušní boltec + zvukovod → zachycují zvukové vlny)ochranné útvarychrání smyslový orgán (př.: víčko + řasy → chrání oko). Fylogeneze smyslových soustav PRVOCI EUGLENA – KRÁSNOOČKOblízko místa, ze kterého vyrůstá bičík, má útvar zvanýstigma–červenou světločivnou skvrnu, jejíž pomocí krásnoočko zjišťuje, odkud přichází světlo NÁLEVNÍCI – TREPKA VELKÁbrvy – hlavně pohyb, ale možnost i hmatové funkcetrichocysty – sekreční organely k obraně a lovu potravybazální tělíska (kinetosomy) – vedení podráždění, odpovědi – neuromotorický aparát – síť podpovrchových vodivých vláken, pod obalem pelikulouvnímání polohy – drobné inkluze tlačí na okolní plazmu. ŽAHAVCI z pokožkových buněk vzniklybuňky žahavé –cnidy, cnidocytyobsahují vlákno, které se dotykem vymrští a zabodne svůj ostrý hrot s neurotoxinem do obětiMEDÚZYstatocysta – rovnovážný orgán sloužící k určování polohy (se zrnky minerálu bassanitu)ropália – na obvodu zvonu; obsahujíjednoduchá plochá očkaumožňující vnímání světla, tmy, strany; a občas také speciální orgányhmatu PLOŠTĚNCI PLOŠTĚNKAhmatové lalokyjednoduché miskovitéoči jsou inverzní, rozlišují jen intenzitu světla, nikoliv tvary KROUŽKOVCI vyvinutýhmat (po celém těle, hlavně soustředěn nahmatový prstíku žížaly, mnohoštětinatcihmatové výběžky na parapodiích – smyslové cirry)chemoreceptory slouží při vyhledávání potravyvodní kroužkovci majístatocystu, která slouží pro orientacizrak nebývá vyvinut (mohou být miskovité oči) MĚKKÝŠI v pokožce tzv. kožní pupeny = několik smyslových buněk pohromadě, s tyčinkovitými výběžky (někdy oči, čich, hmat na tykadlech)ústrojím statické rovnováhy (poloha, pohyb) je u plžů a hlavonožců statocysta se statolitem (zrnka sedimentu) nebo se statokoniemi;jako chemoreceptory na určení kvality vody fungují osfradia;hlavonožci mají také prý své „oblíbené“ chapadlo, které používají častěji, a také oblíbené oko, umí úmyslně měnit barvu pokožky;hlemýžď zahradní i hlavonožci údajně rozlišují 3 chutě: sladké, slané a hořkéoči měkkýšů jsoueverzní (přivrácené) = výběžky zrakových buněk jsou přivrácené ke světelným paprskůmoči paplžů jsou miskovité, mlžů složenéoči plžů mohou být také jednoduché oční jamky, oči pohárkové (pohárkovité) až váčkovité s čočkou a sklivcemoči hlavonožců jsoukomorové oči –nejdokonalejší typ oka (stejný jako u člověka) ČLENOVCI PAVOUCIčtyři páry očína hlavohrudi, hlavní oči rozeznávají obrazy, vedlejší oči u mnoha pavouků vnímají světlo odražené od fotoodrazivé vrstvy v oku (tapeta lucida, slíďákům pak ve tmě oči „svítí“)majísenzory –dotyková achemická čidla,proprioreceptory, v kloubech končetin mají speciální orgány, které reagují na vibrace, makadla – hmatová funkceu pavouků, kteří vytvářejí pavučiny, jsou tyto mechanické a chemické senzory důležitější než oči, které jsou naopak nejdůležitějším smyslovým orgánem pro aktivně lovící pavouky ŠTÍŘIhlavohruď nesejeden pár středových očía až pět párů dalšíchpostranních očí. Některé jeskynní druhy štírů nemají oči. Díky rozložení očí po těle má štír k dispozici zorný úhel prakticky 360 stupňůzakrnělé zbytky končetin tvoříhřebínky, které slouží jakosmyslové orgánymakadla – hmatová funkceKORÝŠIjeden či dva párytykadel –hmatová funkce +chemoreceptory, kterými rozeznávají látky ve vodě nebo kterými hledají kořistsložené oči (z jednoduchých oček ommatidií) u dospělců,naupliové okou larev (uprostřed hlavy, perloočky i v dospělosti) SLOŽENÉ OKOu korýšů a u hmyzu+ lépe vnímají pohyb, velký zorný úhel;- neostrost, mozaikovité viděníjednoduchá očka ommatidia (6 až 28 000); každé je trvale zaměřeno nepatrně jiným směrem – z těchto jednotlivých obrazů pak živočich poskládá celkový obrazreagují na UV světlo (lákají je tak květy) a polarizované světlo (k navigaci, k určení času), nevidí červenou barvuROVNOKŘÍDLÍtympanální sluchový orgán na končetinách či zadečkuSTONOŽKOVCI1 pár tykadel, vzadu vlečné nožky – hmatová funkcejednoduchá očka (ocellus) OSTNOKOŽCI AMBULAKRÁLNÍ SOUSTAVAsoustava vodních cév, plnící funkci pohybovou (pohyb panožek), cévní, dýchací, vylučovací asmyslovou (hmat)u některých jsou vyvinuty primitivní hmatové, čichové, polohové (sferidia) a zrakové ústroje (oční destičky rozlišující světlo a tmu). PLÁŠTĚNCI u larev je s mozkem spojenomediánní oko, které je derivátem jeho dorzální stěny, a takévláskovité smyslové buňky, které se dotýkají vápnitéhootolitu(z uhličitanu vápenatého, odpovídá statocystám) BEZLEBEČNÍ k hmatu jim sloužíhmatová tykadladalšísmyslové orgányjsouuvnitř nervové trubice:Köllikerova jamkas čichovou funkcí, infundibulární orgán na bázi „mozkového váčku“ s nejasnou funkcí,pigmentová skvrna(snad homologická s temenním okem obratlovců),Hesseho buňkyuvnitř míchy pod míšním kanálkem (fotoreceptory, zraková čidla) SMYSLY OBRATLOVCŮ receptorypro vnímání dotyku a tlaku, tepla a chladu, bolesti, hmatové receptorychuťové receptory–u všech obratlovců, u nižších obratlovců jsou často na hlavě, u ryb navouscích kolem úst, kromě toho v dutině úst a hltanu, u vyšších obratlovců jsou soustředěny v chuťových pohárcích sliznice jazyka a ústzrakový orgán –u všech obratlovců komorové oči(rozdíl je v zaostřování);u mnoha kostnatých ryb, obojživelníků, některých plazů a savců a všech ptáků bylo prokázáno barevné viděníslzné a mazové žlázy a víčka(u obojživelníků, plazů a ptáků se často vyskytuje mžurka)čichový orgánmolekuly látek, kter

Témata, do kterých materiál patří