Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
chemické reakce

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,98 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

větluje vznik energeticky rovnocenných KV prostorový tvar umožňují pouze vazby π a volné el. páry vazby σ - snaží se zaujmout pravidelné uspořádání tak, aby se co nejméně odpuzovaly vazby σ mezi stejnými atomy jsou rovnocenné (stejná délka a hustota) volné el. páry způsobují deformaci pravidelného tvaru molekuly HYBRIDIZACE typu sp3 hybriduje 1AO+3AOp-> 4 rovnocenné σ energeticky sjednocuje jeden orbital typu s se třemi orbitaly typu p -> výsledkem jsou 4 HYBRIDNÍ ATOMOVÉ ORBITALY - jsou energeticky rovnocenné - jsou větší, než původní - mají jinou prostorovou orientaci HYBRIDIZACE typu sp2 hybriduje 1 AO + 2AOp -> 3 rovnocenné σ HYBRIDIZACE typu sp hybriduje 1AO + 1AOp -> 2 rovnocenné σ má 2 valenční orbitaly -> zvyšuje se vaznost KKV hybridizace se zúčastňují i orbitaly s volnými el. páry složená HYBRIDIZACE hybriduje i orbitaly d polarita molekul dvouatomové molekuly nepolární vazba -> nepolární molekula velikost dipólu vyjadřujeme dipólovým momentem vazby má směr od záporného ke kladnému víceatomové molekuly polarita molekuly závisí na prostorovém tvaru molekuly SLABÉ VAZEBNÉ INTERAKCE Van der Waalsovy sílypodstatou všech SVI je elektrostatické přitahování molekul (působí mezi stejnými i různými molekulami)disperzní sílyjsou nejslabšípůsobí mezi nepolárními molekulaminepolární molekuly mohou vytvářet okamžitý (krátkodobý) dipólpřiblíží-li se 2 okamžité dipóly svými opačnými póly -> přitažlivé síly coulombické sílynejsilnějšípůsobí mezi polárními molekulami a vytváří tzv. trvalý dipólinterakce 2 trvalých dipólůovlivňují skupinu látekvodíkový můstekvzniká H2O - velmi podobná sulfanu - teplota varu - 100°C není slabá interakce mezi vodíkem, ale mezi vodíkem a jinými prvky (O, N, F)můstek je jen u kapalného a pevného skupenstvívytváří šesterečnou soustavu vazba mezi atomem vodíku s elektronegativnějším atomem s volným el. párem v 1 molekule 3. kovová vazba valenční elektrony -> elektronový plynčím víc val. el., tím je kov tvrdší kostru mřížky kovu tvoří kationty (mají nízkou ionizační energii)v mřížce se volně pohybují val. el.val. el jsou společné všem kationtům mřížky a jsou rovnoměrně rozloženy mezi všechny kat. - extrémně delikalizovaná vazba - pohyb z místa na místo vazby v kovech volný pohyb val. elektronu způsobuje:kovový leskelektrickou vodivostkujnostjednotlivé vrstvy mřížky se po sobě posouvajípevnost vazby se díky delikalizované vazbě neměníkrystal se deformujetažnost síla kovové vazby slabátvořena malým počtem val. el. (1/2)nejslabší jsou I.A a II.A + II.Bnejvětší vodič je Agprvky mají nízkou hustotu, jsou měkké, mají nízkou teplotu tání a varusilnátvořena velkým počtem val. el.skupiny Cr, Cn, Feprvky jsou tvrdé a mají vysokou teplotu varu typy mřížek kovu krychlová tělesně centrovanákrychlově-plošně centrovanášesterečná - P - bíly, červený a černý fosfor - kalcit (vápenec), aragonit (perly) HOMORFIE - stejnotvarost

Témata, do kterých materiál patří

Podobné materiály