Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
chemické reakce

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23.98 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- sdílení elektrického páru

- 1 atom poskytne celý el. pár a druhý poskytne místo (donor x akceptor)

prostorové tvary molekul

HYBRIDIZACE = energetické sjednocení, energeticky rozdílných atomových orbitalů

- umožňuje předvídat prostorový tvar molekuly

- vysvětluje vznik energeticky rovnocenných KV

prostorový tvar umožňují pouze vazby π a volné el. páry

vazby σ - snaží se zaujmout pravidelné uspořádání tak, aby se co nejméně odpuzovaly

vazby σ mezi stejnými atomy jsou rovnocenné (stejná délka a hustota)

volné el. páry způsobují deformaci pravidelného tvaru molekuly

HYBRIDIZACE typu sp3

hybriduje 1AO+3AOp-> 4 rovnocenné σ

energeticky sjednocuje jeden orbital typu s se třemi orbitaly typu p

-> výsledkem jsou 4 HYBRIDNÍ ATOMOVÉ ORBITALY

- jsou energeticky rovnocenné

- jsou větší, než původní

- mají jinou prostorovou orientaci

HYBRIDIZACE typu sp2

hybriduje 1 AO + 2AOp -> 3 rovnocenné σ

HYBRIDIZACE typu sp

hybriduje 1AO + 1AOp -> 2 rovnocenné σ

má 2 valenční orbitaly -> zvyšuje se vaznost KKV

hybridizace se zúčastňují i orbitaly s volnými el. páry

složená HYBRIDIZACE

hybriduje i orbitaly d

polarita molekul

dvouatomové molekuly

nepolární vazba -> nepolární molekula

velikost dipólu vyjadřujeme dipólovým momentem vazby

má směr od záporného ke kladnému

víceatomové molekuly

polarita molekuly závisí na prostorovém tvaru molekuly

SLABÉ VAZEBNÉ INTERAKCE

 1. Van der Waalsovy síly

 • podstatou všech SVI je elektrostatické přitahování molekul (působí mezi stejnými i různými molekulami)

 1. disperzní síly

 • jsou nejslabší

 • působí mezi nepolárními molekulami

 • nepolární molekuly mohou vytvářet okamžitý (krátkodobý) dipól

 • přiblíží-li se 2 okamžité dipóly svými opačnými póly -> přitažlivé síly

 1. coulombické síly

 • nejsilnější

 • působí mezi polárními molekulami a vytváří tzv. trvalý dipól

 • interakce 2 trvalých dipólů

 • ovlivňují skupinu látek

 1. vodíkový můstek

 • vzniká H2O - velmi podobná sulfanu

- teplota varu - 100°C

 • není slabá interakce mezi vodíkem, ale mezi vodíkem a jinými prvky (O, N, F)

 • můstek je jen u kapalného a pevného skupenství

 • vytváří šesterečnou soustavu

 • vazba mezi atomem vodíku s elektronegativnějším atomem s volným el. párem v 1 molekule

3. kovová vazba

 • valenční elektrony -> elektronový plyn

 • čím víc val. el., tím je kov tvrdší

 • kostru mřížky kovu tvoří kationty (mají nízkou ionizační energii)

 • v mřížce se volně pohybují val. el.

 • val. el jsou společné všem kationtům mřížky a jsou rovnoměrně rozloženy mezi všechny kat.

- extrémně delikalizovaná vazba

- pohyb z místa na místo

 • vazby v kovech

 • volný pohyb val. elektronu způsobuje:

 • kovový lesk

 • elektrickou vodivost

 • kujnost

 • jednotlivé vrstvy mřížky se po sobě posouvají

 • pevnost vazby se díky delikalizované vazbě nemění

 • krystal se deformuje

Témata, do kterých materiál patří