Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Myorelaxancia

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (77,34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

• • ! " " " #$ " "% " & ' ( " ) * $ % ) " • + % ! $ ,( - .( , ' ! " # $$% " $ $ & %' * " ) " " /0 ( ) ! * % ) ) " 1 " /0 % " ) " % % /0 " " % /02 3 $ % 4 % % ) % % 4 . ' • ) ' * # 5 6 % % & " % ( 5 7 " " % % 5 8 " ) 9 ' * ( # • . % % " ) : % • ; " $& $ ( # * 4 ' ! • < " $ $ # % ' % " " % ) ! " " ") " = ' ' > N + O O H CH3 CH3 CH3 O N + O CH3 C H3 H OH O 2Cl - tubokurarin chlorid + $ $ #, ! # - # 5 ? " % + $ $ #, ! ) # $& . / $& 5 $ % % /0 5 + @ 1A@ " B ' ' C O O O O N + N + CH3 C H3 C H3 CH3 C H3 C H3 suxamethonium N + C H3 C H3 CH3 O O C H3 acetylcholin 0 $ , • ? " " 0D A • E " " # # # ' • D % % - % 4 $ $ ' F 1 ! + 5 + # 5 G) " ' " 5 A ) % # " 95 5, .5 % ' H O O CH3 OH O H guajfenesin 5 I " # - 5 ; ' ' " ' ,J O O CH3 O N H O mefenoxalon ( ,$ 5 / ' " ! $ % ' 4 " " " ) D " % ' " ! $ ! $ ' K 2 + ' ,, N H2 O O NH2 O O C H3 CH3 meprobamat N H N N H NH2 O OH O karisoprodol 3 # 5 0 ") " ' ,. O OH Cl NH2 baklofen * $ ! " 5 L % 5 ? % % ' % ' ,9 N H N Cl O tetrazepam

Témata, do kterých materiál patří